,

Bestemmingsplan Vijfhoek: een reparatie

B&W heeft afgelopen dinsdag 18 juni tot een “Reparatieplan voor bestemmingsplannen” besloten.

Het belangrijkste doel (er zijn meer aanleidingen) hiervan is panden te beschermen tegen sloop. Van veel panden in onze wijk vermoedt de gemeente namelijk dat ze ouder dan ca. 200 jaar zijn. Mogelijk vermoedde U of weet U dat zelf ook.

De gemeente baseert dit vermoeden vooral op kaarten uit 1830. Op de kaarten kwamen deze panden reeds voor. B&W wil dat een eeuwenoud pand niet zomaar gesloopt wordt. En eist van de eigenaar, op grond van deze aanpassing, een Bouwhistorisch Onderzoek.

Een groot aantal van de panden in onze wijk is nu in dit voorstel aangewezen. En veel panden die niet zijn aangewezen zijn beschermd tegen sloop als geregistreerd monument. Nu denken wij dat weinig wijkbewoners sloop van hun pand overwegen. Maar in het geval je dat wel overweegt, of gewoon nieuwsgierig bent of je pand ook aangewezen is, dan kun je dit op de bijlage kaart van het (in 2018 vastgestelde) bestemmingsplan ‘Vijfhoek’ nagaan. Voor het Raaksgebied is op de bijlage kaart van het bestemmingsplan ‘Oude Stad’ ook een aantal panden aangewezen.

De volledige set met alle besluiten en bijlagen vind je hier. Het betreft agendapunt 4.

Het voorstel is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant voor een inspraakperiode van zes weken na die publicatiedatum. Mocht je bezwaar willen maken, dan is het even wachten op publicatie in de Staatscourant. Je kunt je abonneren op alle besluiten van de gemeente m.b.t. de directe omgeving van je woning via dit linkje.

Besluitvorming over de voorstellen vindt plaats na de inspraakperiode en behandeling in de raad.