• Geen doorgaand verkeer in de Barrevoetestraat/Keizerstraat?
 • Eénrichtingsverkeer in de Gedempte Voldersgracht?
 • Alleen nog straatparkeren voor bewoners?
 • Parkeerplaatsen deels inruilen voor fietsklemmen?
 • Fietsers uit de Gierstraat?

Het zijn enkele onderwerpen die aan bod komen in de verkeersvisie die de wijkraad en bewoners schrijven. Op woensdag 14 en donderdag 15 februari zijn er, vanaf 19:30 uur, gespreksavonden over de concept-visie. Laat uw mening horen!

Op woensdagavond staat het noordelijke deel van de wijk centraal (Raaks tot en met Keizerstraat-Barrevoetestraat-Botermarkt) en op donderdagavond het zuidelijke gedeelte (tot de Gasthuisvest). De gesprekken zijn op de eerste etage van Restaurant de Wandelaar. We vragen u zich aan te melden via onderstaand digitaal strookje i.v.m. het beperkt aantal plaatsen per avond, want bij grote belangstelling gaan we meer avonden organiseren.

Tijdens de avond lichten we kort de visie toe en staan we langer stil bij de mogelijke oplossingen op de korte termijn voor de Gierstraat, de route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat, het Nieuwe Kerks­plein en omgeving, de Zuiderstraat/Gedempte Voldersgracht en de kruising Tuchthuis­straat/Bree­straat/Lange Annastraat. Daarna is er alle ruimte voor discussie. Met uw bijdragen willen we de concept-visie optimaliseren. We zullen het document na de verkiezingen van 21 maart aanbieden aan de partijen die het nieuwe stadsbestuur gaan vormen. Ze kunnen de visie dan meenemen in hun programma voor de komende vier jaar.

Enquête

Tijdens de jaarvergadering van de wijkraad op 14 januari, is de concept-visie gepresenteerd en is een enquête gelanceerd. Deze is inmiddels door ruim 85 wijkbewoners ingevuld. U kunt de enquête nog invullen tot en met 16 februari. Met het onderzoek willen de schrijvers een aantal ideeën toetsen en achterhalen of onderwerpen ontbreken. Zo hebben we bijvoorbeeld al geleerd dat we duidelijker moeten aangeven op welke termijn we de maatregelen zouden willen treffen.

Een paar van de resultaten uit de enquête tot nu toe:

 • Veel steun om straatparkeerplaatsen alleen te bestemmen voor bewoners. Zij kunnen maximaal 1 auto parkeren. Een aantal mensen wil ook plekken voor invalide bezoekers, klusbedrijven en mantelzorgers.
 • Ook steun voor het idee om bewoners de mogelijkheid te geven in de parkeergarages te parkeren. Ze verliezen dan hun straatparkeervergunning. Een aantal mensen wil dat alleen als het tarief lager is dan op straat. Een kleine minderheid wijst het idee helemaal af.
 • Gemengde reacties op het idee om op 10 tot 20% van de parkeerplaatsen fietsklemmen te zetten zodat de stoepen vrij blijven. Nogal wat mensen denken dat dit niet werkt, omdat fietsen tot op de stoep blijven staan
 • De helft van de invullers is positief over het idee om in woonstraten de stoepen weg te halen zodat er geen hoogteverschillen zijn tussen trottoir en wegdek. Tegenstanders vrezen conflicten tussen voetgangers en fietsers, vinden het meer iets voor het platteland, of vinden dat je het per straat moet bekijken.
 • Bijna iedereen vindt de route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat te smal en te druk. Het idee om een ‘knip’ te maken, zodat doorgaand autoverkeer de route niet meer kan gebruiken heeft meer voor- dan tegenstanders. Sommigen hebben geen mening en willen eerst meer uitleg over die mogelijke maatregel. De bevoorrading beperken tot voor 11.00 uur en na 19.00 uur krijgt veel steun, met hier en daar een kanttekening.
 • De meeste invullers willen niet dat er een fietsverbod in de Gierstraat Wel zou de indeling duidelijker moeten worden, bijvoorbeeld door een fietsstrook aan te geven. Een suggestie is ook om duidelijker aan te geven dat de Gierstraat voetgangersgebied is, met de fietser als gast. Een meerderheid is tegen het idee om de uitstallingen voor de winkels te verbieden.
 • Op diverse plekken in de wijk rijden vrachtwagens zich vast. Er is bijna unanieme steun om alleen korte vrachtwagens in de wijk toe te laten. Dat geldt ook voor het idee om gemeente en ondernemers aan te sporen om samen te werken bij het bezorgen van pakjes. Een aantal bewoners wil een depot in de wijk waar je al je pakjes kunt ophalen.
 • De meeste mensen noemen een of meer straten waar volgens hen te hard wordt gereden, zowel in de wijk als op het Verwulft/Gedempte Oude Gracht. Ze vinden in het algemeen het Verwulft niet te druk, wel levendig. Diverse mensen pleiten voor een zebra naar de Koningsstraat. Een minderheid wil dat het Verwulft alleen nog door bestemmingsverkeer mag worden gebruikt. Bijna iedereen ziet scooters liever op de rijbaan dan op het fietspad.

We horen ook graag uw mening, want 85 reacties als begin is goed, maar de opvatting van 85 bewoners  representeert de wijk nog niet. Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog, maar uiterlijk op vrijdag 16 februari. 

U kunt zich met onderstaand strookje digitaal aanmelden voor een gespreksavond. De plaatsen zijn per avond namelijk beperkt. Bij veel belangstelling organiseren we meer bijeenkomsten.

Hier vult u het totaal aantal personen in.
Hier kunt u uw voorkeur aangeven voor een datum.