Deze week heeft het college de concept-begroting van 2021-2025 bekend gemaakt. Later dit jaar gaat de raad deze begroting bespreken en (mogelijk gewijzigd) vaststellen.

Hier lees je het flinke boekwerk (..voor de liefhebber). In een dunnere bijlage staan de projecten (Gebiedsprogramma) vermeld die B&W de komende jaren in de stad (onze wijk vind je in het hoofdstuk ‘centrum’) wil gaan uitvoeren. Daar zie je onder meer het eerder gemelde opknappen van het Wilsonsplein. Vandaag hoorden we desgevraagd van een ambtenaar dat we mogelijk pas na 8 oktober zullen weten wat hier precies mee beoogd wordt. In deze bijlage staan ook de besluiten vermeld die B&W wil uitvoeren n.a.v. hun verkeersbesluiten. Ook dat gebiedsprogramma wordt later dit jaar door de raad vastgesteld.

Gepoogd is de ruim 300 bladzijden van de begroting samen te vatten op twee A4tjes.