De gemeente heeft een zogeheten ‘concept structuurvisie’ ontwikkeld over de openbare ruimte in Haarlem. Deze visie, die de periode van nu tot 2040 bestrijkt, is met name van belang voor de binnenstad, omdat daar de druk op de leefbaarheid voor bewoners versterkt wordt door horeca, toeristen, evenementen en beperkte parkeerruimte.

Kerndoelen
De gemeente heeft in deze concept-visie vier kerndoelen geformuleerd: Haarlem moet aantrekkelijk zijn, gezond, een metropolitaanse sfeer ademen en bereikbaar zijn.

Afgeleid van deze vier kerndoelen zijn concretere doelstellingen ontwikkeld, waarin – kort samengevat – de volgende punten centraal staan:

  • Verblijfskwaliteit voor bewoners, ondernemers en bezoekers
  • Recreatieve mogelijkheden
  • Diversiteit in stadsnatuur
  • Klimaatbestendigheid
  • Meer voetgangers, fietsers en OV en minder auto’s; dus aantrekkelijke looproutes, goede fietsroutes, bereikbaarheid per auto voor bestemmingsverkeer behouden, maar voor bezoekers ontmoedigen en zoveel mogelijk parkeren aan de rand van het centrum
  • Versterking van de ‘HOV-corridor’ (Hoogfrequent Openbaar vervoer Verbinding) met de regio.       

Geef uw mening online of spreek in op 4 april
Hier vindt u de hoofdlijnen: Conceptontwerp Structuurvisie openbare ruimte- Haarlem 2040 Groen en Bereikbaar. Voor de echte liefhebber hier het gedetailleerde rapport: Groen en bereikbaar .

Op de website www.sorhaarlem.nl  of via sor@haarlem.nl kunt u vanaf 24 maart alle informatie terugvinden en daar kunt u ook uw reactie geven.

Van 24 maart tot 17 april kunt u online uw mening geven, maar u kunt ook direct inspreken op de ‘participatiebijeenkomst’.

Deze wordt gehouden op 4 april, vanaf 20.00 uur, in het Seinwezen.