Wij ontvingen van de gemeente een uitnodiging voor alle buurtbewoners rondom het Raaksgebied. Evenals eerder dit jaar organiseren de gemeente en HBB, de ontwikkelaar van het Raaks fase III gebied , weer een zogenoemde inloopbijeenkomst.

Graag willen wij u als buurtbewoner en/of belanghebbende informeren over de ontwikkeling van het laatste deel van het Raaksgebied. HBB Groep uit Heemstede ontwikkelt in samenwerking met de gemeente twee appartementencomplexen, bedrijfsruimte, een ondergrondse openbare fietsenstalling en de inrichting van de openbare ruimte. Wij willen u hierover graag informeren en nodigen u van harte uit de inloopbijeenkomst bij te wonen.

Wanneer: donderdag 22 november
Inloop tussen: 18:00 en 20:00 uur
Waar:
Stadskantoor Zijlpoort aan de Gedempte Oude Gracht 2

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van februari eerder dit jaar. Het plan is inmiddels verder uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst presenteren wij u het ontwerp van de gebouwen en de openbare ruimte en de vervolgstappen in dit project. U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur binnen komen lopen en uw eventuele vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van HBB Groep en de gemeente.

Meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor deelname, of heeft u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via projecten@haarlem.nl.

Tijdens het gehele project vindt u actuele informatie op de projectpagina www.haarlem.nl/raaks-herontwikkeling.

Gisteravond, 6 februari, werd in het Stadskantoor ‘de Zijlpoort‘ een presentatie gegeven van het bouwproject ‘Raaks Fase III’ ook wel ‘Raaks3’ genoemd. De gemeente en de ontwikkelaar gaven antwoorden op vragen van aanwezigen.

Bij veel zaken blijken de antwoorden nog niet definitief te zijn. Daar wordt nog aan gewerkt.

De wijkraad zal de komende tijd u op de hoogte houden van zaken als bijvoorbeeld de aan- en afvoerroutes van het bouwverkeer, de laad- en losplaatsen en de verplaatsing van de huidige fietsenstalling tussen het Boereplein en de Zijlvest. Op een tekening was te zien dat deze, mogelijk 300 rekken, (“voorlopig”) naar de Raaks zullen gaan.

Bewoners in de directe omgeving van de bouwplaats hebben zich georganiseerd en zullen regelmatig overleg hebben met de gemeente en de ontwikkelaar.

Meer informatie kunt u vinden op de website en Facebookpagina van de ontwikkelaar. U kunt zich op de website van de ontwikkelaar inschrijven voor hun nieuwsbrieven.

De gemeente en ontwikkelaar HBB organiseren een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van het laatste bouwblok uit het Raaksproject.

Zij schrijven: “Graag willen wij u als buurtbewoner en/of belanghebbende informeren over de ontwikkeling van het laatste deel van het Raaksgebied. In opdracht van de gemeente Haarlem gaat ontwikkelaar HBB Groep uit Heemstede appartementen, bedrijfsruimte en een ondergrondse openbare fietsenstalling bouwen. Wij willen u hierover graag informeren en nodigen u van harte uit de inloopbijeenkomst bij te wonen.

Wanneer: dinsdag 6 februari Inloop vanaf: 18:00 tot 20:00 uur Waar: Stadskantoor Zijlpoort aan de Gedempte Oude Gracht 2.

Informatiebijeenkomst Het plan van HBB Groep wordt momenteel verder uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst presenteren HBB Groep en de gemeente u het ontwerp van de gebouwen en de openbare ruimte en de vervolgstappen in dit project. U kunt uw eventuele vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van HBB Groep en de gemeente. U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur binnen komen lopen.

Meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor deelname, of heeft u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via projecten@haarlem.nl.”

Achtergrond

Uit een persbericht van HHB groep:

“HBB Groep heeft de tender van de gemeente Haarlem gewonnen voor de ontwikkeling van project Raaks III. De projectlocatie – op de hoek van de Wilhelminastraat en de Zuiderstraat – is de laatste fase in het Raaksgebied in het centrum van Haarlem. Het gewonnen plan voorziet in een grote fietsenstalling voor de bezoekers van het centrum, een werkcafé, werk- en bedrijfsruimten, een binnentuin voor bewoners, Haarlemse herenhuizen van circa 210m2 en een grote diversiteit aan appartementen (45m2 – 130 m2) met zicht over de stad en de duinen.

