Helaas ligt er de laatste tijd meer zwerfafval in onze straten, doordat er soms vuilniszakken en andere rommel bij de vuilcontainers rondslingert, wegwaait of door meeuwen wordt meegenomen.

De gemeente laat de straten haast dagelijks vegen, maar roept daarnaast alle bewoners en ondernemers op om het rondslingerende afval beter aan te bieden.

Doe alle vuilniszakken, papier, plastic in containers. Is een container vol? Zet er dan niets naast. Dat losse afval wordt niet meegenomen. Ziet u losstaand afval bij een container staan, maak dan een melding bij de gemeente.

De gemeente zal de komende tijd strenger handhaven. Bij verkeerd aanbieden, volgt eerst een waarschuwing. Mocht er geen verbetering optreden, dan is de gemeente genoodzaakt om een bekeuring uit te delen. Wij hopen op de medewerking van iedereen, want wij willen allemaal een schone straat. Toch?

Dezelfde gemeente hebben wij overigens verzocht de kleine afvalbakjes in het centrum, vooral in het weekend, vaker te legen omdat deze uitpuilen en vervolgens nog meer rommel én meeuwen aantrekken.

Medio april start er een proef met het op een andere wijze ophalen van bedrijfsafval. Deze proef maakt onderdeel uit van het gemeentelijk programma ‘Stedelijke Distributie’ waarbinnen uw wijkraad de vier centrumwijkraden vertegenwoordigt.

Binnenkort wordt restafval en papier-karton bij bedrijven ingezameld door één neutrale wagen. Nu rijden er nog wagens van meerdere afvalinzamelaars (in onze wijk zijn dat er wel 8!) door de stad en dat zorgt voor veel verkeer. Door de proef, onder de naam Green Collecting Haarlem, neemt het aantal ritten met 50 procent af. Dit leidt direct tot een vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies. Het plan is ook om de proef zo snel mogelijk te gaan uitvoeren met een elektrische wagen.

Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd. Bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat bedrijven verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe. Voor de deelnemende partijen aan Green Collecting Haarlem reden genoeg om gezamenlijk aan een duurzamere oplossing te werken.

Geen wijziging in contractafspraken

Elk bedrijf in het centrum van Haarlem behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar, maar de daadwerkelijke inzameling wordt voortaan gezamenlijk met een ‘neutrale’ wagen opgehaald. De proef start medio april.

Eerder dit jaar bekeurde de gemeente diverse bewoners rondom de hoek Gierstraat/Breestraat omdat zij hun afvalzakken buiten de afvalcontainer hadden geplaatst. Men had de vuilniszakken geopend en adressen gezocht.

Op die locatie staan vaak fietsen zodanig tegen de afvalcontainer aan dat de bewoners niet bij de opening van de afvalcontainer kunnen komen. Bewoners en uw wijkraad vroegen de gemeente om een effectieve oplossing. Maandag 18 december jl. is de situatie om fietsen te parkeren op die locatie herzien, mede op advies van de werkgroep Fietsparkeren. Tevens is er een parkeerverbod voor fietsen rondom de afvalcontainer van kracht.

De stratenmakers waren gisteren het invoegzand nog aan het wegvegen, of de eerste fiets stond al geparkeerd binnen het verboden gebied… We zullen zien of deze locatie de komende tijd een hotspot voor de handhavers gaat worden?