Spaarnelanden heeft een flyer gemaakt over de decembermaand. Ook hier zorgt corona voor wijzigingen. Zo zal bijvoorbeeld het ophalen van kerstbomen na de kerst anders gaan verlopen. De actie dat kinderen deze bomen ophalen, is afgelast.

In het centrum worden de afgedankte kerstbomen vanaf 27 december zo spoedig als mogelijk door Spaarnelanden van straat weggehaald.

Lees hier die flyer. Hier de link naar de afvalwijzer van Spaarnelanden.

 

Even kort twee digitale nieuwtjes. Eentje van Spaarnelanden en eentje van de gemeente Haarlem. Op de website van Spaarnelanden kun je nu zien hoe vol een container met restafval in je buurt is en wanneer deze (volgens rooster) restafvalcontainer geleegd gaat worden. Daarnaast kun je zien op welke dagen papier-, glas- textiel-, plastic, blik- en drinkpakkencontainers geleegd worden. Deze containers worden op rooster geleegd. Bij de GFT bakken, de Big Bellys en de zwerfafvalbakken is de tecnhiek nog niet zover.

Mooi zou het zijn als Spaarnelanden in een volgende editie de chips in alle containers zelf zo kan aflezen dat de containers niet volgens een rooster worden geleegd maar als het bij een container echt nodig is. Dit is een goed begin!

De gemeente Haarlem is achter de schermen begonnen met het opzetten van een persoonlijke deelwebsite: Mijn Haarlem. Op dit moment kun je met je digiD inloggen en je gegevens inzien die in de Burgerlijke Stand over jou, je partner en ouders en je kinderen staan genoteerd, welke zaken je hebt lopen bij de gemeente (bijv een vergunningsaanvraag) en of je persoonlijke berichten hebt. Deze site zal telkens meer aspecten gaan bevatten.

Ook dit jaar is er een zgn. kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (sommige bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in de regel stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur (turf je ook eens welke resultaten van die voornemens inmiddels gerealiseerd zijn?) en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. Ook staan we wederom stil bij de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op maandag 7 september. In verband met de coronamaatregelen vragen we je je reacties (vragen, klachten, meldingen, complimenten) schriftelijk aan ons door te geven via het onderstaande eenvoudige formulier. Wil je dat aub doen vóór vrijdag 4 september?

Wij leggen dan de ontvangen reacties van bewoners voor aan de gemeente en aan de eigenaar van de coffeeshop. De vorige keer kregen we van beiden helaas geen inhoudelijke reactie terug op de reacties van bewoners.

We hopen oprecht dat we niet in de fase terecht gaan komen dat we als bewoners aan een dood paard blijken te trekken. Dat doen we namelijk niet.

Gebruik deze herkansing dus..

Stuur je je reactie in uiterlijk zondag 6 december 2020?