Van de gemeente en Spaarnelanden ontvingen wij bericht dat de ondergrondse containers (111721/111732) nabij Botermarkt 2 ’s nachts dicht gaan.

Pashouders zullen per brief worden geïnformeerd. Deze maatregel is van kracht geworden na veelvuldige klachten van omwonenden over ’s avonds laat en ’s nachts vuil storten.

Er worden nog stickers ter verduidelijking aangebracht op de containers.

Begin 2019 vindt er weer een kerstbomen inzamelactie plaats. Deze actie wordt door de gemeente samen met Spaarnelanden georganiseerd om te voorkomen dat afgedankte kerstbomen gaan rondslingeren in de stad. Ook vanuit milieuoogpunt is het goed om de bomen gescheiden in te zamelen, zodat ze (als ze niet de tuin in gaan) kunnen worden gerecycled tot compost.

Te winnen prijzen
Kinderen tot en met 15 jaar kunnen op 3 en 9 januari 2019 van 12.30 tot 16.00 uur op het Wilsonsplein oude kerstbomen inleveren. Zij kunnen zoveel bomen inleveren als ze willen. Voor elke boom ontvangen zij € 0,40 en een lootje waarmee zij kans maken op de Superprijs van € 500,–. Deze prijs mag besteed worden aan een activiteit met de gehele klas voor bijvoorbeeld een excursie of een schenking aan een goed doel. Ook worden 100 cadeaubonnen van € 10,- verloot onder alle ingeleverde kerstbomen.

Dit jaar vindt er dus geen loting meer plaats op de inzamellokaties. De uitslag staat op 15 januari 2019 na 13:00 uur op spaarnelanden.nl/kerstbomenactie. Uiteraard mag ook iedereen vanaf 16 jaar oude kerstbomen inleveren op deze locaties. Zij doen echter niet mee aan de actie.

Deze poster kunt u voor uw raam ophangen om de aandacht van de verzamelaars te trekken.

Helaas ligt er de laatste tijd meer zwerfafval in onze straten, doordat er soms vuilniszakken en andere rommel bij de vuilcontainers rondslingert, wegwaait of door meeuwen wordt meegenomen.

De gemeente laat de straten haast dagelijks vegen, maar roept daarnaast alle bewoners en ondernemers op om het rondslingerende afval beter aan te bieden.

Doe alle vuilniszakken, papier, plastic in containers. Is een container vol? Zet er dan niets naast. Dat losse afval wordt niet meegenomen. Ziet u losstaand afval bij een container staan, maak dan een melding bij de gemeente.

De gemeente zal de komende tijd strenger handhaven. Bij verkeerd aanbieden, volgt eerst een waarschuwing. Mocht er geen verbetering optreden, dan is de gemeente genoodzaakt om een bekeuring uit te delen. Wij hopen op de medewerking van iedereen, want wij willen allemaal een schone straat. Toch?

Dezelfde gemeente hebben wij overigens verzocht de kleine afvalbakjes in het centrum, vooral in het weekend, vaker te legen omdat deze uitpuilen en vervolgens nog meer rommel én meeuwen aantrekken.