Eind 2016 heeft uw wijkraad ingesproken ten behoeve een aangepaste (“minder regels, minder handhaving”) Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Inmiddels heeft het college van B&W recent een voorstel aan de raad uitgebracht met betrekking tot die aangepaste APV.

Donderdag 18 mei spreekt de Raadscommissie Bestuur vanaf 17 uur (in het Stadhuis) over het concept-voorstel. Later zal het voorstel in de Raad worden besproken en mogelijk worden vastgesteld.

Onze inspraakreactie handelde over de openingstijden van de coffeeshop the Lounge in de Doelstraat. Onze inspraakreactie en de beoordeling van het college leest u hierna (citaat uit het raadsvoorstel).

___________

Inspraakreactie wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

De wijkraad vindt de mogelijkheid dat ook coffeeshops in het weekend tot 04:00 uur ’s nachts geopend zijn niet passend in een dicht verstedelijk centrumgebied. Hierdoor is er sprake van overlast. Door beperking van de openingstijden van coffeeshops kan volgens de wijkraad de overlast sterk worden verminderd.

Afweging naar aanleiding van de inspraakreactie

De overlast rond coffeeshops, ook in het centrum, is beperkt. Het college acht het huidige instrumentarium om overlast tegen te gaan voldoende. Daar waar sprake is van concrete overlast kan effectief worden opgetreden, onder andere door middel van het horecasanctiebeleid. In 2014 is ook in commissie bestuur over het terugbrengen van de openingstijden voor coffeeshops gesproken, naar aanleiding van de overlast bij The Lounge. Dit heeft toen niet tot aanpassing in de openingstijden geleid.

_______________

U leest hier dat het college de overlast m.b.t. the Lounge als ‘beperkt’ ervaart en dat er, evenals onze poging in 2014, géén wijziging gaat plaatsvinden van de huidige openingstijden. Er zijn volgens B&W voldoende middelen om overlast tegen te gaan.

De agenda en alle bijbehorende stukken van de Raadscommissie Bestuur van 18 mei a.s. kunt u hier lezen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.