Maandag 6 februari vanaf 19 uur bespreekt de wijkraad diverse zaken in het wijkgebouw aan het Nieuwe Kerksplein 17. U bent van harte welkom!

De belangrijkste gesprekspunten zijn de voorbereidingen voor de jaarvergadering van dit jaar (o.a. de verantwoording over 2016 aan de wijkbewoners, de verkiezingen van nieuwe wijkraadsleden en de opzet van het jaarplan 2017).

Ook komen aan de orde de reactie van de wijkraad op het nieuwe subsidieplan van de gemeente, die feitelijk de wijkraden minder subsidie gaat opleveren, maar juist de initiatieven van bewoners zal gaan stimuleren. Ook komt de wijkschouw van eind 2016 aan de orde en de wijze waarop we u hierover gaan informeren.