De teller van plan B stond (na enig gepuzzel..) vanmiddag op 465. Ja, 465 bewoners/ondernemers ondersteunen plan B inmiddels. De gemeente verlangt (om ons plan B in de gemeenteraad te bespreken) dat er tenminste 100 bewoners steun geven aan dit plan B. Dat aantal hebben we dus met elkaar gehaald, veel meer dan dat. Dankjewel!

Plan B is de reactie van bewoners op plan A (= de serie B&W besluiten van eind mei). Ook B&W heeft getracht onze wijkvisie Verkeer (2018) van een uitvoering te voorzien. Veel bewoners vonden de set B&W-besluiten niet ver genoeg gaan. Twee varianten (scenario 4 en scenario 5) kregen in april jl. bij een wijkenquête de meeste stemmen. Nu wordt plan B gesteund door nog méér bewoners dan destijds voor beide alternatieven opgeteld.

Wat zien we als we plan B vergelijken met de B&W-besluiten?

Plan B is effectiever, sluit beter aan op de wensen van de wijk, is aanzienlijk goedkoper, zorgt voor meer verkeersveiligheid, biedt meer ruimte voor spelende kinderen, geeft meer leefbaarheid terug aan de wijk, is meer duurzaam, levert meer CO2-reductie op, geeft minder fijnstof, biedt meer ruimte voor extra groen en extra fietsenrekken.  

Burgerinitiatief

Dit plan B hebben we vandaag ingediend als een burgerinitiatief bij de gemeente waardoor het plan in het openbaar in de raadscommissie én in de gemeenteraad wordt besproken.
B&W deed alles in stilte en mede daarom begrijpen we er nog niet zoveel van.
Om een burgerinititiatief te worden, moet je aan allerlei voorwaarden voldoen (je moet bijvoorbeeld inwoner van Haarlem en 16+ zijn; er moeten tenminste 100 ondersteunende verklaringen zijn) volgens een heuse verordening. De gemeente wil alle verstrekte persoonsgegevens kunnen toetsen.

Privacy

Er wordt in de verordening op het burgerinitiatief beschreven dat er een lijst dient te worden overlegd met daarop vermeld de gevraagde NAW-gegevens van ondersteuners van het initiatief inclusief hun handtekeningen.

Schriftelijk vroegen wij de burgemeester op 30 september jl. om ontheffing van deze verplichting en we voerden twee argumenten voor ons verzoek tot ontheffing aan:

  • van deur tot deur gaan om handtekeningen op te halen bij zo’n 2000 adressen in de wijk tijdens de coronapandemie achten wij niet verstandig;
  • volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) -de landelijke privacytoezichthouder- mag een dergelijke lijst met overzicht van diverse NAW-gegevens niet gebruikt worden omdat je dan als burger de persoonsgegevens van andere burgers kunt inzien; de privacywet (AVG) verbiedt, kortweg, het gebruik van dit soort papieren lijsten met NAW-gegevens.

Op de datum van sluiting van onze actie -26 oktober jl.- hebben we dat antwoord, op ons verzoek tot ontheffing van toepassing van artikel 5 lid d, nog niet mogen ontvangen.

Dankjewel

We danken al onze helpers, zij die de flyer hebben ingestoken in ons Binnenblad in een koude Nieuwe Kerk (met dank dus aan de koster!), de 21 brievenbuseigenaren, de buren die flyers wilden ophalen bij hun buren, zij die de plan B poster voor hun raam hebben opgehangen. We danken alle ondertekenaars van plan B en verder iedereen die een ander wist te overtuigen van het ook meedoen aan plan B. Dank, dank daarvoor!

Plan B is gebaseerd op het eerder gepubliceerde scenario 4. Dat scenario kreeg in april jl. bij de enquête de meeste stemmen van bewoners en ondernemers. Dat scenario 4 (en dus ook plan B) is ontwikkeld door een wijkbewoner: Jan Geerts. We danken vanzelfsprekend dus ook Jan voor zijn plan!

Steun je plan B ook?

Het blijft mogelijk om je steun te geven aan plan B. In elk geval is dat mogelijk totdat we het plan bij de gemeente mogen toelichten. Hier kun je je steun verlenen. Ook vragen we je de plan B poster (klikken, bewaren als en printen) voor je raam op te hangen. Dankjewel!