De gemeente en ontwikkelaar HBB organiseren een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van het laatste bouwblok uit het Raaksproject.

Zij schrijven: “Graag willen wij u als buurtbewoner en/of belanghebbende informeren over de ontwikkeling van het laatste deel van het Raaksgebied. In opdracht van de gemeente Haarlem gaat ontwikkelaar HBB Groep uit Heemstede appartementen, bedrijfsruimte en een ondergrondse openbare fietsenstalling bouwen. Wij willen u hierover graag informeren en nodigen u van harte uit de inloopbijeenkomst bij te wonen.

Wanneer: dinsdag 6 februari Inloop vanaf: 18:00 tot 20:00 uur Waar: Stadskantoor Zijlpoort aan de Gedempte Oude Gracht 2.

Informatiebijeenkomst Het plan van HBB Groep wordt momenteel verder uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst presenteren HBB Groep en de gemeente u het ontwerp van de gebouwen en de openbare ruimte en de vervolgstappen in dit project. U kunt uw eventuele vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van HBB Groep en de gemeente. U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur binnen komen lopen.

Meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor deelname, of heeft u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via projecten@haarlem.nl.”

Achtergrond

Uit een persbericht van HHB groep:

“HBB Groep heeft de tender van de gemeente Haarlem gewonnen voor de ontwikkeling van project Raaks III. De projectlocatie – op de hoek van de Wilhelminastraat en de Zuiderstraat – is de laatste fase in het Raaksgebied in het centrum van Haarlem. Het gewonnen plan voorziet in een grote fietsenstalling voor de bezoekers van het centrum, een werkcafé, werk- en bedrijfsruimten, een binnentuin voor bewoners, Haarlemse herenhuizen van circa 210m2 en een grote diversiteit aan appartementen (45m2 – 130 m2) met zicht over de stad en de duinen.

Martijn van de Poll, directeur van de HBB Groep, is trots op het winnen van de tender. “Als Haarlemmer heb ik liefde voor de stad. Het Raaksgebied is een erg mooi gebied vol dynamiek waar veel samenkomt. In ons plan hebben wij gezocht naar de versmelting van functies binnen het bestaande gebied. Het is een fantastische plek in het centrum van Haarlem, een laatste puzzelstuk dat opgevuld gaat worden. Het was dan ook een enorme uitdaging om de perfecte invulling te bedenken. Ons plan sluit naadloos aan op alle verschillende bestaande bebouwing rondom de locatie en straks komen hier de verschillende functies wonen, werken, groen en horeca samen.”

Gemeente Haarlem heeft de ambitie uitgesproken in de toekomst zoveel mogelijk over te willen gaan naar aardgasvrij-bouwen. Van de Poll onderstreept deze ambitie. “HBB ontwikkelt en realiseert voor de generaties die na ons komen. Aardgasvrij-bouwen is daar een essentieel en duurzaam onderdeel van. Dit gaan wij samen met de adviseurs van Merosch op deze plek realiseren. In Raaks III realiseren wij energie-neutrale woningen die gebruik maken van bodemenergie en er komen zonnepanelen op de daken.”

Architect Jeroen Geurst van het gelijknamige kantoor Geurst & Schulze architecten geeft in zijn visie aan hoe de harmonie ontstaat tussen bestaand en nieuw. “Het project bestaat uit meerdere aparte componenten die in elkaar opgaan, maar die ook ieder hun eigen verbinding hebben met de omliggende bebouwing. Raaks III is echt een laatste koppelstuk tussen bestaand en nieuw. Wij hebben voor deze locatie het stadhuis in Haarlem als inspiratie gebruikt. Op zoek naar goede harmonie tussen metselwerk en witte ornamenten. De herenhuizen langs de Wilhelminastraat sluiten in moderne vertaling aan op de bestaande monumentale panden verderop in de straat. De architectuur van de toren op de hoek van de Wilhelminastraat en de Zuiderstraat – genaamd De Lantaarn – sluit met het lijnenspel aan op het voormalige ING-kantoor aan de overzijde van de straat en de vakken van baksteen sluiten aan op het naastgelegen Raaksgebouw. Door de verspringing in de gevel heeft De Lantaarn een rank en slank torenvolume. Het Vesteblok, gelegen tussen de Lantaarn en de Jopenkerk, is meer ingetogen. Het sluit in vorm aan op het bestaande appartementencomplex van Dumont. De kleur en het reliëf in de gevel sluiten aan bij het er tegenover gelegen Raaksgebouw.”

Niet alleen de architectuur versmelt met de bestaande omgeving, ook de functies groen en bereikbaarheid worden verwerkt in het ontwerp. Het Vesteblok wordt voorzien van een deels ondergrondse openbare fietsenstalling met plaats voor circa 1000 fietsen. Het toepassen van grote glaspartijen en doorkijkpunten zorgen voor een goed zichtbare en prettig toegankelijke fietsenstalling en het versterkt de relatie met de straat. Het openbaar gebied en de binnentuin worden ontworpen door BK Ingenieurs en buro Hosper. Landschapsarchitect Ronald Bron benadrukt in het ontwerp de aandacht voor klimaatadaptatie door het optrekken van groen vanuit de binnentuin via de gevels tot aan de daktuinen en de opvang van regenwater in de waterberging onder de tuin. “Het ontwerp is gebaseerd op een Haarlems hofje, maar dan vertaald naar nu. Op de huidige locatie genieten de bewoners van een tijdelijke stadstuin. In de ontwikkeling van Raaks III krijgt deze tijdelijke tuin definitief vorm en worden de bewoners ook in de toekomst gemotiveerd om dit ‘Boerehof’ zelf samen te onderhouden. Een permanente eigen groene ontmoetingsplek midden in de stad waar bewoners naar hartelust kunnen tuinieren.”

