Medio april start er een proef met het op een andere wijze ophalen van bedrijfsafval. Deze proef maakt onderdeel uit van het gemeentelijk programma ‘Stedelijke Distributie’ waarbinnen uw wijkraad de vier centrumwijkraden vertegenwoordigt.

Binnenkort wordt restafval en papier-karton bij bedrijven ingezameld door één neutrale wagen. Nu rijden er nog wagens van meerdere afvalinzamelaars (in onze wijk zijn dat er wel 8!) door de stad en dat zorgt voor veel verkeer. Door de proef, onder de naam Green Collecting Haarlem, neemt het aantal ritten met 50 procent af. Dit leidt direct tot een vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies. Het plan is ook om de proef zo snel mogelijk te gaan uitvoeren met een elektrische wagen.

Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd. Bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat bedrijven verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe. Voor de deelnemende partijen aan Green Collecting Haarlem reden genoeg om gezamenlijk aan een duurzamere oplossing te werken.

Geen wijziging in contractafspraken

Elk bedrijf in het centrum van Haarlem behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar, maar de daadwerkelijke inzameling wordt voortaan gezamenlijk met een ‘neutrale’ wagen opgehaald. De proef start medio april.