We schreven eerder over de start van het bouwtraject ‘Raaks fase III” U kunt hier de ontwikkeling van het bouwprogramma volgen. De aanbesteding vindt u hier . De reactietermijn voor aanbestedingen eindigt 5 mei 2017.

De Raaks aan de Wilhelminastraat / Zijlvest is een relatief nieuw deel in het centrum. Het is een populair gebied dat veel bezoekers trekt. Het beslaat circa 8.000 m2. Op de locatie zijn inmiddels een parkeergarage, een stadskantoor, diverse horeca en een bioscoop gerealiseerd.

In de volgende fase wordt de laatste kavel verkocht voor de ontwikkeling van 30 à 40 appartementen en een ondergrondse fietsenstalling voor 1.000 fietsen.

Het programma kent de volgende onderdelen:

  • De bouw van woningen (appartementen), al dan niet gecombineerd met andere centrumfuncties. Er zijn twee woonblokken mogelijk voor circa 30 à 40 appartementen. Bij één blok is wonen op de begane grond niet toegestaan
  • De bouw van een openbare (deels) ondergrondse fietsenstalling voor 1.000 fietsen.
  • Bouw- en woonrijp maken, inclusief bodemsanering.

We blijven u op de hoogte houden!

Het college van B&W heeft op 24 januari j.l. besloten tot de start van de ontwikkeling en de verkoop van de kavel Raaks fase III. Nu de (woning)markt weer aantrekt, doet zich, volgens het college,  de uitgelezen kans voor om dit laatste deel van het Raaksproject te ontwikkelen en dit deel van de binnenstad stedenbouwkundig af te ronden.

De herontwikkeling van de Raaks bestaat uit drie fasen waarvan er twee zijn afgerond. Vanwege de positieve tendens in de markt en het feit dat partijen interesse tonen in deze kavel, is door B&W besloten om het laatste deel van de Raaks (fase III) via een openbare aanbestedingsprocedure te verkopen, inclusief een bouwopdracht voor een (ondergrondse) openbare fietsenstalling en de inrichting van het openbaar gebied. Beoogd resultaat van het college is dat dit deel van de binnenstad tot ontwikkeling komt en het project Raaks daarmee kan worden afgerond. De verschillende doelstellingen zijn:

  1. de bouw van woningen (appartementen);
  2. de bouw van een openbare (deels ondergrondse) fietsenstalling voor circa 1.000 fietsen;
  3. Bodemsanering plangebied;
  4. bouw- en woonrijp maken plangebied;
  5. inrichting van de openbare ruimte.

Het B&W voorstel zal eerst in de raadscommissie ontwikkeling worden besproken en zal vervolgens in de gemeenteraad worden geagendeerd. De diverse stukken, inclusief een tekening, vindt u bij agendapunt 14 van deze link. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.