Afgelopen weken haalden vier wijkbewoners het nieuws met hun opmerkelijke acties.

Mirjam Touw verzorgde voor de derde keer kerstpakketten voor gezinnen, alleenstaanden en ouderen. Meer dan 250 pakketten zijn de deur uit gegaan. Lees verder.

Marleen Zwartkruis werd met haar actie SUPMission door weekblad Libelle uitgeroepen tot de ‘Libelle Ster van 2021’. Per keer haalde Marleen  en een groeiende groep enthousiastelingen, op de SUP-plank o.a. ca. 7 kliko’s afval uit de Haarlemse wateren. Klik hier voor het artikel in de Libelle. Velen kennen Marleen ook van andere acties, zoals de ‘BurgerBabes’en de mooiste ‘Oranjestraat’.

Karin Blanken bouwde haar garage om tot sportschool. Naaste buren kunnen daardoor in Coranatijden fit blijven, zonder risico op besmetting. Zie ook het filmpje op Youtube.

Annemieke van de Wouw heeft in 2019 haar dochter Anne-Bo plotseling verloren. Om haar te eren, heeft ze de Stichting Anne-Bo opgezet, die meisjes helpt die willen studeren, maar daarvoor geen financiële mogelijkheden hebben. Annemieke is voorgedragen als “Haarlemmer van het jaar”. Lezers van het Haarlems Dagblad kunnen hier op haar stemmen.

De wijk mag erg trots zijn op zulke actieve en sociale wijkbewoners.

 

Nummer 204 van Binnenblad

Het Binnenblad van december ademt de kerst- en nieuwjaarssfeer. Dat begint al bij de fraaie cover van Thera ter Beek en gaat door met een wensje van de redacteuren in de marge van elke pagina. In het hart van het blad staat een mooie kerstkleurplaat, getekend door Jonas.

Speciale aandacht voor het Straatjournaal in deze donkere dagen. De verkopers wensen iedereen een gezond en gezegend nieuwjaar. De leden van de Schrijfclub van het Straatjournaal schreven voor alle Vijfhoekers een gedicht en gaven een jubileumbundel uit.

Bijbelse aspecten in de rubriek over gevelstenen (‘De verspieders van Kanaän’) en in het portret van een verborgen kerk in de Wilhelminastraat: de Hersteld Apostolische Zendingkerk.

Er is nog meer te lezen onder de kerstboom. In de rubriek ‘Ondernemer in beeld’ staan de spotlights op Michel van Boekel (o.a. interieurbouw), trotse bewoners vertellen over hun Vijfhoektattoo, het muzikale talent van zanger Martijn Bosman en de Happy Huiskamerconcerten van Bianca Linders. Laatste nieuws: helaas moet Bianca het aangekondigde concert van Anita Sanders begin januari afgelasten, vanwege de lockdown. Volg haar FB-pagina van voor nader nieuws!

Nummer 204 van Binnenblad is hier te lezen.

 

Winteractie van het straatjournaal

Straatverkopers missen door Corona veel inkomsten. In 2019 was er een geldwervingsactie om de straatverkopers te kunnen compenseren voor de inkomsten,  die zij mislopen. Met ingezameld geld zijn aan de verkopers voor € 10.000,- aan tegoedbonnen voor de supermarkt geschonken. Nu er weer strenge coronamaatregelen van kracht zijn en de angst voor besmetting onder straatverkopers en hun klanten is toegenomen, hoopt Straatjournaal weer op brede steun te mogen rekenen en daardoor de financiële strop van de verkopers te kunnen verlichten.

De actie steunen kan met een bijdrage op rekening  NL 86 ABNA 0570721695 ten name van Stichting Straatjournaal onder vermelding van “Winteractie”. Het resultaat van de actie zal worden gepubliceerd in Straatjournaal editie maart 2022.

Een mooi kerstcadeau is ook de hierboven al genoemde, jubileumdichtbundel ‘Juweeltjes van de straat’ van de Schrijfclub.

 

Groenslingers gaan door!

De gemeenteraad van Haarlem heeft donderdag de definitieve plannen goedgekeurd voor de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat (BoBarKei). Inclusief de begroting van Eu 1.146.000,-. Een motie van de VVD over 26 parkeerplekken die verdwijnen haalde het niet. Wethouder Mw. Eva de Raad, gesteund door CDA en D66 (motie “Van groenslinger naar groene gevel”), had de voorkeur voor gevelgroen. Eventueel ook voor groenslingers in smalle woonstraten i.p.v. de BoBarKei. Argument hiervoor was o.a. de grotere effectiviteit van beschikbare geld voor groen.

