Vandaag ontvingen we wederom een bericht van de gemeente dat er nog geld beschikbaar is voor extra bomen/groen in het centrum. Dus ook in onze wijk!

De gemeente schrijft ons: “in Haarlem komt het voor dat een gekapte boom om een bepaalde reden niet meer terug geplant kan worden op haar oorspronkelijke plek. Dit kan voorkomen bij projecten en inboet (het opnieuw planten van een boom waar een boom is “verdwenen”). Deze bomen zijn nu op een speciale lijst gekomen en bewoners kunnen hiervoor nieuwe locatie aandragen. Dit mogen verschillende locaties door de gehele stad zijn. Er zijn hier geen nieuwe kosten aan verbonden, omdat de herplant al via een project of via inboet geregeld is. Haarlemmers kunnen nu via de gemeentelijke website een boomwens op iedere willekeurige locatie aanvragen. De spelregel die hierbij hoort is dat deze persoon goedkeuring moet krijgen van de bewoner(s)/ondernemers die direct uitkijken op de toekomstige boom. Dit gebeurt door middel van een handtekening.

Wanneer de goedkeuring van alle partijen er is, komt de aanvraag terecht bij de Beheerder Gebied van het betreffende stadsdeel. Deze beoordeelt samen met de Technisch Adviseur Groen de haalbaarheid van de locatie (liggen er kabels & leidingen etc) en communiceert de uitkomst binnen twee weken naar de aanvrager.

Als de boom geplant kan worden, krijgt Spaarnelanden N.V. de opdracht om de locatie in te richten. Dit is de link waar bewoners hun aanvraag kunnen doen: https://www.haarlem.nl/een-boom-voor-een-boom/

Daarnaast geldt nog steeds, dat er in het Centrum nog rond € 30.000 te besteden is aan het planten van extra bomen (en eventueel struiken) van geld, dat over is van de raadsmotie 71 (extra bomen in het Centrum).” Aldus de gemeente.

We laten het toch niet gebeuren dat wij in onze wijk zo’n plek niet weten te vinden?