Wij ontvingen van de gemeente een uitnodiging voor alle buurtbewoners rondom het Raaksgebied. Evenals eerder dit jaar organiseren de gemeente en HBB, de ontwikkelaar van het Raaks fase III gebied , weer een zogenoemde inloopbijeenkomst.

Graag willen wij u als buurtbewoner en/of belanghebbende informeren over de ontwikkeling van het laatste deel van het Raaksgebied. HBB Groep uit Heemstede ontwikkelt in samenwerking met de gemeente twee appartementencomplexen, bedrijfsruimte, een ondergrondse openbare fietsenstalling en de inrichting van de openbare ruimte. Wij willen u hierover graag informeren en nodigen u van harte uit de inloopbijeenkomst bij te wonen.

Wanneer: donderdag 22 november
Inloop tussen: 18:00 en 20:00 uur
Waar:
Stadskantoor Zijlpoort aan de Gedempte Oude Gracht 2

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van februari eerder dit jaar. Het plan is inmiddels verder uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst presenteren wij u het ontwerp van de gebouwen en de openbare ruimte en de vervolgstappen in dit project. U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur binnen komen lopen en uw eventuele vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van HBB Groep en de gemeente.

Meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor deelname, of heeft u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via projecten@haarlem.nl.

Tijdens het gehele project vindt u actuele informatie op de projectpagina www.haarlem.nl/raaks-herontwikkeling.

Een nieuw verkeersbesluit in uw buurt? Een vergunnig aangevraagd voor een dakterras in uw straat? Kan ik nog bezwaar maken? Hoe kom je daar tijdig achter?

U kunt informatie over besluiten die direct invloed hebben op uw directe omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving ontvangen. Via de app op uw smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail.

U kunt zelf instellen welke  berichten u wilt ontvangen door bijvoorbeeld aan te geven binnen welke straal vanaf uw huis u de informatie wenst te ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor bent u constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in uw straat, buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt’ blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.

Hier leest u de mogelijkheden om voortaan goed op de hoogte te zijn.

Gisteravond, 6 februari, werd in het Stadskantoor ‘de Zijlpoort‘ een presentatie gegeven van het bouwproject ‘Raaks Fase III’ ook wel ‘Raaks3’ genoemd. De gemeente en de ontwikkelaar gaven antwoorden op vragen van aanwezigen.

Bij veel zaken blijken de antwoorden nog niet definitief te zijn. Daar wordt nog aan gewerkt.

De wijkraad zal de komende tijd u op de hoogte houden van zaken als bijvoorbeeld de aan- en afvoerroutes van het bouwverkeer, de laad- en losplaatsen en de verplaatsing van de huidige fietsenstalling tussen het Boereplein en de Zijlvest. Op een tekening was te zien dat deze, mogelijk 300 rekken, (“voorlopig”) naar de Raaks zullen gaan.

Bewoners in de directe omgeving van de bouwplaats hebben zich georganiseerd en zullen regelmatig overleg hebben met de gemeente en de ontwikkelaar.

Meer informatie kunt u vinden op de website en Facebookpagina van de ontwikkelaar. U kunt zich op de website van de ontwikkelaar inschrijven voor hun nieuwsbrieven.