Raadsleden van de CU (Frank Visser), Actiepartij (Gert-Jan Hulster) en SP (Feike Bloem) vonden dat de gemeente een unieke kans voor een pilot (er is weinig ervaring mee) met de BoBarKei niet moest laten lopen en dienden een amendement in onder de titel “Hang de slingers op voor feestelijk groene Vijfhoek”. Deze opvatting werd breder in de raad gedeeld. Gezegd werd o.a. dat de stad behoorlijk versteend is en de groenslingers daar erg inspirerend kunnen zijn. Het amendement werd aangenomen. Gesuggereerd werd van de groenslingers wijnranken te maken (Hart voor Haarlem, Mw. van Zetten) zodat we druiven kunnen oogsten. De CU stelde voor op iedere draad een andere klimplant toe te passen om ervaring op te doen. De stukken zijn hier te lezen.

Proef voor vermindering autoverkeer en verbetering fietsers en OV

Komende maanden onderzoekt de gemeente of het mogelijk is de hoeveelheid autoverkeer in het centrumgebied te verminderen ten gunste van fietsers, OV en voetgangers. Als proef worden de verkeerslichten anders ingesteld op de route Florapark-Lorentzplein-Van Eedenstraat.

Achtergrond is dat vanaf 2023 groot onderhoud aan de Raaksbruggen plaats vindt. Een kostbare ingreep Eu 7,5 miljoen zodat de bruggen weer jaren meer kunnen. Maar dan wel  geoptimaliseerd voor vooral fietsers, voetgangers en OV. De gemeente wil daarbij niet over één nacht ijs gaan. Lees eventueel hier het rapport.

Het doel is vooral om Oost-West autoverkeer anders te geleiden. Veel auto’s rijden niet alleen via de Raaksbruggen door woonwijken maar ook via de Emmabrug en Schouwtjesburg. Ze staan ook regelmatig vast. Naar verwachting worden de route’s (deels) ook 30km/uur. De  drukte neemt toe vanwege nieuwbouw in Haarlem Zuid-West. Dit terwijl er via de Fonteinlaan, Spanjaardslaan en Randweg tot 70 km/uur vlot omgereden kan worden.

De verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en voetgangers algemeen vaker groen krijgen. Automobilisten van en naar de Fonteinlaan krijgen ook vaker groen. De genoemde knelpunten worden daarmee ontlast. De keerzijde is dat autoverkeer, o.a. van en naar onze wijk, bedoeld ook enige vertraging gaat ondervinden.

Uiteraard gaat de gemeente dit monitoren. In de Wilhelminastraat komt een informatiebord. De link www.haarlem.nl/proef geeft meer informatie.

 

Karton zat? Maak het plat!

Met veel online bestellingen is er veel karton en papier in omloop. Spaarnelanden is er blij mee (al dat papier wordt tot 8 keer opnieuw gebruikt) maar moet in deze tijd van het jaar hard werken. Help Spaarnelanden een handje met de volgende tips:

 • Maak het karton klein en plat zodat het in de container past. Zorg dat het papier en karton schoon en droog is.
 • Spaarnelanden leegt de containers zo vaak mogelijk. Kijk op spaarnelanden.nl/checkjecontainer wanneer een container geleegd wordt. Meld een volle container op straat aan Spaarnelanden en neem uw papier of karton nog even mee naar huis als de container vol is.
 • Heel veel papier en karton? Breng het naar het Milieuplein. Karon kan ook naar de bekende verzamelpunten in de Gierstraat en Grote Houtstraat; dinsdag en vrijdagochtend uiterlijk ca. 9.00 uur neerzetten.
 • Kijk op de afvalwijzer of download de app “Afvalwijzer Spaarnelanden” voor de afvalkalender van 2022 en voor een overzicht van o.a. de papier/karton containers in uw buurt.

Het inzamelen van kerstbomen door Spaarnelanden is op het Wilsonsplein op 29 december 2021, 5 en 12 januari 2022 – tussen 12.30 en 16.00 uur. € 0,50 per boom en een loodje voor een prijs. Zie voor meer info over verzamelen hier. Meer nieuws van Spaarnelanden over kerstbomen is te lezen in het laatste Spaarnelanden Magazine.

