De gemeente laat ons weten: “Wilt u energie én geld besparen? Zet nu stappen met de Bespaarbon van de gemeente. Met deze bon kunt u voor € 50 energiebesparende producten uitkiezen én krijgt u gratis advies op maat ter waarde van € 75.

Het doel van de Bespaarbon is om huiseigenaren energiebesparende maatregelen te laten nemen. Hanno Takens van de gemeente vertelt: “Van de Rijksoverheid kregen we, samen met 90 andere gemeenten, subsidie hiervoor. Het is een bedrag van 1 miljoen euro voor de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede.” Deze subsidie kregen gemeentes begin 2020 om de CO2-uitstoot te verlagen en bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Hanno: “Het valt midden in de coronatijd maar misschien is dit juist een goed moment om te kiezen voor energiebesparing.”

Steuntje in de rug

Hanno: “De gemeente en inwoners werken zo samen aan minder energieverbruik. Ook kleine energiebesparende maatregelen in huis leveren meer comfort op én een lagere energierekening. Ik hoop dat u de Bespaarbon gaat inzetten. Gebruik het als steuntje in de rug in deze – voor vele Haarlemmers – financieel zware tijd.”  

Bespaarbon van € 50

Hanno: “Via www.debespaarbon.nl krijgt u een kortingscode waarmee u energiebesparende producten kunt uitzoeken. In de webshop kunt u voor € 50 producten kiezen als radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen, op kosten van uw gemeente. De producten worden door een fietskoerier bezorgd. 
Weet u niet precies wat u nodig heeft? Het advies is: ‘isoleren is altijd goed!’. Heeft u bijvoorbeeld radiatoren tegen een buitenmuur die niet is geïsoleerd? Plak radiatorfolie. Er ontsnapt dan veel minder warmte naar buiten. En wist u dat een ledlamp 85% minder stroom verbruikt dan een gloeilamp? Meteen vervangen, u bespaart direct energie en ontvangt aan het eind van het jaar een lagere energierekening!” 

Advies op maat ter waarde van € 75

Huiseigenaren kunnen daarnaast ook een gratis energieadvies aanvragen. Hanno: “U mag energiebesparende producten bestellen én gratis advies op maat aanvragen. Met persoonlijke adviezen kunt u nog een stap verder komen met besparen. Daarom is het een goed idee om een deskundige in huis te halen – uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand – die u vrijblijvend adviseert over de juiste maatregelen. We maken zoveel mogelijk gebruik van lokale adviseurs.”

Bespaar direct

Hanno: “Misschien krijgen we dit jaar wel een strenge winter. Energiebesparende maatregelen helpen direct in minder geld uitgeven aan uw energierekening.” Meteen aan de slag met de Bespaarbon? Ga naar www.debespaarbon.nl en maak gebruik van uw bon. Doe het snel want op = op. Hanno: “De gemeente helpt Haarlemmers graag met energie besparen. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan, en ga direct aan de slag!”

(*) Noot: het blijkt ons dat huiseigenaren in een VvE zijn uitgesloten van “het advies op maat”. We vroegen waarom, maar we ontvingen nog geen antwoord.

De bouwer van Raaks Fase III heeft weer een update m.b.t. het bouwproces uitgebracht. Zij schrijven onder meer: “De volgende vaste thema’s komen aan de orde: bouwverkeer, stand van het werk en overzicht komende werkzaamheden.

Bouwverkeer

Vooralsnog maakt het bouwverkeer gebruik van de toegang aan de Wilhelminastraat tot naar verwachting eind april.  Vanaf eind april gaat het bouwverkeer gebruik maken van de toegang aan de Oude Zijlvest. Voordat het bouwverkeer gebruik gaat maken van de Oude Zijlvest, wordt hiervoor nog de nodige bebording geplaatst.

Stand van het werk & overzicht komende werkzaamheden

Er is een nieuw ketenpark geplaatst. Momenteel is de kelder van de ondergrondse fietsenstalling geheel op diepte ontgraven en is er gestart met de funderingswerkzaamheden. Deze funderingswerkzaamheden worden de komende tijd voortgezet.

Bouwplaats

De uitvoerder van HBB Groep is dagelijks aanwezig op de bouwplaats en is eerste aanspreekpunt voor iedereen die op de bouwplaats komt. De bouwplaats wordt afgeschermd door middel van hekken. De bouwplaats is niet toegankelijk voor onbevoegden.

Vragen

Vertrouwende u met deze korte update voldoende te hebben geïnformeerd. Voor informatie, vragen en opmerkingen over de bouwwerkzaamheden zijn wij bereikbaar via email (info@hbbgroep.nl) en telefoon (023-2062300). HBB Groep is op werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren. ”

Eerder schreven we over de plotselinge plaatsing van een 5 meter hoge ‘peperbus’ (feitelijk een transformatorhuis van Liander) op het Wilsonsplein. Bewoners voegen zich af waarom zij niet waren geïnformeerd over de komst van dit grijze gevaarte. Navraag bij Liander (de veroorzaker) leerde bewoners dat Liander de omwonenden per brief had geïnformeerd in februari 2018. De bewuste brief kon echter desgevraagd niet worden overlegd. En op vervolgvragen bleef Liander gewoon stil. De gemeente werd te hulp geroepen met de vraag of zij wellicht wel bij Liander de bewuste brief boven water kon krijgen. Na meerdere pogingen is het ook de gemeente niet gelukt de informatiebrief (van februari 2018) van Liander te ontvangen.

Naar nu blijkt is er door de gemeente een omgevingsvergunning verstrekt strijdig met het destijds geldende bestemmingsplan in een wijk met een beschermd stadsgezicht.

De gemeente heeft nu de bewoners excuses aangeboden voor deze gang van zaken en erkent dat Liander en de gemeente geen duidelijke afspraken hebben gemaakt over het tijdig informeren van de omwonenden: “We zijn nagegaan hoe het proces van de plaatsing is verlopen. Netbeheerder Liander heeft voor de plaatsing van de transformator een vergunning aangevraagd. De gemeente verleende de vergunning op 18 april 2018 aan Liander en heeft deze gepubliceerd op 24 april 2018 via 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-84559.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-84559.pdf. Dit is voldoende voor een juridisch geldige vergunningverlening.

In deze zaak hebben Liander en de gemeente van te voren afgesproken ook een bewonersbrief te sturen. Dit is helaas niet gebeurd.  

Liander en de gemeente dachten van elkaar dat ze de bewonersbrief zouden versturen. De bewonersbrief had de aanwonenden moeten informeren over de werkzaamheden, de duur en de aard daarvan. Er zijn nu afspraken met Liander vastgelegd om dit te voorkomen.

De gemeente biedt de bewoners haar excuses aan voor het ontbreken van de bewonersbrief. Het is helaas niet meer terug te draaien.” Aldus de gemeente.