Zaterdag 30 mei 2020 werd er in het Haarlems Dagblad een artikel geplaatst over het recent genomen B&W-besluit over de verkeersmaatregelen in onze wijk. De inhoud van dat stukje kwam tot stand door twee aparte telefonische interviews van journalist Max Sipkes met enerzijds de verantwoordelijk wethouder en anderzijds met de voorzitter van de wijkraad. Er vond dus geen echt driegesprek plaats. De beide teksten van het gesprokene zijn door de journalist keurig afgestemd met iedere geïnterviewde.

Naar aanleiding van vragen, geven we hierna een paar feitelijke aanvullingen bij sommige teksten van dat artikel. Er is niets mis met het gepubliceerde artikel. Het gaat ons om de feiten die er niet in staan. Lees hier enkele feitelijke aanvullingen. Onze opvattingen laten we achterwege.