Vandaag dinsdag 25 september hadden we een overleg met de gemeentelijk manager van het parkeren in onze stad. Hij wilde graag een toelichting geven bij onze eerder gestelde vragen. Die antwoorden houden we overigens nog even tegoed. Uit het gesprek van vanochtend bleek dat de analyse van uw wijkraad klopt.

De bezoekersregeling in het centrum was oorspronkelijk bedoeld als een compensatie voor het invoeren van betaald parkeren op zondag in het centrum. Dat is ten tijde van het referendum ook zo door de gemeente gecommuniceerd.

De bezoekersregeling geldt derhalve voor alle bewoners van het centrum, conform artikel 1j van de Verordening op het Parkeren, en dus niet alleen voor degenen die recht hebben op een P-vergunning.

De koppeling die nu door het college is gelegd: recht op een P-vergunning in het centrum is voorwaarde voor het bezoekersparkeren, is onjuist.

Er is blijkbaar het een en ander misgegaan..

De manager Parkeren kan nog geen inschatting maken hoe het probleem a.s. donderdagavond in de raad zal worden besproken. Gelijk hebben is niet altijd gelijk aan gelijk krijgen.

Wordt zeker vervolgd..