,

AirBnB, anders bekeken

Sinds de herfst van het vorig jaar overleggen de drie centrumwijkraden met de gemeente over de overlast van illegale AirBnB-adressen.

In februari stelden we vervolgvragen en medio maart ontvingen we de antwoorden van de gemeente.

Uit de antwoorden concludeerden we dat er nog weinig progressie is gemaakt ten aanzien van de ingediende klachten en meldingen. Tevens erkent de gemeente dat zij alleen handhaaft naar aanleiding van een klacht. Die twee zaken baren ons zorgen.

Een overheid die regels stelt en die niet zelf handhaaft, is voor de centrumwijkraden verantwoordelijk voor een toenemende illegaliteit op dit gebied en de daarmee samenhangende gevolgen.

Wijkbewoners die meldingen doen van illegaliteit verwachten van hun gemeentebestuur kordaat optreden en terugmelding van wat er met hun klacht is gebeurd. Zo niet, dan zullen die wijkbewoners niet meer melden. Terzijde: we zien dat effect al ontstaan bij de overlast m.b.t. ‘the Lounge’.

Kortom, de antwoorden hebben de drie wijkraden doen besluiten brief over AirBnB te schrijven aan de gemeenteraad. De Haarlemse hoteliers besloten om die brief mede te ondertekenen. Het is immers de gemeenteraad die gaat over het beschikbaar stellen van extra middelen en het stellen van prioriteiten als er schaarste bij de formatie van de handhavers is.

Eerder beschreven we aan welke spelregels particuliere vakantieverhuur in Haarlem dient te voldoen en op welke wijze u bij de gemeente een melding kunt doen over een illegaal AirBnB-adres.

Tot slot en voor alle duidelijkheid: de centrumwijkraden hebben niets tegen particuliere vakantieverhuur, zoals AirBnB bedoeld is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *