Op 24 december jl. heeft het college de set besluiten voor het wijkverkeer van eind mei jl. in de Staatscourant gepubliceerd als ‘verkeersbesluit. Je kunt bezwaar maken als je dat wenst. Inspraak hebben we gevraagd (dat is gebruikelijk bij een participatieproces) n.a.v. die set besluiten van eind mei maar tot nu toe kregen we geen antwoord op dat verzoek. Helaas.

Nu is er -gedurende zes weken- de mogelijkheid tot bezwaar maken tegen ‘het verkeersbesluit’ zonder dat er een inspraakfase heeft plaats gevonden.

Dan pakken we deze kans beet. Je leest hier dat ‘verkeersbesluit’ inclusief twee (slecht leesbare) situatietekeningen zonder een legenda met o.a. de beoogde bebording. Hier de pdf-versie van dat verkeersbesluit. We schreven al eerder over dat zgn. bebordingsplan en we vroegen je dat plan te checken.

Het staat je vanzelfsprekend vrij als bewoner zelf bezwaar aan te tekenen maar wij komen -op tijd !- in januari met een voorzet die je of kunt ondertekenen (als groep: wijkraad én bewoners) dan wel door jou aangepast zelf kunt verzenden. Eh, bezwaar maken is geheel vrijwillig. Mogelijk ben je tevreden met deze serie besluiten. Wij niet en de 500 ondersteuners van plan B(ewoners) ook niet.

We houden je op de hoogte. Het concept-bezwaar lees je in januari hier. We staan open voor je reacties, suggesties en opmerkingen.

Dit B&W-besluit van eind mei en het nu voorliggende verkeersbesluit dien je los te zien van het proces dat ons plan B nog gaat doormaken vanaf februari 2021.