Drie centrumwijkraden (Binnenstad, Heiliglanden/de Kamp en uw wijkraad) hebben bij de gemeenteraad op 12 mei jl. een bezwaarschrift ingediend tegen het raadsbesluit om definitief een referendum te houden over het nieuwe parkeerbeleid (raadsbesluit van 15 december 2016).

Omdat het proces van het beoordelen van een bezwaar bij de gemeenteraad 12 weken kan duren (en het referendum al op 19 juli kan gaan plaatsvinden) hebben we de zaak ook voor een spoedprocedure aangemeld bij de bestuursrechter. Het beroep dat we bij de rechtbank hebben ingesteld, heeft echter een andere aanleiding. Dat betreft ons ongegrond verklaarde bezwaarschrift tegen het raadsbesluit dat een inleidend verzoek tot het houden van een P-referendum heeft mogelijk gemaakt.

Waarom doen we dit?

De positieve gevolgen van het nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid gaan van tafel:

  1. Het centrum (zone B) krijgt eindelijk een bezoekersregeling;
  2. De parkeervergunningen in het centrum (zone B) en de schilwijken (C-zones) worden goedkoper;
  3. Er komen meer betaalbare parkeerplaatsen in de parkeergarages voor bewoners, waardoor de parkeerdruk op straat afneemt en de stad leefbaarder wordt.

Het referendum heeft ongewenste en verstrekkende gevolgen:                                 

  1. De bewoners van de C-zones houden mogelijk 1,5 jaar onzekerheid welke maatregelen worden ingevoerd en wat de gevolgen daarvan zijn;
  2. Bewoners van het centrum (B-zone) moeten mogelijk 1,5 jaar afwachten of en wanneer de bezoekersregeling en uitbreiding van het aantal garageplaatsen er komt;
  3. De stad wordt op (hoge) kosten gejaagd, door onder meer de investeringen in tijd en mankracht van de afgelopen jaren. Inspraakrondes zijn voor niets geweest;
  4. De stad loopt inkomsten mis door vertraging bij het invoeren van de nieuwe maatregelen. Inwoners van Haarlem moeten die waarschijnlijk later weer opbrengen.

De grondslag voor het referendum klopt niet:

  1. De initiatiefnemers gaven onbetrouwbare informatie: ze wekten bijvoorbeeld de illusie dat als er geen betaald parkeren in de C-zones wordt ingevoerd en de bezoekerskaarten niet worden afgeschaft, de parkeerproblemen en de schaarste aan plekken zijn opgelost;
  2. Een referendum is alleen mogelijk als het (volgens de door de gemeenteraad vastgestelde referendum verordening) gevolgen heeft voor de hele stad en alle inwoners. Daarvan is geen sprake: het referendum heeft slechts betrekking op 35% van het grondgebied van de stad en het aantal inwoners.
  3. Ongeveer 65% van de stemmers kan nu een oordeel geven over plannen waar ze geen gevolgen van ondervinden. Iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen. Dus ook degenen die (nog) geen rijbewijs en geen auto hebben.

Hier kunt u ons bezwaarschrift lezen. We hebben u op hoofdlijnen geïnformeerd, Wilt u meer achtergrond info? Laat in dat geval even van u horen en we informeren u graag.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.