Het onderzoek van het verkeerskundig bureau over onze wijkverkeersvisie is klaar en de wijkbewoners hebben hun mening over de mogelijke plannen uitgesproken. De gemeente is nu aan zet. We ontvingen vandaag een bericht van het college:

“De eindrapportage van het verkeersonderzoek van Mobycon heb ik in goede orde ontvangen. Ik wil jullie als wijkraad danken voor de inzet bij de begeleiding van dit verkeersonderzoek. Tevens heb ik het enquêterapport van de wijkraad ontvangen.

Ik begrijp dat de bewoners benieuwd zijn naar het vervolg. Op dit moment wordt de besluitvorming over het advies van Mobycon voorbereid. Het college zal hier naar verwachting eind mei een besluit over nemen.

De wijkraad wordt over dit besluit geïnformeerd en betrokken bij het verdere vervolg door de ambtelijke begeleidingsgroep.

namens het college van burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet,

Robbert Berkhout

Wethouder Mobiliteit”

Over een maand weten we meer.