Afval scheiden is een goede zaak. Vanaf 25 januari worden in onze wijk daarom extra afvalbakken geplaatst voor het scheiden van afval.

Maar in sommige delen van het Centrum geeft dat gedoe. Er is weinig plaats voor extra bakken. De mini-milieupleintjes verstoren het stadsbeeld soms heel erg of gaan ten koste van speelruimte, in plaats van bijvoorbeeld een parkeerplaats. In sommige delen van het Centrum zijn de loopafstanden naar de bakken lang. Ook geven zware voertuigen op sommige plaatsen overlast.

Er zijn o.a. bezwaren tegen bakken bij de Bakenessergracht, Lieve Vrouwe Gracht, Korte Dijk, Houtmarkt en de Kampervest. De gemeente en Spaarnelanden zijn nog met deze bezwaren bezig. Voor onze wijk wordt nog gekeken naar de loopafstanden en eventueel extra Groenafvalbakken (GFT-bakken) dan wel een andere oplossing voor groen afval.

Enkele centrumbewoners hebben een enquête gehouden en zijn bovendien in gesprek met raadsleden. Want diverse gemeenten stappen alweer af van zogenaamde PMD-bakken (plastic, metaal, drinkpakken). Uit onderzoek blijkt dat dit afval effectiever en goedkoper in de afvalcentrale (de zogenaamde “nascheiding”) kan worden gescheiden dan met bakken op straat. Amsterdam is zo’n gemeente, die de PMD-bakken momenteel inwisselt voor extra Groenbakken.

Ook verwachten we dat de grote dieselvoertuigen van Spaarnelanden zijn langste tijd hebben gehad. En gekeken wordt naar elektrische voertuigen en vervoer van het afval over water.

Zie ook: Afvalscheiden Enquete

 

Ook dit jaar is er een zgn. kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (sommige bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in de regel stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur (turf je ook eens welke resultaten van die voornemens inmiddels gerealiseerd zijn?) en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. Ook staan we wederom stil bij de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op maandag 7 september. In verband met de coronamaatregelen vragen we je je reacties (vragen, klachten, meldingen, complimenten) schriftelijk aan ons door te geven via het onderstaande eenvoudige formulier. Wil je dat aub doen vóór vrijdag 4 september?

Wij leggen dan de ontvangen reacties van bewoners voor aan de gemeente en aan de eigenaar van de coffeeshop. De vorige keer kregen we van beiden helaas geen inhoudelijke reactie terug op de reacties van bewoners.

We hopen oprecht dat we niet in de fase terecht gaan komen dat we als bewoners aan een dood paard blijken te trekken. Dat doen we namelijk niet.

Gebruik deze herkansing dus..

Stuur je je reactie in uiterlijk zondag 6 december 2020?

 

Binnenkort krijg je een brief van Spaarnelanden. We schreven er eerder over. Het is de bedoeling van de gemeente dat we ook in het centrum ‘aan de bron gaan scheiden‘. Ons afval (de zes soorten: Textiel, Glas, Papier, Plastic-Blik-Drinkpakken, GFT én Restafval) gaan we als bewoner zelf scheiden en we brengen ons afval naar een afvalcontainer. GFT-rolemmmers staan -sinds de proef met de schillenboer- bijvoorbeeld in onze wijk nu alleen op de Gedempte Raamgracht.

De afvalcontainer kan zich ondergronds en bovengronds bevinden. Omdat er in het centrum niet erg veel ruimte is, staan die containers vaak altijd bij elkaar. Dat betekent in een aantal gevallen dat je er extra wandelingen (wel voor het goede doel!) bij gaat krijgen. De gemeente heeft overigens de richtlijnen opgesteld voor de nieuwe afvallocaties.

Je mag in de inspraakfase die nu gaat komen, opmerkingen maken, suggesties doen over de plekken van de nieuwe afvalcontainers. Vanwege de coranapandemie zijn er geen informatiebijeenkomsten. Je kunt je opmerkingen per chat, of via de telefoon of per mail duidelijk maken. Later kun je zelfs bezwaar maken tegen een locatie.

Als wijkraad kregen we van Spaarnelanden een sneak-preview van de concept-locaties voor de nieuwe afvalcontainers. Een paar zaken vallen ons op bij de plannen en daarom hebben we die opvallende zaken met Spaarnelanden gedeeld. Lees hier onze reactie op de plannen aan Spaarnelanden. Binnenkort kun je ook voor jouw adres de plannen voor ‘scheiden aan de bron’ beoordelen. We horen graag je reactie op de voorgestelde locaties van de afvalcontainers.

Later zal Spaarnelanden op basis van de ontvangen reacties een definitief plaatstingsplan voor de afvalcontainers maken. Tegen dat plan kun je bezwaar maken, als je dat wilt. Daar helpen we je desgewenst graag bij. Laten we de ervaringen over deze plannen dus met elkaar delen!