Artikelen door wrVRD

, ,

Welkom Twaalf Apostelenstraat!

De straatnamencommissie, onder voorzitterschap van de burgemeester, heeft besloten enkele straatnamen in onze wijk te wijzigen. Zo krijgen we in de wijk (Raaks 3) er een Twaalf Apostelenstraat bij. De commissie hanteert de volgende argumenten. “Om de namen in de omgeving aan te laten sluiten is er gekozen om het deel van de Zuiderstraat tussen […]

, ,

Binnenblad nr 1 van 2019 is uit…

Ons fraaie en onvolprezen wijkblad het “Binnenblad’ is het afgelopen weekend weer door onze trouwe bezorgers bij je in de brievenbus gedaan (als je in de wijk woont). In dit februarinummer lees je over de eerste ‘ambtefijn’ over een rasechte paardenliefhebber in onze wijk, over de wekelijkse wandeling vanaf het gebouw van de wijkraad, over […]

Notulen wijkraad 14 januari 2019

Aanwezig: Bert Gijrath, Jan Teitsma, Annette Schild, Marlies Dingenouts, Dick Smit, Jeanine van der Sanden, Jan Geerts (verslag) Afwezig: Geen Gasten: Elena Nastase, Marianne Mathijssen Opening en mededelingen Jan Geerts wordt welkom geheten als nieuw lid en hij door de wijkraad gekozen tot secretaris. Femke Schukking heeft zich aangemeld als projectlid met als taak “Toegankelijkheid […]