We schreven eerder over het voorstel tot wijziging van de APV. Vandaag 8 februari is een voorstel tot wijziging van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) besproken in de raadscommissie Bestuur.

Er werden door de raadsleden over het voorstel nog wel enkele vragen gesteld, maar het ziet er naar uit, gehoord de discussie van vandaag, dat de raad binnenkort de gewijzigde APV zal vaststellen.

Als de gewijzigde APV van kracht zal zijn, is de burgemeester bevoegd om in specifieke gevallen, en vanzelfsprekend goed gemotiveerd, de sluitingstijden van bepaalde coffeeshops aan te passen. Maar dat is pas aan de orde als de raad met het voorstel van B&W heeft ingestemd.

We houden u op de hoogte van dit besluitvormingsproces.