Het college van B&W heeft op 26 mei een aantal besluiten genomen om de zogenoemde anderhalvemetersamenleving (i.v.m. Covid19) in het centrum te gaan reguleren.  Hier zie je dat 1,5 meter besluit van B&W.
We schreven er eerder over.

Ook mogen op bepaalde locaties in het centrum de terrassen worden uitgebreid. Hier de tijdelijke terrasspelregels. Het betreffende B&W besluit over de vergroting van de terassen kun je hier nalezen.

Nu de anderhalfmetermaatregelen op straat in het kort.
Op korte termijn worden de volgende maatregelen getroffen in de openbare ruimte, waar mogelijk voor 1 juni:
1. Het instellen van de wenselijke looprichting in winkel- en horeca gebieden
2. Bebording ‘fietsers afstappen bij drukte’ in drukke voetgangersgebieden
3. Fietsers weren uit de Lange Veerstraat en de Warmoesstraat in tijdvensters
3. Ondernemers vragen om onwenselijke wachtrijen te voorkomen
4. Instellen van duidelijke regels voor terrasverruiming (tien gouden terrasregels)
5. Instellen van een gemeentelijk team voor vragen en initiatieven
6. Monitoring van drukte en informatieverstrekking via social media
7. Aanbieden van alternatieve routes fietsverkeer op de route Rijksstraatweg – Schoterweg
8. Aanpassen van de instellingen van enkele verkeersregelinstallaties om wachtrijen te verkorten
9. Diverse maatregelen in de parkeergarages en fietsenstallingen
.”
Deze regulering zal frequent worden geëvalueerd. De centrumwijkraden zijn daar bij betrokken. Daarom horen we graag je ervaringen.