Gladde stoep: Als inwoner ben je zelf verantwoordelijk voor het strooien van de stoep voor je woning. Gratis strooizout kun je ophalen bij het Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51.

Energie besparen

De gemeente Haarlem stelt ook in 2022 weer geld beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen. Het gaat dan om tochtstrippen, dimmers, bespaarstekker een slimme thermostaat en zo’n 20 vergelijkbare maatregelen. Aanvragen gaat via het Duurzaam bouwloket.nl. Een volledig overzicht van alle subsidieregelingen voor energie voor woonhuizen in de gemeente Haarlem is hier te vinden. Gratis energieadvies is te krijgen iedere vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Meer info daarover hier.

 

Kort Nieuws

 • Kerstsamenzang: Helaas gaat ook dit jaar door Corona “De leukste en gezelligste kerstzang van Haarlem” op het Nieuwe Kerksplein niet door! Het zou de 40-ste editie zijn.
 • Wijkdiner: We houden onze vingers gekruist dat het diner ergens begin 2022 alsnog wel door kan gaan. Wie niettemin zijn vooruitbetaalde geld terug wilt hebben kan dat uiteraard aangeven maar is zijn gereserveerde plaats(en) ook kwijt.
 • Raaks III nadert haar voltooiing. Tijdens de kerstvakantie ligt het werk stil. Raaks III is deze weken versierd met kerstboomlampjes.
 • Van de gemeente mogen de Horeca-terrassen tijdelijk uitbreid worden tot 1 oktober 2022. Zie ook hier, (punt 4).
 • Actiegroep Buskruit en wijkraad Binnenstad vestigden de aandacht wederom op de verkeers(on)veiligheid als gevolg van bussen. Aanleiding was dat 7 december op het Stationsplein in Haarlem een 20-jarige voetganger geschept werd door een bus en zwaargewond is geraakt. Klik hier.
 • Wijkbewoners Johan Overkamp, Mijke Groot en Niels Overkamp zijn bezig met een plan voor realisering van een Jeu-de-Boules baan en een zitbankje op het Wilsonsplein. 
 • In de Grote Houtstraat is het eerste ‘groene bankje’ geplaatst. Naast dat het de straat  vriendelijker en groener maakt verlaagt het groen de temperatuur ook op warme dagen. Er komen 8 bankjes in de Grote Houtstraat. Bevallen ze goed dan volgen de bankjes mogelijk ook in andere winkelstraten.
 • Wijkbewoner Jurrit Visser heeft na afwezigheid (vanwege een missie voor defensie) zijn plaats als raadslid voor het CDA weer ingenomen.
 • Met het leerwerktraject ‘Kunst voor je brein’ leren beeldend professionals spelenderwijs om te gaan met de mogelijkheden en beperkingen van ouderen met geheugenproblemen. Ben jij professioneel beeldend kunstenaar of beeldend docent en wil je graag met ouderen werken? Dan is het leerwerktraject ‘Kunst voor je brein’ misschien iets voor jou. Klik dan hier!
 • Volgende wijkraadsvergadering (digitaal) 10 januari, 19.00 uur. Aanmelden of een onderwerp mailen kan via  info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Help, ik zoek een klusser!

Scheefhangende schilderijen, afbladderend schilderwerk, kleine timmerklussen, afbladderend schilderwerk? BUUV Haarlem en het Vrijwilligerscentrum Haarlem bieden hulp.  Mensen die hulp kunnen gebruiken of bieden kunnen zich opgeven via:

Alle inzet wordt ontzettend gewaardeerd. Meld je klus aan of bied je hulp aan. Bij BUUV zien ze dat er veel mensen zijn die klussen hebben die blijven liggen. Soms wel jaren. Veel mensen hebben geen tijd of know how om de klussen aan te pakken. Aan de andere kant zijn er veel Handige Harries in de stad die graag aan de slag gaan. Het is coronaproof vrijwilligerswerk. De klusser en de hulpvrager kunnen afspreken een mondkapje te dragen en de anderhalve meter toepassen in en om het huis. Organisaties als verzorgingstehuizen en dagbestedingscentra kunnen vrijwilligers met de kluskriebels oproepen om hulp vragen via de website van het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving www.haarlemvoorelkaar.nl

 

Afvalscheiden: voor sommigen is dat moeilijk.

