Aan ‘t Plein, het 200-ste nummer van Binnenblad en wijkraadnieuws

Wie herinnert zich niet het heerlijke terras aan het Nieuwe Kerksplein waar het na de 1e lockdown van begin vorig jaar zo heerlijk toeven was. Bij Els-Anoek Kuipers en gezellig bediend door Maartje. Helaas gevolgd door de 2e lockdown en het sluiten van  “ de Wandelaar”.

Begin maart heeft onze wijkraad op de website een stukje geplaatst over het nieuwe horeca-avontuur van Eric Buiter en Bart Dijkers, die “de Wandelaar” in november vorig jaar overnamen, onder de nieuwe naam “aan ’t plein” https://www.restaurantaantplein.nl/

Op uitnodiging van Eric en Bart heeft onze wijkraad afgelopen maart een kennismakingsbezoek gebracht aan “aan ’t plein”. Annette en Maarten hebben werkelijk alle hoeken en gaten van het pand mogen bezichtigen. Ook de plaatsdelict wat menu’s betreft: de keuken. Leuk! Eric en Bart hebben het restaurant naar hun smaak aangepast.

Nieuwe eigenaren, een nieuwe naam, een nieuwe keuken, een gezellige aankleding èn een kleine versoepeling van de lockdown. Wij wensen Eric en Bart en de bewoners van de Vijfhoek toe dat “aan ’t plein” een plek wordt waar een ieder zich thuis voelt. Nu nog volledig van Corona af!

De wijraad wenst Eric en Bart veel succes👍

 

Jubileumnummer 200 van Binnenblad, hier online

Ons onvolprezen Binnenblad heeft deze maand de gedenkwaardige mijlpaal van 200 nummers bereikt. Het eerste nummer kwam uit op 1 december 1988. In deze jubileum-editie wordt teruggeblikt op Binnenblad. Haar voorganger “Lokaal” verscheen al in de jaren 70.  Een ontwikkeling van een stenciltje naar het prachtige blad, zoals het tegenwoordig is. Daarnaast wordt teruggeblikt op enkele van de rode draden in de wijk door de jaren heen. Speciale aandacht voor:  “Groen in de wijk”, “de Vijfhoek Kunst Route”, “Verkeer door de jaren” en de nieuwbouw aan de Raaks. Lees hier deze geweldige uitgave online.

 

Wijkraad, verslag Jaarvergadering en notulen

In onze digitale jaarvergadering zijn Bob Crezee en Maarten Kleinman gekozen tot nieuwe wijkraadsleden. De wijkraad heet Bob en Maarten hartelijk welkom.

Lees hier het verslag. Daarnaast vindt je hier het verslag van wijkraadsvergadering van 15 maart. In de digitale vergadering zijn enkele vragen gesteld die we hieronder beantwoorden,

Vraag: Er kwam enige tijd geleden een voorstel over aanpassing van het Nieuwe Kerksplein. Dat vind ik niet terug. Is dit van tafel? Het zag er zo leuk uit. Nu is het een scooter/fietsenstalling geworden. Dat is jammer.

Antwoord: Het plan is inderdaad van tafel gegaan. O.a. doordat de gemeente er enkele jaren te weinig geld voor beschikbaar heeft gesteld. In de loop van het jaar wordt er opnieuw nagedacht over klimaatbestendig maken van de stad door middel van meer groen. Daar is komende jaren wel geld voor beschikbaar. Dus we hopen het plan over enige tijd nieuwe leven in te kunnen blazen.

Aanvulling vanuit de gemeente (Mw. I. Hamer) hierop:  “Het is inderdaad zo dat een groep bewoners een groen ontwerp voor het plein heeft gemaakt. Dit plan is niet tot uitvoering gekomen omdat het niet was in te passen in de criteria die de gemeente hanteert voor het Nieuwe Kerksplein voor wat betreft erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Het monumentale plein behoeft bescherming. Hier is vaak en intensief over gesproken, ook verschillende malen met wethouders, omdat de meningen uiteen liepen over wat behouden diende te worden en wat kon veranderen.

Daarnaast was en is een herinrichting van het plein niet opgenomen in de financiele planning, omdat het plein ten opzichte van andere openbare ruimte op dit moment nog geen prioriteit heeft. Er is een beperkt budget voor onderhoud en herinrichting van de openbare ruimte en hier moeten we scherpe keuzes maken. Verkeersveiligheid en technische noodzaak tot uitvoering van groot onderhoud voor. Dit is niet aan de orde bij het plein.

Fysieke mogelijkheden voor een kleinere vergroening zijn in principe wel aanwezig in de bomenrij. De boomspiegels (het vak waarin de boom staat) kunnen voor een deel aaneengeregen worden. Zo kan er wat open grond in plaats van stenen komen. De groeimogelijkheden voor planten onder de grote schaduwrijke boomkruinen en tussen de boomwortels zijn wel echt beperkt. Helaas is ook voor deze ingreep bij de gemeente op dit moment geen budget aanwezig.

Wethouder Rog wil graag groeninitiatieven faciliteren. Geld is nu echter een beperkende factor. Bij de komende begroting kunnen we hopelijk kijken naar wat wel mogelijk is om middelen vrij te spelen.

 

Vraag: Botermarkt en Barrevoetestraat autoluw prima, Verder vind ik dat Plan B helemaal niet zo geweldig uitwerkt voor de buurt; het beperkt de mogelijkheden tot bezoek enorm – terwijl we eindelijk een beperkt aantal jaren beschikken over een bezoekerspas (die ook nog maar beperkt is, maar toch). Voor het onderhouden van sociale contacten zeer nodig, in ieder geval voor de vele ouderen in onze wijk.

Antwoord: Plan B wordt betreft parkeren van bezoekers vooralsnog niet op deze wijze uitgevoerd door de gemeente. Wel overweegt de gemeente wachtlijsten voor vergunningen en hogere parkeertarieven. Dan is het juist eenvoudiger parkeren voor bezoekers.

 

Vraag: Graag meer aandacht voor vrachtverkeer door de Gierstraat.

Antwoord: Er komt een milieuzone.  De gemeente verwacht dat vrachtauto’s elektrisch worden, wellicht kleiner en mogelijk ook in combinatie met een distributiecentrum. Bevoorrading is noodzakelijk, maar de overlast wordt dan minder.

Vraag: Ik mis in de ambities voor 2021. Dat we in de grootste crisis zitten sinds jaren, met een grote impact op de stad, de ondernemers en de bewoners van de Vijfhoek (zowel fysiek als mentaal). Ik ben erg benieuwd welke rol de wijkraad hierin voor zichzelf ziet. Ik lees veel thema’s, die al jaren de inzet van de wijkraad bepalen. Het lijkt alsof de wijkraad in deze tijd geen fundamentele rol voor zichzelf ziet. Ik zou dat voor de wijk een enorme gemiste kans vinden.

Antwoord: Wij hebben aandacht gegeven aan bewoners met een “hart-onder-de-riem-actie” en hopen dat Corona binnenkort weer over is. We geven wel toe dat we niet aan alle thema’s de aandacht kunnen geven, die we willen. Het blijft vrijwilligerswerk en we staan open voor concrete suggesties of vrijwilligers, die hun steentje willen bijdragen.