De bouwer van Raaks Fase III heeft weer een update m.b.t. het bouwproces uitgebracht. Zij schrijven onder meer: “De volgende vaste thema’s komen aan de orde: bouwverkeer, stand van het werk en overzicht komende werkzaamheden.

Bouwverkeer

Vooralsnog maakt het bouwverkeer gebruik van de toegang aan de Wilhelminastraat tot naar verwachting eind april.  Vanaf eind april gaat het bouwverkeer gebruik maken van de toegang aan de Oude Zijlvest. Voordat het bouwverkeer gebruik gaat maken van de Oude Zijlvest, wordt hiervoor nog de nodige bebording geplaatst.

Stand van het werk & overzicht komende werkzaamheden

Er is een nieuw ketenpark geplaatst. Momenteel is de kelder van de ondergrondse fietsenstalling geheel op diepte ontgraven en is er gestart met de funderingswerkzaamheden. Deze funderingswerkzaamheden worden de komende tijd voortgezet.

Bouwplaats

De uitvoerder van HBB Groep is dagelijks aanwezig op de bouwplaats en is eerste aanspreekpunt voor iedereen die op de bouwplaats komt. De bouwplaats wordt afgeschermd door middel van hekken. De bouwplaats is niet toegankelijk voor onbevoegden.

Vragen

Vertrouwende u met deze korte update voldoende te hebben geïnformeerd. Voor informatie, vragen en opmerkingen over de bouwwerkzaamheden zijn wij bereikbaar via email (info@hbbgroep.nl) en telefoon (023-2062300). HBB Groep is op werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren. ”

Eerder schreven we over de plotselinge plaatsing van een 5 meter hoge ‘peperbus’ (feitelijk een transformatorhuis van Liander) op het Wilsonsplein. Bewoners voegen zich af waarom zij niet waren geïnformeerd over de komst van dit grijze gevaarte. Navraag bij Liander (de veroorzaker) leerde bewoners dat Liander de omwonenden per brief had geïnformeerd in februari 2018. De bewuste brief kon echter desgevraagd niet worden overlegd. En op vervolgvragen bleef Liander gewoon stil. De gemeente werd te hulp geroepen met de vraag of zij wellicht wel bij Liander de bewuste brief boven water kon krijgen. Na meerdere pogingen is het ook de gemeente niet gelukt de informatiebrief (van februari 2018) van Liander te ontvangen.

Naar nu blijkt is er door de gemeente een omgevingsvergunning verstrekt strijdig met het destijds geldende bestemmingsplan in een wijk met een beschermd stadsgezicht.

De gemeente heeft nu de bewoners excuses aangeboden voor deze gang van zaken en erkent dat Liander en de gemeente geen duidelijke afspraken hebben gemaakt over het tijdig informeren van de omwonenden: “We zijn nagegaan hoe het proces van de plaatsing is verlopen. Netbeheerder Liander heeft voor de plaatsing van de transformator een vergunning aangevraagd. De gemeente verleende de vergunning op 18 april 2018 aan Liander en heeft deze gepubliceerd op 24 april 2018 via 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-84559.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-84559.pdf. Dit is voldoende voor een juridisch geldige vergunningverlening.

In deze zaak hebben Liander en de gemeente van te voren afgesproken ook een bewonersbrief te sturen. Dit is helaas niet gebeurd.  

Liander en de gemeente dachten van elkaar dat ze de bewonersbrief zouden versturen. De bewonersbrief had de aanwonenden moeten informeren over de werkzaamheden, de duur en de aard daarvan. Er zijn nu afspraken met Liander vastgelegd om dit te voorkomen.

De gemeente biedt de bewoners haar excuses aan voor het ontbreken van de bewonersbrief. Het is helaas niet meer terug te draaien.” Aldus de gemeente.

Vandaag ontvingen we bericht van de projectontwikkelaar van Raaks fase III met een korte update.

“Beste omwonenden, belanghebbenden en ondernemers van het Raaksgebied,

Hierbij brengen wij u graag op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden op de bouwlocatie van het project Raaks III.

In de afgelopen weken zijn in opdracht van de gemeente Haarlem de fietsenstalling en de bestratingen op het terrein verwijderd en is de verkeersregeling rondom het kruispunt voor de parkeergarage Raaks aangepast.

Met de plaatsing van bouwhekken om het terrein zijn enkele straten afgesloten en geldt er een omleidingsroute voor voetgangers en fietsers.

Bij de woning aan de Wilhelminastraat 1 vinden momenteel ook werkzaamheden plaats en is er een steiger geplaatst op de openbare stoep op de hoek Wilhelminastraat en De Vestestraat. Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te kunnen blijven waarborgen diende hierdoor de geplande omleidingsroute via De Vestestraat te worden aangepast. Deze aanpassing houdt in dat het fietspad langs de Wilhelminastraat in stand blijft en daarmee de geplande omleidingsroute voor de fietsers via De Vestestraat komt te vervallen.

Onlangs hebben wij van bewoners uit gebouw Dumont het bericht ontvangen dat zij hinder ondervinden van fietsen die zijn blijven staan op de hoek Oude Zijlvest en Vestestraat en van fietsen en motoren die tegen de bouwhekken worden geplaats waardoor de straat wordt vernauwd.

Om dit probleem te verhelpen worden de bouwhekken langs De Vestestraat verplaats naar de gevel van gebouw Dumont. Daarmee komt de doorgaande route te vervallen en wordt het voor fietsers niet meer mogelijk om fietsen tegen de gevel van gebouw Dumont en de bouwhekken te parkeren. Ook wordt hinderlijk fiets- en motorverkeer door deze straat voorkomen.

De bewonersuitgang van gebouw Lakenhof in De Vestestraat nabij de Gedempte Voldersgracht blijft uiteraard bereikbaar.

Spaarnelanden heeft inmiddels de weesfietsen die waren achtergebleven op het bouwterrein verwijderd. Tevens worden de bouwhekken voorzien van borden ‘verboden fietsen te plaatsen’.

Vanaf de week van 15 april zullen de nutsbedrijven hun werkzaamheden op de bouwlocatie aanvangen. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot juli 2019.

De aannemers van de nutsbedrijven rijden hoofdzakelijk met klein bouwverkeer en betreden het bouwterrein via de toegang aan de Oude Zijlvest.

Zwaar bouwverkeer zal zodra de bouw van de woningen echt van start gaat, naar verwachting na de zomer, gaan rijden via de Wilhelminastraat.

Meer informatie.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de gebiedsbeheerder van het centrum, gemeente Haarlem, via antwoord@haarlem.nl of telefoonnummer 14 023 of met HBB Groep via info@hbbgroep.nl. ”