We ontvingen vandaag een volgende update over de verbouwing bij Hudson’s Bay. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden, als buren van Hudson’s Bay, om een rondleiding door het gebouw te krijgen. Hier het bericht.

“Dit jaar opent Hudson’s Bay een warenhuis in uw buurt. In deze mail informeren we u over de voortgang van de werkzaamheden van Hudson’s Bay in Haarlem en de werkzaamheden die de komende periode zullen plaatsvinden. Ook nodigen we u graag uit voor een rondleiding door het toekomstige warenhuis.

Werkzaamheden komende periode

In week 3 en 4 vinden er in het pand sloopwerkzaamheden plaats voor het verwijderen van de vloeren op de begane grond. Het puin dat hierbij vrijkomt zal van 08:00 tot 16:00 uur worden afgevoerd via de Gierstraat. De schema van afvoer van staal zal gelijk blijven: 08:00 – 12:00 uur en 13:00 – 15:00 uur.

De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden doorlopen tot en met week 4. Daarna wordt gewerkt aan de opbouw van het pand. Vanaf week 12 wordt het warenhuis ingericht.

Transportbewegingen
De ruimte achter de bouwschutting aan de Gierstraat wordt tot en met januari gebruikt om sloopafval af te voeren. De laad – en los werkzaamheden worden tevens vanuit de Grote Houtstraat uitgevoerd. Het gaat hierbij om aan- en afvoer van goederen en vuilcontainers. Deze transportbewegingen zullen alleen binnen de toegestane venstertijden en afspraken met de gemeente plaatsvinden.

Schilderwerkzaamheden

In voorbereiding op het buitenschilderwerk, zullen we vanaf week 4 werken aan de opbouw van de steiger aan de buitenzijde van het pand. De steiger zal worden opgebouwd aan alle drie de zijden van het pand. De werktijden hiervoor zijn: 07:00 – 16:00 uur. Van deze werkzaamheden kunt u geluidsoverlast ervaren. Bij voorbaat onze excuses voor de hinder die u hier mogelijk van kan ondervinden.

De planning voor de opbouw en het verwijderen van de steigers en de schilderwerkzaamheden:

Week 4                Opbouw steiger Grote Houtstraat

Week 5                Schilderen gevel Grote Houtstraat & opbouw steiger Gedempte Oude Gracht

Week 6                Schilderen gevel Gedempte Oude Gracht & verwijderen steiger Grote Houtstraat

Week 7                Schilderen gevel Gedempte Oude Gracht & opbouw steiger Gierstraat

Week 8                Schilderen gevel Gierstraat & verwijderen steiger Gedempte Oude Gracht

Week 9                Verwijderen steiger Gierstraat

Verkeersregelaar
Om de werkzaamheden te begeleiden en een veilige situatie voor de buurt te creëren zijn er twee vaste verkeersregelaars ingezet, die actief het bouwverkeer begeleiden.

Rondleiding

De werkzaamheden voor de realisatie van Hudson’s Bay Haarlem zijn nu al enige tijd aan de gang. Dit jaar opent Hudson’s Bay Haarlem haar deuren. We snappen dat u als buurman/vrouw misschien wel benieuwd bent naar de binnenkant van het pand. Daarom organiseren we op maandag 5 februari een rondleiding voor de buurt. De rondleiding start om 18:30 uur. Graag ontvangen we een aanmelding van u via aniek.zweers@cffcommunications.nl als u zich wilt aansluiten bij deze rondleiding.”

 

 

We ontvingen vandaag van de gemeente bericht dat het ontwerp-bestemmingsplan van de Vijfhoek (dus niet van Raaks en Doelen) met ingang van 30 november zes weken ter inzage zal liggen op:

  • In de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De publiekshal is op werkdagen open van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

Voorts organiseert de gemeente een inloopavond voor geïnteresseerden op maandag 4 december 2017 van 19.00 tot 21.00 uur in het ABC Architectuurcentrum aan het Groot Heiligland 47.

De stukken kunt u ook downloaden.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn van zes weken kan een ieder zienswijzen naar voren brengen inzake het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Haarlem. Dit kan digitaal via het emailadres bestemmingsplannen@haarlem.nl.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. R. Frusch.

Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, datum en de naam van het bestemmingsplan. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar op tel. 023- 511 3929 (b.g.g. op tel. 023-5113551).

Geeft u uw zienswijze niet af? En is het bestemmingsplan vastgesteld? Dan kunt u geen beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening. Lees hier verder over uw eventuele bezwaar.

Hier leest u de advertentietekst die de gemeente op 29 november gaat plaatsen.

Wethouder van Spijk heeft recent bekend gemaakt dat het project Raaks fase III voorlopig is gegund. Andere inschrijvers kunnen namelijk nog bezwaar maken tegen de toewijzing.

De herontwikkeling van de Raaks bestaat uit drie fasen waarvan er twee zijn afgerond. Vanwege de positieve tendens in de markt en het feit dat partijen interesse tonen in deze kavel, is door B&W besloten om het laatste deel van de Raaks (fase III) via een openbare aanbestedingsprocedure te verkopen, inclusief een bouwopdracht voor een (ondergrondse) openbare fietsenstalling en de inrichting van het openbaar gebied. Beoogd resultaat van het college is dat dit deel van de binnenstad tot ontwikkeling komt en het project Raaks daarmee kan worden afgerond. De verschillende doelstellingen zijn:

  1. -de bouw van woningen (appartementen);
  2. -de bouw van een openbare (deels ondergrondse) fietsenstalling voor circa 1.000 fietsen;
  3. -Bodemsanering plangebied;
  4. -bouw- en woonrijp maken plangebied;
  5. -inrichting van de openbare ruimte.