Op de begane grond op de hoek van de Wilhelminastraat en de Zuiderstraat wordt plaats gemaakt voor een ontmoetingsplek in de vorm van een werkcafé. De eigenaar van werkcafé Westhoff aan het Stationsplein wenst hier een tweede locatie te openen. De eigenaar van de Jopenkerk heeft aangegeven in De Veste, grenzend aan het ‘Boerehof’, uit te willen breiden met een vergaderruimte dan wel proeflokaal.

Met deze voorlopige gunning start HBB Groep direct – in nauwe samenwerking met de betrokken partijen – de verdere planontwikkeling van Raaks III. Bureau Beaumont is aangetrokken om de communicatie met de belanghebbenden en omwonenden te begeleiden. Naar verwachting zal de verkoopvoorbereiding van de woningen eind 2018 opgestart worden.”

We ontvingen vandaag een volgende update over de verbouwing bij Hudson’s Bay. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden, als buren van Hudson’s Bay, om een rondleiding door het gebouw te krijgen. Hier het bericht.

“Dit jaar opent Hudson’s Bay een warenhuis in uw buurt. In deze mail informeren we u over de voortgang van de werkzaamheden van Hudson’s Bay in Haarlem en de werkzaamheden die de komende periode zullen plaatsvinden. Ook nodigen we u graag uit voor een rondleiding door het toekomstige warenhuis.

Werkzaamheden komende periode

In week 3 en 4 vinden er in het pand sloopwerkzaamheden plaats voor het verwijderen van de vloeren op de begane grond. Het puin dat hierbij vrijkomt zal van 08:00 tot 16:00 uur worden afgevoerd via de Gierstraat. De schema van afvoer van staal zal gelijk blijven: 08:00 – 12:00 uur en 13:00 – 15:00 uur.

De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden doorlopen tot en met week 4. Daarna wordt gewerkt aan de opbouw van het pand. Vanaf week 12 wordt het warenhuis ingericht.

Transportbewegingen
De ruimte achter de bouwschutting aan de Gierstraat wordt tot en met januari gebruikt om sloopafval af te voeren. De laad – en los werkzaamheden worden tevens vanuit de Grote Houtstraat uitgevoerd. Het gaat hierbij om aan- en afvoer van goederen en vuilcontainers. Deze transportbewegingen zullen alleen binnen de toegestane venstertijden en afspraken met de gemeente plaatsvinden.

Schilderwerkzaamheden

In voorbereiding op het buitenschilderwerk, zullen we vanaf week 4 werken aan de opbouw van de steiger aan de buitenzijde van het pand. De steiger zal worden opgebouwd aan alle drie de zijden van het pand. De werktijden hiervoor zijn: 07:00 – 16:00 uur. Van deze werkzaamheden kunt u geluidsoverlast ervaren. Bij voorbaat onze excuses voor de hinder die u hier mogelijk van kan ondervinden.

De planning voor de opbouw en het verwijderen van de steigers en de schilderwerkzaamheden:

Week 4                Opbouw steiger Grote Houtstraat

Week 5                Schilderen gevel Grote Houtstraat & opbouw steiger Gedempte Oude Gracht

Week 6                Schilderen gevel Gedempte Oude Gracht & verwijderen steiger Grote Houtstraat

Week 7                Schilderen gevel Gedempte Oude Gracht & opbouw steiger Gierstraat

Week 8                Schilderen gevel Gierstraat & verwijderen steiger Gedempte Oude Gracht

Week 9                Verwijderen steiger Gierstraat

Verkeersregelaar
Om de werkzaamheden te begeleiden en een veilige situatie voor de buurt te creëren zijn er twee vaste verkeersregelaars ingezet, die actief het bouwverkeer begeleiden.

Rondleiding

De werkzaamheden voor de realisatie van Hudson’s Bay Haarlem zijn nu al enige tijd aan de gang. Dit jaar opent Hudson’s Bay Haarlem haar deuren. We snappen dat u als buurman/vrouw misschien wel benieuwd bent naar de binnenkant van het pand. Daarom organiseren we op maandag 5 februari een rondleiding voor de buurt. De rondleiding start om 18:30 uur. Graag ontvangen we een aanmelding van u via aniek.zweers@cffcommunications.nl als u zich wilt aansluiten bij deze rondleiding.”

 

 

We ontvingen vandaag van de gemeente bericht dat het ontwerp-bestemmingsplan van de Vijfhoek (dus niet van Raaks en Doelen) met ingang van 30 november zes weken ter inzage zal liggen op:

  • In de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De publiekshal is op werkdagen open van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

Voorts organiseert de gemeente een inloopavond voor geïnteresseerden op maandag 4 december 2017 van 19.00 tot 21.00 uur in het ABC Architectuurcentrum aan het Groot Heiligland 47.

De stukken kunt u ook downloaden.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn van zes weken kan een ieder zienswijzen naar voren brengen inzake het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Haarlem. Dit kan digitaal via het emailadres bestemmingsplannen@haarlem.nl.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. R. Frusch.

Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, datum en de naam van het bestemmingsplan. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar op tel. 023- 511 3929 (b.g.g. op tel. 023-5113551).

Geeft u uw zienswijze niet af? En is het bestemmingsplan vastgesteld? Dan kunt u geen beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening. Lees hier verder over uw eventuele bezwaar.

Hier leest u de advertentietekst die de gemeente op 29 november gaat plaatsen.