We schreven al vaker over de illegale particuliere vakantieverhuur (kortweg ‘AirBnB”) in onze stad. Recent schreven we met de centrumwijkraden en de Haarlemse horeca een brief aan de gemeenteraad.

De wethouder heeft op onze brief aan de raad gereageerd door een brief te sturen aan de raadscommissie ontwikkeling. De drie centrumwijkraden hebben vervolgens op deze laatste brief gereageerd met brief aan de wethouder.

Hoe zat het ook al weer?

Waarom doen we dit? De problemen en risico’s veroorzaakt door de illegale B&B’s gaan verder dan mogelijke overlast. Wij hebben eerder het college van B&W onderstaand overzicht aan reële risico’s toegestuurd:

 • De sociale ontwrichting van een wijk of straat als er steeds meer (delen van) woningen onttrokken worden voor verhuur aan toeristen.
 • De onttrekking van woonruimte bedoeld voor verhuur of verkoop aan woningzoekenden.
 • Overlast (toeristen hebben een ander leefritme; lawaai; vuil op straat).
 • Het risico van slechte hygiënische omstandigheden. (In Amsterdam zijn AirBnB’s ontruimd waar veel bedluizen werden aangetroffen.)
 • De oneerlijke concurrentie t.o.v. ‘echte’ B&B’s en hotels.
 • De illegaliteit van de verhuur, onder andere door strijdigheid met het bestemmingsplan.
 • Het niet voldoen aan gemeentelijke voorschriften m.b.t. bijvoorbeeld brandveiligheid.
 • Het niet betalen van diverse gemeentelijke belastingen en leges (‘woonfraude’).

Goed intiatief!

Recent zagen we een nieuw initiatief bij de gemeente Amsterdam. Daar is online een meldpunt speciaal voor dit type van overlast ingericht. Met snelle vervolgacties én de mogelijkheid om anoniem te kunnen melden. Het lijkt ons geen schande als onze gemeente dit idee zou gaan kopiëren.

Sinds de herfst van het vorig jaar overleggen de drie centrumwijkraden met de gemeente over de overlast van illegale AirBnB-adressen.

In februari stelden we vervolgvragen en medio maart ontvingen we de antwoorden van de gemeente.

Uit de antwoorden concludeerden we dat er nog weinig progressie is gemaakt ten aanzien van de ingediende klachten en meldingen. Tevens erkent de gemeente dat zij alleen handhaaft naar aanleiding van een klacht. Die twee zaken baren ons zorgen.

Een overheid die regels stelt en die niet zelf handhaaft, is voor de centrumwijkraden verantwoordelijk voor een toenemende illegaliteit op dit gebied en de daarmee samenhangende gevolgen.

Wijkbewoners die meldingen doen van illegaliteit verwachten van hun gemeentebestuur kordaat optreden en terugmelding van wat er met hun klacht is gebeurd. Zo niet, dan zullen die wijkbewoners niet meer melden. Terzijde: we zien dat effect al ontstaan bij de overlast m.b.t. ‘the Lounge’.

Kortom, de antwoorden hebben de drie wijkraden doen besluiten brief over AirBnB te schrijven aan de gemeenteraad. De Haarlemse hoteliers besloten om die brief mede te ondertekenen. Het is immers de gemeenteraad die gaat over het beschikbaar stellen van extra middelen en het stellen van prioriteiten als er schaarste bij de formatie van de handhavers is.

Eerder beschreven we aan welke spelregels particuliere vakantieverhuur in Haarlem dient te voldoen en op welke wijze u bij de gemeente een melding kunt doen over een illegaal AirBnB-adres.

Tot slot en voor alle duidelijkheid: de centrumwijkraden hebben niets tegen particuliere vakantieverhuur, zoals AirBnB bedoeld is.

