Drie maanden geleden kwamen zo’n honderd wijkbewoners in de Nieuwe Kerk om samen te spreken over de overlast die sommige bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat in de wijk veroorzaken. De burgemeester en verschillende raadsleden waren die avond ook aanwezig.

Het was die avond een waardig gesprek. De impressie van die avond kunt u hier lezen.

Recent hoorden we van een ambtenaar dat er nu door de gemeente wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Dat is in elk geval een begin. Maar de wijkbewoners vroegen niet om een plan van aanpak maar om concrete maatregelen om de overlast te beteugelen.

Om die reden schreven we deze brief aan de burgemeester. Hij is immers verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, ook in onze wijk. We houden u op de hoogte.