Eerder dit jaar bekeurde de gemeente diverse bewoners rondom de hoek Gierstraat/Breestraat omdat zij hun afvalzakken buiten de afvalcontainer hadden geplaatst. Men had de vuilniszakken geopend en adressen gezocht.

Op die locatie staan vaak fietsen zodanig tegen de afvalcontainer aan dat de bewoners niet bij de opening van de afvalcontainer kunnen komen. Bewoners en uw wijkraad vroegen de gemeente om een effectieve oplossing. Maandag 18 december jl. is de situatie om fietsen te parkeren op die locatie herzien, mede op advies van de werkgroep Fietsparkeren. Tevens is er een parkeerverbod voor fietsen rondom de afvalcontainer van kracht.

De stratenmakers waren gisteren het invoegzand nog aan het wegvegen, of de eerste fiets stond al geparkeerd binnen het verboden gebied… We zullen zien of deze locatie de komende tijd een hotspot voor de handhavers gaat worden?

Vandaag publiceerden Spaarnelanden en de gemeente de evaluatie (een enquete) van de pilot Schillenboer in de wijken Vijfhoek en Leidsebuurt.

Hierna enkele resultaten van deze evaluatie, zoals gemeld door Spaarnelanden/de gemeente:

 

 • 142 huishoudens deden mee
 • 75 huishoudens vulden de enquete in
 • per huishouden is gemiddeld 163 kg GFT opgehaald tijdens de pilot
 • in Haarlem (waar GFT wordt ingezameld) bedraagt dit gemiddelde 110 kg GFT over een zelfde periode, dus in de pilot was er sprake van een fantastisch resultaat
 • dat grote verschil toont aan dat er meer huishoudens hebben meegedaan dan zich hadden opgegeven
 • tijdens de pilotperiode is 23 ton GFT opgehaald
 • de pilot heeft als waardering een 8,7 gekregen
 • 90% was tevreden over de communicatie (minpunt: het was niet duidelijk hoe lang de schillenboer zou blijven rijden)
 • 70% was tevreden over de composteerbare zakjes
 • 90% was tevreden over het keukenbakje
 • 65% is bereid verder te lopen als er grotere containers zouden komen
 • de overige 35% is bereid verder te lopen maar maakt dit afhankelijk van de afstand tot de container.

De resultaten van deze pilot zijn verwerkt in een plan dat GFT-scheiding in vergelijkbare wijken mogelijk moet maken.

Niet zo lang geleden heeft, onze mede-Vijfhoeker, Piet een verzoek via deze website aan alle wijkbewoners doorgegeven. Piet is bekend en populair aan het worden. Hierna een vervolgbericht van Piet aan alle Vijfhoekers.

“Ik denk dat door het bericht op deze website, waar is gemeld dat ik in het bezit ben van een algemeen containerpasje en dat men mij, bij aantreffen van vuilniszakken die naast de vuilcontainer zijn gedeponeerd, kan bellen, er misverstanden gaan ontstaan. Ik word de laatste dagen steeds vaker gebeld voor verkeerde dingen en bovendien heb ik de indruk dat men het vuil maar neergooit met de veronderstelling ‘dan bel ik Piet wel even, die ruimt het wel voor me op’.

Een voorbeeld: een mevrouw belt me op dat de papiercontainer op de Botermarkt vol zit en er karton in grote hoeveelheden naast gedeponeerd is. Of ik het even wil opruimen. Ik ben even wezen kijken, en inderdaad naast de viskraam is de  papiercontainer vol, maar daar heb ik geen pasje voor om dat even op te ruimen. Wel staat op die container een telefoonnummer van Spaarnelanden die gebeld kan worden als de container vol is en men kan vragen aan de dienstdoende centralisten of die bak nog geleegd kan worden en of er iemand langs kan komen om het karton dat rondom zwerft even opruimt.      

Dat is het enige wat ik toen gedaan heb, maar daar hoef ik niet voor gebeld te worden, dat kan iedere Vijfhoeker doen die dit ook constateert. Alleen kan dit bellen slechts op werkdagen van 9 tot 16 uur en dus niet in het weekend, dan moet je even wachten totdat Spaarnelanden weer aan het werk gaat. Daar kan ik u ook niet bij helpen. In het achterlaten van vuil en karton moet iemand die dit ziet zelf de vervuiler hierop aanspreken.

In het afgelopen weekend kreeg ik een telefoontje van een mevrouw die bij een vuilcontainer wel 15 zakken met vuil had zien staan en of ik deze maar even wilde verdelen over de andere containers in de Vijfhoek. In de eerste plaats was ik met mijn vrouw naar Hengelo voor vriendenbezoek, dus kon ik niet even naar Haarlem komen om dit te regelen, bovendien moet u begrijpen, dat ik geen auto van de gemeente tot mijn beschikking heb om maar even met 15 zakken vuil door de wijk te lopen in een weekend om het vuil dat een ander naast de containers deponeert te verplaatsen. Ook ik kan in het weekend Spaarnelanden niet bereiken om deze zooi op te ruimen. Ik heb inmiddels de leeftijd van 77 jaar bereikt en ik wil graag helpen als bijvoorbeeld iemand met een zak bij een container komt en deze wil niet open, dat u dan even belt, dan kunnen we samen een oplossing zoeken door het deponeren in een andere container, die nog niet vol is.

Maar ik ben én ik word dus geen verlengstuk van Spaarnelanden die het gehele weekend klaarstaat om andermans vuiligheid op te ruimen. Als er overdag een container vol is, kunt u zelf ook Spaarnelanden bellen 023-7517200 om deze te legen. Dus beste wijkbewoners, ik wil u graag helpen, maar zorg dan dat vuilnis in de containers aangeboden wordt op doordeweekse dagen en niet in het weekend. Bij excessen kom ik graag helpen, als ik thuis ben. Met een vriendelijke groet van Piet.”

Laten we dus even nadenken vóórdat we Piet bellen….