De laatste tijd ontvangen de vier centrum-wijkraden meldingen van overlast in relatie tot in de wijk gevestigde AirBnB’s. Recent heeft er een overleg tussen wethouder Joyce Langenacker en de centrum-wijkraden plaatsgevonden over dit onderwerp. Afgesproken is dat de gemeente de vinger aan de pols zal houden ten aanzien van wat de gemeente ‘particuliere vakantieverhuur’ noemt, en dan met name de overlastmeldingen én dat we over zes maanden de situatie opnieuw zullen bespreken.

Van de gemeente ontvingen we bijgaande tekst die we graag met u delen. De tekst handelt over de regels die de gemeente hanteert met betrekking tot die particuliere vakantieverhuur en hoe u overlast kunt melden t.a.v. dit onderwerp.

Particuliere vakantieverhuur – de regels in de gemeente Haarlem

Wilt u uw woning af en toe verhuren, bijvoorbeeld als u zelf met vakantie gaat? Dat kan, maar er zijn wel regels waar u zich aan moet houden!  We noemen dit soort verhuur:  ‘particuliere vakantieverhuur’.  Het bekendste platform dat hiervoor gebruikt wordt is Airbnb, maar er zijn ook andere platforms.

Wat mag?

 • U mag, als u de woning zelf bewoont en daar staat ingeschreven, uw woning maximaal 60 dagen per jaar verhuren, aan maximaal 4 tot 6 gasten tegelijk.

Wat moet ik regelen?

 • Zit u in een VVE? Dan moet u toestemming vragen aan de VVE.
 • Bent geen eigenaar, maar huurder van het pand? Dan moet u toestemming vragen van de eigenaar. LET OP! Woningcorporaties geven geen toestemming voor vakantieverhuur!
 • U moet voor elke overnachting toeristenbelasting betalen. U regelt dit via http://haarlem.cocensus.nl
 • U moet zorgen dat uw woning voldoet aan de eisen voor brandveiligheid (zie bouwbesluit)
 • U moet er voor zorgen dat uw gasten zich netjes gedragen, en bijvoorbeeld geen geluidsoverlast veroorzaken. Laat contactgegevens achter bij uw buren zodat ze contact met u kunnen opnemen als er iets misgaat.

Wat mag niet?

 • Uw mag uw woning niet langer dan 60 dagen per jaar verhuren of aan meer dan 6 personen.
 • Als u een klein deel (u woont er zelf dus ook) van uw woning permanent (of langer dan 60 dagen) wilt verhuren aan gasten dan moet u voldoen aan de regels voor Bed&Breakfast. U bent dan bedrijfsmatig bezig, en moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit valt dus niet onder de regeling voor particuliere vakantieverhuur.

Overlast
Heeft u overlast van panden om u heen die gebruikt worden voor particuliere vakantieverhuur?
Spreek uw buren daar op aan! Helpt dat niet, doe dan een melding bij het meldpunt van Gemeente Haarlem: https://www.haarlem.nl/melding

Het is belangrijk dat u bij ‘Locaties en details melding’ in de omschrijvingsvelden aangeeft dat het gaat om (overlast van) vakantieverhuur (of vermeld de term Airbnb).
Wilt u in het veld ‘uitgebreide omschrijving’ verder een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving geven? Vermeld in elk geval om welk(e) pand(en) het gaat,  en welke vorm(en) van overlast u daarvan ondervindt. Vermeld het ook als u denkt dat het pand illegaal meer dan 60 dagen per jaar verhuurd wordt. (Kies dan bij het meldpunt voor: “”Meer”” >> 
Bedrijven en bebouwing of >> Gebruik in strijd met het bestemmingsplan. “”)

Het is voor de gemeente belangrijk om een goed beeld te krijgen van de omvang van de overlast en de illegale vakantieverhuur. Dossieropbouw is heel belangrijk om goed te kunnen handhaven. Blijf dus uw melding(en) doen, ook als u niet onmiddellijk resultaat ziet van uw melding! “