Sinds maandag 3 september jl. kunnen alle bewoners (volgens de gemeentelijke Parkeerverordening) van het centrum (zone B) een parkeervergunning voor hun bezoek aanvragen. Alle bewoners?

Nou nee: er zijn mensen die na het intikken van hun adres op de website lezen dat ze er niet voor in aanmerking komen. Dat is nogal een verrassing, want in eerdere berichten van de gemeente hebben we er niets over kunnen vinden.

Navraag bij de afdeling parkeren levert de volgende reactie op: “In sommige straten is er sprake van leegstand van panden of dreigende leegstand. Deze panden kunnen tot nieuwe woonruimte worden verbouwd. Deze herontwikkeling kan de parkeerdruk vergroten in een buurt waar parkeerdruk al groot is. Om de herontwikkeling niet in gevaar te brengen is besloten dat voor deze adressen geen parkeervergunning of bezoekersschijf wordt afgegeven.”

De beperking lijkt echter ook te gelden voor adressen (wonen boven winkels bijvoorbeeld) waar geen ontwikkelingen zijn en evenmin hebben we tot nu toe geen enkel gemeentelijk stuk gevonden waarin deze uitzonderingsadressen met motivering zijn vermeld.

We beraden ons op acties in de richting van het college cq de gemeenteraad, om deze in onze ogen vreemde gang van zaken te laten corrigeren. Wilt u ons uw problemen melden, ons iets vragen of ondersteunen, graag!

We ontvangen uw input graag per mail.