Drie wijkraden in het centrum vragen al enige tijd bij de gemeente aandacht voor de door bewoners ervaren overlast van AirBnB-panden of soortgelijke verhuur.

In het voorjaar van 2017 heeft de gemeente, na onze aansporingen, een versnelling aangebracht in het handhavingsproces, er zijn externe onderzoeken gehouden en in november jl. heeft de raad een motie aanvaard die er op neer komt dat de gemeente tot nadere afspraken met providers zoals AirBnB moet zien te komen. Ondernemingen die de deeleconomie zo gedreven voorstaan zullen er toch geen bezwaar tegen hebben de door de overheid gevraagde informatie -anoniem- te delen?

Tevens is de gemeente doende een voorlichtingsfilmpje te ontwikkelen dat (potentiële) verhuurders beter informeert over de spelregels m.b.t. particuliere vakantieverhuur in Haarlem.

Tot slot is het sinds vandaag mogelijk de overlast van deze soort verhuur (‘particuliere verhuur’) anoniem bij de gemeente te kunnen melden.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met die wijze van melden.