Even kort twee digitale nieuwtjes. Eentje van Spaarnelanden en eentje van de gemeente Haarlem. Op de website van Spaarnelanden kun je nu zien hoe vol een container met restafval in je buurt is en wanneer deze (volgens rooster) restafvalcontainer geleegd gaat worden. Daarnaast kun je zien op welke dagen papier-, glas- textiel-, plastic, blik- en drinkpakkencontainers geleegd worden. Deze containers worden op rooster geleegd. Bij de GFT bakken, de Big Bellys en de zwerfafvalbakken is de tecnhiek nog niet zover.

Mooi zou het zijn als Spaarnelanden in een volgende editie de chips in alle containers zelf zo kan aflezen dat de containers niet volgens een rooster worden geleegd maar als het bij een container echt nodig is. Dit is een goed begin!

De gemeente Haarlem is achter de schermen begonnen met het opzetten van een persoonlijke deelwebsite: Mijn Haarlem. Op dit moment kun je met je digiD inloggen en je gegevens inzien die in de Burgerlijke Stand over jou, je partner en ouders en je kinderen staan genoteerd, welke zaken je hebt lopen bij de gemeente (bijv een vergunningsaanvraag) en of je persoonlijke berichten hebt. Deze site zal telkens meer aspecten gaan bevatten.

Ook dit jaar is er een zgn. kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (sommige bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in de regel stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur (turf je ook eens welke resultaten van die voornemens inmiddels gerealiseerd zijn?) en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. Ook staan we wederom stil bij de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op maandag 7 september. In verband met de coronamaatregelen vragen we je je reacties (vragen, klachten, meldingen, complimenten) schriftelijk aan ons door te geven via het onderstaande eenvoudige formulier. Wil je dat aub doen vóór vrijdag 4 september?

Wij leggen dan de ontvangen reacties van bewoners voor aan de gemeente en aan de eigenaar van de coffeeshop. De vorige keer kregen we van beiden helaas geen inhoudelijke reactie terug op de reacties van bewoners.

We hopen oprecht dat we niet in de fase terecht gaan komen dat we als bewoners aan een dood paard blijken te trekken. Dat doen we namelijk niet.

Gebruik deze herkansing dus..

Stuur je je reactie in vóór 4 september?

 

We hebben recent bij de gemeente aandacht gevraagd voor de volle afvalbakken en big bellys in het centrum, vooral in de weekenden. Hierna de reactie van de gemeente. “De ondergrondse afvalcontainers worden op het moment voorzien van een zwerfklep (zie foto).

Dit houdt in dat de ondergrondse afvalcontainer ook als afvalbak is te gebruiken. Er zijn nu 28 ondergrondse afvalcontainers met zwerfklep, maar deze zijn nog niet overal op een handige plek geplaatst. Spaarnelanden is bezig zoveel mogelijk zwerfkleppen op de Gedempte Oude Gracht te plaatsen. Hiervoor moeten de ondergrondse afvalcontainers van zuil verwisseld worden.

In het centrum zijn 34 bigbelly’s en hier komen nog 8 bij. Een bigbelly is een afvalbak met een perssysteem gevoed door zonne-energie, waardoor veel meer afval in deze op zich al grote afvalbak kan. De bak is ook dicht, dus vogels kunnen er geen afval uit halen. Spaarnelanden ontvangt automatisch een signaal als de bigbelly bijna vol is, zodat leging op tijd plaatsvindt. Met het plaatsen van de bigbelly’s worden de kleinere afvalbakken weggehaald.

Hier leest u het afvalbakkenplan. Een ambitieus plan waar de komende jaren uitvoering aan gegeven wordt. De locaties van de nieuwe bigbelly’s moet voor een aantal nog bepaald worden. Dit zal gebeuren nadat de kleppen op de ondergrondse containers geplaatst zijn.

Afvalinzameling en vegen

Het afvalaanbod is sinds de Coronacrisis nog steeds 25% meer dan gebruikelijk. Spaarnelanden zet nog steeds alle dagen van de week extra voertuigen en mensen in om al het extra afval te kunnen inzamelen (ook op zaterdag en zondag).  Alle medewerkers binnen de unit afval en grondstof zijn vanaf het begin van deze crisis wekelijks aan het overwerken om het extra afvalaanbod te bedienen. Denk bijvoorbeeld ook aan het Milieuplein, de parken en de grofvuilinzameling.

Probleemlocaties kunnen worden ingebracht in het tweewekelijkse Hotspotsoverleg, waarin Spaarnelanden en Handhaving tezamen (met op uitnodiging gebiedsregisseurs) oplossingen zoeken voor locaties die door inwoners als probleemlocatie worden opgegeven.

Pleziervaart

Pleziervaartboten moeten voor het langer dan 3 uur aanleggen bij een passantenligplaats kosten voor verblijf betalen. Dit kan via een app. Dan wordt ook een code afgegeven voor het gebruik van de ondergrondse containers langs het Spaarne. Dit is zo geregeld om te voorkomen dat passanten hun afval op straat zetten of in de kleine afvalbakken deponeren.

Kamerbewoning

Als er sprake is van een woonpand met veel kamerbewoners, die hun afval regelmatig niet in een ondergrondse container doen, kan een brief aan de bewoners gestuurd worden om hen te informeren over het aanbieden van afval en eventuele sancties.”