,

Aanvulling bestemmingsplan ter inzage

Van de gemeente ontvingen we het volgende bericht. “De afgelopen tijd heeft de gemeente gewerkt aan het zogeheten Reparatieplan C.  Het Reparatieplan herstelt onvolkomenheden in andere bestemmingsplannen. Daarnaast zijn er onder andere regels opgenomen over het reguleren van verschillende woonvormen, het behoud van het aanzien van beeldbepalende panden en het gebruik van snippergroen. Er is nog een reden voor het reparatieplan. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Volgens deze wet vormen de bestemmingsplannen samen het eerste omgevingsplan. De bijgewerkte bestemmingsplannen dragen bij aan de voorbereidingen op de Omgevingswet. Voor een overzicht van de reparaties verwijs ik naar hoofdstuk 2 van de toelichting van het Reparatieplan.

Het college heeft gisteren (“08/12/20”) besloten het ontwerp plan vrij te geven voor inspraak. Vanaf 16 december aanstaande ligt het ontwerp plan ter inzage voor zes weken. Het ontwerp is het beste te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0392.BP0120005-on01 ). Mededeling hiervan wordt onder andere gedaan in het Haarlems Nieuwsblad van dinsdag 15 december. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen over het ontwerp reparatieplan. Een zienswijze per e-mail versturen kan naar bestemmingsplannen@haarlem.nl. Dient u liever schriftelijk een zienswijze in? De brief kan verstuurd worden naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. N.C. Brink.”

Noot: de link naar het ontwerp werkt niet goed. Voor onze wijk kun je ook hier (linkje) kijken of hier (pdfbestand).