Gisteren, 30 oktober 2018, heeft het college van B&W een zogenoemde informatienota vrijgegeven tbv de raadsleden.

De nota geeft een overzicht van de lopende projecten gericht op mobiliteit, duurzaamheid en de openbare ruimte in het centrum. De verschillende projecten hangen onderling samen en kennen afhankelijkheden waarover de gemeenteraad middels deze nota wordt geïnformeerd.

U leest in de nota diverse voornemens die zich in onze wijk afspelen in de komende periode, zoals over de verdere uitbreiding van het autoluwe centrum. Die uitbreiding lijkt volgens B&W kansrijk in de Vijfhoek. Voor de Vijfhoek wordt in 2019 door de gemeente onderzoek gedaan naar een nieuwe verkeerscirculatie op basis onze wijkvisie Verkeer die bewoners samen met uw wijkraad heeft opgesteld. Het college ziet kansen om samen met de wijk de mogelijkheden van een autoluwe wijk te onderzoeken. Voor dit onderzoek is budget aangevraagd in het Uitvoeringsprogramma 2019 van de SOR.

Ook wordt toegelicht dat er rond de Wilhelminastraat en de Raaksbruggen samenhangende projecten zijn voorzien, zoals:
Het uitvoeren van groot onderhoud aan de Wilhelminastraat/ Prins Hendrikstraat
Het vervangen van het membraam / asfalt op de Raaksbruggen en de Brouwersbrug
Het herinrichten van de Raamvest
Het uitvoeren van versnellingsmaatregelen voor het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
De bestuurlijke wens van het uitrollen van de autoluwe Vijfhoek
De bestuurlijke wens van een fietsring rond de binnenstad
Het mogelijk afwaarderen van de verkeersfunctie van de Wilhelminastraat
Het vergroenen van de lange lijn Wilhelminastraat/ Kinderhuisvest
Hier liggen volgens het college kansen om werk met werk te maken en doelstellingen van de Structuurvisie
Openbare Ruimte (SOR) uit te voeren.
Om te bepalen hoe dit alles in samenhang moet worden uitgevoerd, wordt in 2019 door de gemeente onderzoek gedaan naar de scoop en de projectdefinitie. Hiervoor is budget aangevraagd in het Uitvoeringsprogramma van de SOR, terug te vinden als Sleutelproject Raaks.
De fasering en planning zal later worden bekend gemaakt. Deze nota komt binnen afzienbare tijd aan de orde in de Raadscommissie Beheer. Wij houden u op de hoogte.
U kunt de nota via het linkje downloaden en lezen.