Het college heeft gisteren het Actieplan Fiets 2020-2022 vastgesteld. “Met de maatregelen in dit plan komen er de komende jaren ruim 3000 extra fiets parkeerplekken bij en worden het Haarlemse fietsnetwerk en de regionale doorfietsroutes verbeterd. Zo zet B&W in op meer dan 2.000 extra fiets parkeerplekken in de binnenstad en ruim 1.000 extra plekken bij OV-knooppunten, zoals stations en R(egio)-Net haltes. Tevens worden voorbereidingen getroffen om nog eens 2000-4000 plekken toe te voegen bij de stations.

Het college investeert in betere doorstroming en  voor de fietser. Met de ontwikkeling van de Fietsmonitor Haarlem wordt het fietsnetwerk blijvend gemonitord en kan het netwerk worden toegerust op de toekomst. Met deze maatregelen is Actieplan Fiets 2020-2022 de meest effectieve en efficiënte besteding van de beschikbare budgetten voor deze collegeperiode.”

Onze wijk komt in de voornemens in beeld als het gaat om onder meer de Botermarkt, de kelder van Hudsons Bay, het Hortusplein en de Raaks, de nieuwbouw van Raaks fase III en de fietsroute Barrevoetestraat/Keizerstraat. Ons verzoek om actiever te gaan handhaven nabij de Raaks e.o. komt ook aan de orde.

Lees hier het Actieplan Fiets.