Medio april start er een proef met het op een andere wijze ophalen van bedrijfsafval. Deze proef maakt onderdeel uit van het gemeentelijk programma ‘Stedelijke Distributie’ waarbinnen uw wijkraad de vier centrumwijkraden vertegenwoordigt.

Binnenkort wordt restafval en papier-karton bij bedrijven ingezameld door één neutrale wagen. Nu rijden er nog wagens van meerdere afvalinzamelaars (in onze wijk zijn dat er wel 8!) door de stad en dat zorgt voor veel verkeer. Door de proef, onder de naam Green Collecting Haarlem, neemt het aantal ritten met 50 procent af. Dit leidt direct tot een vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies. Het plan is ook om de proef zo snel mogelijk te gaan uitvoeren met een elektrische wagen.

Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd. Bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat bedrijven verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe. Voor de deelnemende partijen aan Green Collecting Haarlem reden genoeg om gezamenlijk aan een duurzamere oplossing te werken.

Geen wijziging in contractafspraken

Elk bedrijf in het centrum van Haarlem behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar, maar de daadwerkelijke inzameling wordt voortaan gezamenlijk met een ‘neutrale’ wagen opgehaald. De proef start medio april.

Eerder dit jaar bekeurde de gemeente diverse bewoners rondom de hoek Gierstraat/Breestraat omdat zij hun afvalzakken buiten de afvalcontainer hadden geplaatst. Men had de vuilniszakken geopend en adressen gezocht.

Op die locatie staan vaak fietsen zodanig tegen de afvalcontainer aan dat de bewoners niet bij de opening van de afvalcontainer kunnen komen. Bewoners en uw wijkraad vroegen de gemeente om een effectieve oplossing. Maandag 18 december jl. is de situatie om fietsen te parkeren op die locatie herzien, mede op advies van de werkgroep Fietsparkeren. Tevens is er een parkeerverbod voor fietsen rondom de afvalcontainer van kracht.

De stratenmakers waren gisteren het invoegzand nog aan het wegvegen, of de eerste fiets stond al geparkeerd binnen het verboden gebied… We zullen zien of deze locatie de komende tijd een hotspot voor de handhavers gaat worden?

Vandaag publiceerden Spaarnelanden en de gemeente de evaluatie (een enquete) van de pilot Schillenboer in de wijken Vijfhoek en Leidsebuurt.

Hierna enkele resultaten van deze evaluatie, zoals gemeld door Spaarnelanden/de gemeente:

 

 • 142 huishoudens deden mee
 • 75 huishoudens vulden de enquete in
 • per huishouden is gemiddeld 163 kg GFT opgehaald tijdens de pilot
 • in Haarlem (waar GFT wordt ingezameld) bedraagt dit gemiddelde 110 kg GFT over een zelfde periode, dus in de pilot was er sprake van een fantastisch resultaat
 • dat grote verschil toont aan dat er meer huishoudens hebben meegedaan dan zich hadden opgegeven
 • tijdens de pilotperiode is 23 ton GFT opgehaald
 • de pilot heeft als waardering een 8,7 gekregen
 • 90% was tevreden over de communicatie (minpunt: het was niet duidelijk hoe lang de schillenboer zou blijven rijden)
 • 70% was tevreden over de composteerbare zakjes
 • 90% was tevreden over het keukenbakje
 • 65% is bereid verder te lopen als er grotere containers zouden komen
 • de overige 35% is bereid verder te lopen maar maakt dit afhankelijk van de afstand tot de container.

De resultaten van deze pilot zijn verwerkt in een plan dat GFT-scheiding in vergelijkbare wijken mogelijk moet maken.