, , ,

30 km / herinrichting Gedempte Oude Gracht

Platform Bus-kruit, en de wijkraden Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen hebben het College van B&W verzocht tot instelling van een 30km-zone en herinrichting van de Gedempte Oude Gracht.

Door vermindering van het aantal bussen, het tegengaan van doorgaand autoverkeer, versmalling van het wegvak, laten vervallen van de buskommen, duidelijker en grotere oversteekplaatsen en meer groen, ontstaat er een groter en aantrekkelijker voetgangersgebied. Hiermee wordt tevens de aansluiting tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de binnenstad en het kernwinkelgebied sterk verbeterd.

Voorts willen het Platform en de wijkraden dat 30km ook wordt ingevoerd op alle gebiedsontsluitingswegen in het centraal stedelijk gebied (zoals Rustenburgerlaan, Houtplein/Tempelierstraat, Wagenweg, Wilhelminastraat, Kinderhuisvest, Parklaan e.d.).

Zie ook:

Gedempte Oude Gracht Pamflet/Flyer

Brief aan het College over 30km op de Gedempte Oude Gracht

www.bus-kruithaarlem.nl