Hierna leest u het programma (inclusief alle documenten) van onze jaarvergadering die a.s. zondag 14 januari vanaf 14:45 uur plaatsvindt in de Nieuwe Kerk. U bent van harte welkom!

U maakt dan tevens kennis met de concept-verkeersvisie. We ronden de middag af met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.

Onze penningmeester zal u die middag vertellen dat de Haarlemse wijkraden vanaf dit jaar minder subsidie zullen krijgen en waarom. Wel kunnen wijkraden om extra subsidie vragen. Dit jaar gaan we na hoe we met dat tekort om zullen gaan.

Deze middag ontvangen we u graag bij binnenkomst met koffie en thee en bij de nieuwjaarsbijeenkomst is er een lekker drankje en hapje op een prachtige locatie in de wijk. Op de bar staan enkele ‘spaarvarkens’ klaar om uw vrijwillige bijdrage aan deze middag te ontvangen. Helaas zijn PIN-betalingen niet mogelijk.

 

Programma Jaarvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 14 januari 2018

Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein

 

14:45 uur deur open / koffie&thee

15:00 uur opening en welkom

_ Terugblik op 2017 en Plannen voor 2018

_ Financiële stukken (Verantwoording 2017 en begroting 2018 met Verklaring Kascommissie)

_ Afscheid wijkraadsleden en verkiezingen nieuwe wijkraadsleden: Jeanine, Annette, Marlies en Pauline

_ Rondvraag

_ Sluiting jaarvergadering

 

15:30 uur Presentatie wijkverkeersvisie (concept)

discussie in groepjes

 

16:00 uur Nieuwjaarsreceptie // met muziek door Pieter Mulder

gezellig samenzijn met een hapje en drankje en vol goede moed!

 

17:30 uur Sluiting