Deze foto maakten we onlangs van een GFT-bak op het Sophiaplein. Naast sloopafval is ook restafval gesignaleerd in de GFT-bakken. Hoe moeilijk kan het scheiden van afval toch zijn? Hierbij het overzichtje wat wel en wat niet in de Groene bakken kan. Regelmatig zien we ook rommel bij de bakken. Spaarnelanden haalt voor grofvuil op. Maak hier een afspraak.

 

Kort nieuws:

 • De evenementenkalender 2021 van Haarlem vindt u hier. Veel evenementen in de 2e helft van dit jaar gaan door met toegangstesten of 1,50 m maatregelen.
 • Ons onovertroffen wijkdiner gaat, in principe, dit jaar ook door. Zet in de agenda:  22 november 2021.
 • De wijkraad vergadert de zomermaanden niet. De volgende vergadering is 13 september. Maar U kunt ons altijd mailen op info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
 • De notulen van de vergadering van 10 mei vindt u hier.
 • De tijdelijke groenplek in de Sophiastraat in de buurt van nummer 19 is succesvol. De plek wordt definitief ingericht. Ook interesse in zo’n plek voor groen en fietsen? Klik dan hier.
 • 11 telcamera’s zijn in het centrum geplaatst (zie kaartje) In onze wijk hangen er drie; op de hoek Botermarkt/Gierstraat, halverwege de Gierstraat en in de Grote Houtstraat bij AH. Ze tellen anoniem voorbijgangers in twee richtingen.

               

Wijkraadsleden in het Centrum volgen de activiteiten van de gemeente rondom afvalscheiden. Ook hielden we een enquête. Afgelopen week nog werd deze besproken in de raadscommissie beheer. In onze wijk zijn begin dit jaar bakken bijgeplaatst. In de Binnenstad moet dat nog gebeuren. Met name in op de Bakenessergracht veroorzaakt dat momenteel beroering. Het aantal bezwaren tegen afvalbakken is sowieso hoog. Ondanks weinig tot geen bezwaren vanuit onze buurt is de situatie (nog) niet optimaal. Lange loopafstanden, overvolle bakken, er zijn heel weinig bakken voor groenafval (GFT) en daar wordt soms over geklaagd. Niet voor niets worden de nieuwe groenbakken een “pilot” genoemd. Ook was er een pilot met de schillenboer. Bewoners, die gebruik maken van de GFT-bakken, maakten tot 11 juni kans op een zogenaamde Greenticket. Dit is een bon voor een luxe afvalscheidingsbak. Een wijkbewoonster mocht zich een gelukkige winnaar noemen. Enkele bewoners van de Koopallepoort (Lange Annastraat) vroegen zich af of het ook anders kan.

 

Bob heeft Bokashi-bakken

Bob Crezee verbouwt op zijn kleine plaatsje verse tuinkruiden, zoals salie en dille. Maar ook spitskool, boekweit, sperciebonen en klaproos zijn er te vinden. Wel 20 soorten. Het minituintje wordt gevoed met mest uit één van de twee de Bokashi-bakken. Dat zijn kleine bakken van ca. 40 cm hoog. Ze staan bij Bob in de bijkeuken. Bokashi is een betrekkelijk nieuwe en onbekende manier van groenafval verwerken Een Bokashi-bak wordt gevuld met GFT en enkele maanden luchtdicht (Anaeroob) gesloten, terwijl ondertussen de tweede gevuld wordt. In de gesloten bak (je ruikt niets) fermenteert het GFT-afval in enkele weken tot humus. De humus wordt gebruikt voor het tuintje. Om het fermenteren te versnellen worden er gefermenteerde zemelen uit een zakje over gestrooid. Die zemelen heten Bokashi; daar zijn de bakken dus naar vernoemd. Als Bob toch wat groen over heeft gaat dat naar de GFT-bak. De GFT-bak is ca. 220 m. ver lopen. Maar dat komt niet veel voor. Klik hier voor meer informatie over Bokashi.

