Binnenkort start de wijkraad met twee inloopmomenten (als experiment) in het wijkgebouw. Als u zin en tijd heeft, bent u van harte welkom. De koffie en thee staan klaar. U kunt dan tevens met één van de handhavers spreken die in onze wijk werkt of met een lid van de wijkraad.

Beide momenten zal er in elk geval een lid van het gemeentelijk handhavingsteam van onze wijk aanwezig zijn. U kunt hun om informatie vragen dan wel u kunt overlast met de handhaver bespreken. Ook de redactie van ons onvolprezen Binnenblad zal beide keren vertegenwoordigd zijn. Natuurlijk kunt u ook gewoon een kopje koffie komen drinken! Mogelijk komt ook onze wijkagent langs, maar dat kan hij ons pas vlak voor de betreffende data melden.

Welke twee momenten zijn het geworden?  De eerste mogelijkheid is op zaterdag 11 maart van 11-12 uur en de tweede mogelijkheid is op maandag 24 april van 19-20 uur. Natuurlijk in ons wijkgebouw aan het Nieuwe Kerksplein 17.

We zien u graag langs komen!

En na deze twee inloopmomenten evalueren we of we hier mee door zullen gaan.