Wethouder Sikkema heeft op 13 maart jl. de raadscommissie Beheer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het Haarlemse fietsbeleid, het fietsparkeren en zij geeft tevens een doorkijkje naar het fietsbeleid in de komende jaren.

De brief geeft een detailoverzicht van alle genomen en nog te nemen maatregelen in de stad. Als bijlage is een aantal adviezen van de Fietsersbond bijgevoegd.

U kunt de brief over het fietsbeleid hier lezen.