Het voorjaar komt er aan en we zijn het gebouw van de wijkraad flink aan het opruimen. Eerst was de benedenetage aan de beurt en vandaag zijn we gestart met onze zolder. Tijdens de jaarvergadering van 12 januari jl. lieten we bijvoorbeeld al enkele gedigitaliseerde beelden zien van verkeersvraagstukken in onze wijk uit de jaren 70.

Op de zolder troffen we natuurlijk veel oud papier aan. Een deel daarvan bewaren we graag. We vonden onder meer oude Binnenbladen (toen nog “Lokaal” geheten), prachtige straatfoto’s, meerdere oude filmbanden en andere interessante documenten. We gaan daar graag iets mee doen en we willen je dat materiaal ergens in het volgende jaar (het blijft wel vrijwilligerswerk…) laten zien. Onze “wijkarchivaris” Jan Hoving heeft zich ontfermd over de waardevolle zaken en gaat er, met veel plezier, mee aan het werk.

Als je zelf nog dergelijk materiaal, liefst uit de vorige eeuw, wilt afstaan of tijdelijk in bruikleen wilt geven, dan kun je contact zoeken met Jan Hoving.  Of mogelijk wil je meehelpen met het organiseren van een ontmoeting volgend jaar m.b.t. dit oude doos materiaal of wil je anderszins meehelpen. We zijn benieuwd!

Afgelopen zondag 13 januari, tijdens de jaarvergadering in de Nieuwe Kerk, toonden we onder meer een filmpje uit 1992. Hoe kwam dat zo?

Tijdens het schrijven van het wijkverhalenboek ‘Ons dorp in de stad’ viel in een van de gesprekken de term ‘Vijfhoek TV’. Dat prikkelde nogal… Wat was het? Helemaal helder is het nog niet (achtergrondinformatie is welkom!) voor ons, maar het speelde zich voor zover we hebben achterhaald af eind jaren tachtig en begin jaren negentig.

Een groep wijkbewoners, waaronder Hannes en Chistine, trokken er met microfoon en camera op uit om gebeurtenissen vast te leggen. Die monteerden ze en vertoonden ze in het gebouw van de wijkraad, toen nog in de Doelstraat.

Legendarisch is het verhaal dat het team de toren van de Nieuwe Kerk opklom voor fraaie wijkbeelden. Wie de toren kent, weet dat het beklimmen en afdalen nogal hachelijk is, met een hoop krappe trappetjes en luikjes. De aanwezige heren hadden er met hun ferme passen geen moeite mee maar Christine moest soms springen over een diepe afgrond. Ze heeft het zwetend doorstaan!
Grote vraag was of er nog materiaal bewaard was gebleven. We vroegen het her en der, maar niemand wist er het fijne van. Tot we ineens aan de zolder van het huidige gebouw van de wijkraad dachten. En inderdaad: daar lagen banden. Een 25 jaar oude VHS-band konden we probleemloos laten digitaliseren. Na montagewerk door Marcus Alkemade konden we ‘m tijdens de jaarvergadering van de wijkraad tonen. Een tweede band op een spoeltje was nogal beschimmeld: een specialistisch bedrijf bekijkt nu of het materiaal nog te redden is. Zo ja, dan hoort u het als eerste!
Geniet voorlopig van de film (ca 5 minuten) die we nu hier plaatsen. En heb je informatie over wie er te zien is, dan horen we dat graag!