, ,

Afvalscheiden – Een goede zaak, maar …….

Afval scheiden is een goede zaak. Vanaf 25 januari worden in onze wijk daarom extra afvalbakken geplaatst voor het scheiden van afval.

Maar in sommige delen van het Centrum geeft dat gedoe. Er is weinig plaats voor extra bakken. De mini-milieupleintjes verstoren het stadsbeeld soms heel erg of gaan ten koste van speelruimte, in plaats van bijvoorbeeld een parkeerplaats. In sommige delen van het Centrum zijn de loopafstanden naar de bakken lang. Ook geven zware voertuigen op sommige plaatsen overlast.

Er zijn o.a. bezwaren tegen bakken bij de Bakenessergracht, Lieve Vrouwe Gracht, Korte Dijk, Houtmarkt en de Kampervest. De gemeente en Spaarnelanden zijn nog met deze bezwaren bezig. Voor onze wijk wordt nog gekeken naar de loopafstanden en eventueel extra Groenafvalbakken (GFT-bakken) dan wel een andere oplossing voor groen afval.

Enkele centrumbewoners hebben een enquête gehouden en zijn bovendien in gesprek met raadsleden. Want diverse gemeenten stappen alweer af van zogenaamde PMD-bakken (plastic, metaal, drinkpakken). Uit onderzoek blijkt dat dit afval effectiever en goedkoper in de afvalcentrale (de zogenaamde “nascheiding”) kan worden gescheiden dan met bakken op straat. Amsterdam is zo’n gemeente, die de PMD-bakken momenteel inwisselt voor extra Groenbakken.

Ook verwachten we dat de grote dieselvoertuigen van Spaarnelanden zijn langste tijd hebben gehad. En gekeken wordt naar elektrische voertuigen en vervoer van het afval over water.

Zie ook: Afvalscheiden Enquete