Martijn van de Poll, directeur van de HBB Groep, is trots op het winnen van de tender. “Als Haarlemmer heb ik liefde voor de stad. Het Raaksgebied is een erg mooi gebied vol dynamiek waar veel samenkomt. In ons plan hebben wij gezocht naar de versmelting van functies binnen het bestaande gebied. Het is een fantastische plek in het centrum van Haarlem, een laatste puzzelstuk dat opgevuld gaat worden. Het was dan ook een enorme uitdaging om de perfecte invulling te bedenken. Ons plan sluit naadloos aan op alle verschillende bestaande bebouwing rondom de locatie en straks komen hier de verschillende functies wonen, werken, groen en horeca samen.”

Gemeente Haarlem heeft de ambitie uitgesproken in de toekomst zoveel mogelijk over te willen gaan naar aardgasvrij-bouwen. Van de Poll onderstreept deze ambitie. “HBB ontwikkelt en realiseert voor de generaties die na ons komen. Aardgasvrij-bouwen is daar een essentieel en duurzaam onderdeel van. Dit gaan wij samen met de adviseurs van Merosch op deze plek realiseren. In Raaks III realiseren wij energie-neutrale woningen die gebruik maken van bodemenergie en er komen zonnepanelen op de daken.”

Architect Jeroen Geurst van het gelijknamige kantoor Geurst & Schulze architecten geeft in zijn visie aan hoe de harmonie ontstaat tussen bestaand en nieuw. “Het project bestaat uit meerdere aparte componenten die in elkaar opgaan, maar die ook ieder hun eigen verbinding hebben met de omliggende bebouwing. Raaks III is echt een laatste koppelstuk tussen bestaand en nieuw. Wij hebben voor deze locatie het stadhuis in Haarlem als inspiratie gebruikt. Op zoek naar goede harmonie tussen metselwerk en witte ornamenten. De herenhuizen langs de Wilhelminastraat sluiten in moderne vertaling aan op de bestaande monumentale panden verderop in de straat. De architectuur van de toren op de hoek van de Wilhelminastraat en de Zuiderstraat – genaamd De Lantaarn – sluit met het lijnenspel aan op het voormalige ING-kantoor aan de overzijde van de straat en de vakken van baksteen sluiten aan op het naastgelegen Raaksgebouw. Door de verspringing in de gevel heeft De Lantaarn een rank en slank torenvolume. Het Vesteblok, gelegen tussen de Lantaarn en de Jopenkerk, is meer ingetogen. Het sluit in vorm aan op het bestaande appartementencomplex van Dumont. De kleur en het reliëf in de gevel sluiten aan bij het er tegenover gelegen Raaksgebouw.”

Niet alleen de architectuur versmelt met de bestaande omgeving, ook de functies groen en bereikbaarheid worden verwerkt in het ontwerp. Het Vesteblok wordt voorzien van een deels ondergrondse openbare fietsenstalling met plaats voor circa 1000 fietsen. Het toepassen van grote glaspartijen en doorkijkpunten zorgen voor een goed zichtbare en prettig toegankelijke fietsenstalling en het versterkt de relatie met de straat. Het openbaar gebied en de binnentuin worden ontworpen door BK Ingenieurs en buro Hosper. Landschapsarchitect Ronald Bron benadrukt in het ontwerp de aandacht voor klimaatadaptatie door het optrekken van groen vanuit de binnentuin via de gevels tot aan de daktuinen en de opvang van regenwater in de waterberging onder de tuin. “Het ontwerp is gebaseerd op een Haarlems hofje, maar dan vertaald naar nu. Op de huidige locatie genieten de bewoners van een tijdelijke stadstuin. In de ontwikkeling van Raaks III krijgt deze tijdelijke tuin definitief vorm en worden de bewoners ook in de toekomst gemotiveerd om dit ‘Boerehof’ zelf samen te onderhouden. Een permanente eigen groene ontmoetingsplek midden in de stad waar bewoners naar hartelust kunnen tuinieren.”

Op de begane grond op de hoek van de Wilhelminastraat en de Zuiderstraat wordt plaats gemaakt voor een ontmoetingsplek in de vorm van een werkcafé. De eigenaar van werkcafé Westhoff aan het Stationsplein wenst hier een tweede locatie te openen. De eigenaar van de Jopenkerk heeft aangegeven in De Veste, grenzend aan het ‘Boerehof’, uit te willen breiden met een vergaderruimte dan wel proeflokaal.

Met deze voorlopige gunning start HBB Groep direct – in nauwe samenwerking met de betrokken partijen – de verdere planontwikkeling van Raaks III. Bureau Beaumont is aangetrokken om de communicatie met de belanghebbenden en omwonenden te begeleiden. Naar verwachting zal de verkoopvoorbereiding van de woningen eind 2018 opgestart worden.”