We informeren je hierna over besluiten die we als wijkraad hebben genomen over het proces van de verkeersmaatregelen in onze wijk. Het gebrekkige overleg met de gemeente en het -na drie jaar- weinig vertrouwen hebben in een voor de wijkbewoners goede afloop, hebben ons doen besluiten het overleg met de gemeente over hun verkeersbesluiten per heden te beëindigen.
Ook nemen we afstand van die set verkeersmaatregelen die het college heeft genomen.

Wij hebben nog steeds geen goed beeld wat B&W nu op 26 mei jl. precies heeft besloten. Bovendien zien we erg weinig terug van de opvattingen over het verkeer die binnen onze wijk breed gedragen worden.

We blijven het proces dat door de gemeente n.a.v. hun besluiten verder wordt doorlopen, goed volgen en we informeren je vanzelfsprekend  daarover. Onze wijkraad blijft zich inzetten, mede met jouw steun, voor een veilige en leefbare wijk. Voor je vragen, meldingen en suggesties over het wijkverkeer blijven we dus bereikbaar!
Maar met de gemeente overleggen over hun set verkeersbesluiten doen we niet meer.

We vinden het bijzonder jammer dat de inbreng van bewoners/ondernemers (sinds 2017) over het verkeer in hun wijk door de gemeente niet op waarde is ingeschat. Een dialoog daarover kwam naar ons idee niet echt tot stand. De visie over het verkeer in de wijk van maart 2018, de breed gedragen opvattingen van bewoners/ondernemers over de adviezen van de externe onderzoekers (april jl.) zijn in wezen door de gemeente genegeerd. Mogelijk hebben ze deze niet eens gezien.
Een voorstel dat we recent in de Raadscommissie Beheer deden om terug te gaan in de tijd en daardoor het gesprek over de alternatieve plannen te herstellen, is door de wethouder afgewezen.

Ruim drie-en-een-half-jaar hebben we samen met veel bewoners en ondernemers gepoogd betrokken en gedegen met de gemeente mee te denken over het toekomstige verkeer in onze wijk. De huidige verkeerscirculatie dateert immers uit de jaren zeventig.
We danken je voor dat mee- en kritisch tegendenken!

Hier lees je onze motieven en verschillende voorbeelden waarom we dit, doordachte, besluit hebben genomen. We zijn natuurlijk benieuwd naar je reactie op ons besluit. Laat je het ons aub even weten via een mailtje?