Binnenkort gaat het college van B&W het beleid voor evenementen voor de komende vier jaar bepalen inclusief het zogenoemde locatieprofielen (welk soort evenement mag voortaan op welk plein gehouden worden) voor de verschillende pleinen (Nieuwe Kerksplein, Botermarkt, Hortusplein en Boereplein) in onze wijk. De gemeente gaat bij elke aanvraag richtlijnen voor die evenementen hanteren.

Eerder schreven we over de concept-plannen van de gemeente. U kunt de plannen en locatieprofielen hier lezen. Nadat B&W over het nieuwe beleid heeft besloten, is er overigens nog tijd voor inspraak en waar nodig voor formeel bezwaar.

De gemeente heeft recent besloten eerst twee informatiebijeenkomsten te organiseren. U kunt daar met uw suggesties en vragen terecht.