Het zgn. kwartaaloverleg van december over de situatie rondom de coffeeshop in de Doelstraat verliep i.v.m. corona weer schriftelijk. We ontvingen desgevraagd 12 reacties van omwonenden. Deze reacties hebben we integraal voorgelegd aan de gemeente, de wijkagent en de eigenaar van de coffeeshop met het verzoek (binnen een bepaalde termijn) te reageren op die bewonerreacties.

Van de eigenaar van de coffeeshop ontvingen we geen enkele reactie op ons verzoek. Van de gemeente (de veiligheidsmanager) en de wijkagent ontvingen we wel een reactie. Lees hier de opmerkingen van bewoners én de reactie van de politie en de gemeente.

 

Ook deze maand is er weer een driemaandelijks overleg over de situatie rondom de coffeeshop in de Doelstraat (onze wijk heeft er in totaal drie) voorzien. I.v.m. corona gebeurt dat ook deze keer schriftelijk. De ontvangen reacties van bewoners (dankjewel!) leggen we voor aan de politie, de gemeente en de eigenaar van de coffeeshop.

We hopen deze keer op een reactie. Vorige keer bleef een reactie van de politie en de eigenaar helaas uit. Herkansen dus. Als die reacties zijn ontvangen, lees je deze ook hier. We zijn benieuwd te horen bijvoorbeeld hoe het staat met de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Lees hier de ontvangen reacties van wijkbewoners

Ook dit jaar is er een zgn. kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (sommige bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in de regel stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur (turf je ook eens welke resultaten van die voornemens inmiddels gerealiseerd zijn?) en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. Ook staan we wederom stil bij de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg zou plaatsvinden op maandag 7 december. In verband met de coronamaatregelen vragen we je echter je reacties (vragen, klachten, meldingen, complimenten) schriftelijk aan ons door te geven via het onderstaande eenvoudige formulier. Wil je dat aub doen uiterlijk zondag 6 december?

Wij leggen dan de ontvangen reacties van bewoners voor aan de gemeente, de wijkagent en aan de eigenaar van de coffeeshop. De vorige keer kregen we van de wijkagent en de eigenaar helaas geen inhoudelijke reactie terug op de reacties van bewoners.

We hopen oprecht dat we niet in de fase terecht gaan komen dat we als bewoners aan een dood paard blijken te trekken. Dat doen we namelijk niet.