In de ‘Washington Post‘ zagen we (in het Nederlands) een interessant en leerzaam artikel met een serie animaties hoe razendsnel een virus als COVID-19 zich verspreid.

Die zogenoemde exponentiële curve baart deskundigen zorgen. Als het aantal gevallen elke drie dagen zou blijven verdubbelen, dan zouden er in mei ongeveer honderd miljoen mensen in de Verenigde Staten zijn besmet. Dit getal is gebaseerd op berekeningen, niet op voorspellende gaven. Volgens deskundigen op het gebied van volksgezondheid kan de verspreiding worden afgeremd door ‘sociale afstand houden’. Dit betekent dat mensen afstand bewaren door openbare ruimtes te vermijden, afstand te houden van elkaar en zich in het algemeen minder te verplaatsen.

Als er geen maatregelen worden genomen om de verspreiding af te remmen, zal COVID-19 zich echter nog maandenlang exponentieel blijven verspreiden. In het artikel wordt gesimuleerd hoe een fictieve ziekte zich binnen een populatie verspreidt om te laten zien waarom dit het geval is.

Er worden vier simulaties getoond: een volledig vrije situatie voor iedereen, een poging tot quarantaine, gematigde sociale afstand en verregaande sociale afstand.

De context van het verhaal is vanzelfsprekend de USA, maar voor ons begrip van de snelheid van dit gesimuleerde virus in de animaties maakt dat niet zoveel uit.