Gisteren, 15 februari, heeft de raad besloten een nieuwe  APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vast te stellen. Praktisch gezien houdt het betreffende artikel uit deze nieuwe APV in dat de burgemeester in geval van aantoonbare overlast bij één coffeeshop, maatregelen kan treffen m.b.t. de sluitingstijden van die ene coffeeshop. Voorheen lag deze bevoegdheid bij de gemeenteraad.

Uw wijkraad heeft destijds, op verzoek van wijkbewoners, bij de start van het aanpassingsproces ingesproken.