 

Jan en Rika hebben wormenhotels

Het stadstuintje van Jan Geerts en Rika Dantuma is grotendeels gemaakt van gerecycled materialen. Het tuintje heeft prijzen gewonnen en wordt vrijwel dagelijks door passanten op de foto gezet. Maar een experiment met compost werd gestopt; te lastig in een stadstuintje. Dus was er altijd aanvoer van potgrond voor in de potten en afvoer van tuingrond en GFT naar de restafvalbak. Praktisch gesproken zat er weinig anders op. Maar met dat gewicht en die hoeveelheid GFT honderden meters lopen naar de nieuwe GFT-bakken vonden Jan en Rika geen doen. Een verzoek om extra GFT-bakken werd evenmin gehonoreerd. Naar aanleiding van kwamen er twee wormenhotels; een klein en eenvoudig systeem met gestapelde bakken. Ze nemen weinig ruimte in een hoekje (de zwarte dingen op de foto). De kolonie wormen verwerken dagelijks zo’n 2 kg GFT uit de keuken en de tuin. Het weinige dat overblijft (vooral vocht) gaat de tuin en de potten in. Dit scheelt op jaarbasis honderden kilo’s afval. Er zijn ook wormenbakken om in huis te plaatsen. Dat kan uitstekend. Google op wormenhotels of kijk hier: www.wormenhotel.nl

Bokashibakken en wormenhotels zijn op internet te koop. Meer Ideeën of vragen over stadstuinieren? Mail ons! Bij voldoende belangstelling uit de wijk kunnen we kijken of we gezamenlijke wormenhotels kunnen oprichten. In Amsterdam is dat een groot succes.

 

Theekoepelconcert in Eindenhout op 13 juni

De vrienden van de  Haarlemmerhout houden op zondag 13 juni 2021, om 15.30 uur een concert bij de theekoepel in  “Eindenhout”. Dat kan nu weer en, zoals het naar uitziet, belooft  het een prachtige en zonnige dag te worden. De uitvoering betreft werken van o.a.: Spohr, Dvorak, Mozart en Jongen. Uitgevoerd op viool door Jae-Won Lee, Frederik Boits en Helena Druwé. Handig om mee te nemen: een klapstoeltje of kleed. De theekoepel bevindt zich aan de wagenweg achter het huis met de beelden. Vrijwillige bijdrage gevraagd na afloop van concert. Mede vanwege de RIVM regels is AANMELDEN VERPLICHT tel. 06-57 456 345 

 

Kort wijknieuws

 • De wijkraad vergadert 14 juni a.s. Onderwerpen? Deelnemen? Stuur ons een bericht. info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
 • De gemeente denkt aan een pilot voor zgn. “vrije openingstijden” voor de Horeca. De wijkraad volgt dat kritisch.
 • Een reservering van € 300.000,- om het Wilsonplein verder te vergroenen wil de gemeente schrappen. De wijkraad hoorde geen geluiden dat het plein aangepast moest worden en had dat eerder de gemeente laten weten.
 • De onderhandelingen over de fietsenstalling onder het V&D-gebouw lopen voorspoedig. Voor de rest komen er trouwens (bijna volledig) woningen. De inrichting van de stalling kost de gemeente niet al te veel geld en dat geeft elders in de stad mogelijkheden voor andere fietsparkeergarages.
 • Van de rare brief over buurstallingen die huis-aan-huis is bezorgd hebben, zowel de fietsersbond als de gemeente, die de brief genoemd worden zich gedistantieerd. Er komen (ook uit andere steden waar dezelfde brief is verspreid) dat er gegevens verzameld worden over namen, adressen en de fietsen die in bezit zijn. Terughoudendheid wordt geadviseerd.
 • De vergroting van de horeca-terrassen zal blijven zolang landelijk de anderhalve meter-regels van kracht zijn. In de praktijk dus waarschijnlijk tot het einde van het seizoen. Hier en daar is het flink uit de hand gelopen. Er mag veel zolang het maar niets permanent is en alle schotjes, tafels etc. ’s avonds worden weggehaald.
 • We wachten nog op een kaartje met de nieuwe telcamera’s, die de WiFI-trackers vervangen.
 • Er komt met oud- en nieuw geen centraal vuurwerk in Haarlem. Mogelijk worden meerdere locaties aangewezen waar vuurwerk mag en geldt een verbod voor de rest van de stad.
 • De gemeente praat momenteel ook met allerlei partijen, waaronder de wijkraad, over de herinrichting van de Barrevoetestraat en Keizerstraat in 2022.
 • De wijzigingen met de bordjes hebben veel wijkbewoners waarschijnlijk reeds opgemerkt.
 • Raaks III komt momenteel letterlijk en figuurlijk uit de steigers.

Eenrichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat