Wij zijn bezig in onze wijk een burennetwerk op te zetten.

In het geval u mogelijk interesse hebt om daarbinnen een rol te vervullen, bent u welkom om een informatieavond bij te wonen.

Burenhulp 023 organiseert deze bijeenkomst op donderdag 1 november in wijkcentrum Binnensteeds aan de Nieuwe Groenmarkt 20 vanaf 19:30 uur.

U bent daar van harte welkom!

Uw eventuele vragen (of tips doorgeven) kunt u ons stellen via:  burennetwerk@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl