Als vanouds staat ook dit jaar de kerstboom van de wijkraad op het Nieuwe Kerksplein. Voor Jenne, Martin, Vincent, Jan en Jan was het nog een stevige klus om de 8 meter hoge boom op te zetten en vervolgens te voorzien van de lichtjes. We hopen nu op een prachtige samenzang onder de boom met een mooie kerstnacht. Uiteraard gaan we ervanuit dat ook in 2024 de boom er weer zal staan. Alleen gaan wij dat anders regelen. Want …

De wijkraad stopt

In 2023 zijn Jenne Olijve en Jan Geerts niet meer beschikbaar als wijkraadsleden (en bestuurders van de stichting) vanwege vele andere werkzaamheden. De wijkraad zou daarmee slechts 2 leden hebben (Annette Schild en Maarten Kleinman). Dat is te weinig volgens de eisen van de gemeente. Bovendien stopt na 2023 ook het subsidiëren van wijkraden. Nieuwe leden hebben zich niet gemeld en verkiezingen organiseren voor eventuele nieuwe aanmelders hebben ook niet veel zin. De wijkraad vraagt daarom geen subsidie voor 2023 meer aan en is feitelijk gestopt. Jenne en Jan gebruiken 2023 om de resterende zaken af te handelen. Het wijkraadsgebouw krijgt vanaf 1 maart 2023 een andere bestemming (via Ymere). Een kleine 50 jaar geleden is de wijkraad gestart, in een toen erg verkrotte wijk, zich sterk makend voor het behoud ervan.

De wijkraadsleden blijven, ieder op zijn terrein, zich inzetten in ander verbanden. Tot, in ieder geval, 1 mei zijn we nog “demissionair” bereikbaar via het bekende email-adres info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl.  Bewoners die zich bezig willen houden met groen, energie of verkeer kunnen we ook bij elkaar brengen. De website blijft voorlopig in de lucht en wijknieuws continueren we voorlopig ook nog even.

Afgelopen jaren zijn er alternatieven beschikbaar gekomen voor wijkraden. Zo is er in het badhuis op het Leidseplein regelmatig een initiatievencafé voor nieuwe ideeën voor de stad. De gemeente wil “wijkplatforms” oprichten met een bredere vertegenwoordiging dan de huidige wijkraden. Lees verder >. Bewoners, die wat geld nodig hebben voor een pleinpicknick, straatfeest of een ander idee kunnen geld aanvragen uit het Leefbaarheid- en initiatiefbudget. …… Dat gebeurt nu al veelvuldig en kan komend jaar ook voor de kerstboom op het plein.

Wijkdiner

Ondanks alweer stijgende kosten, en na coronaperikelen, kon het wijkdiner dit jaar toch door gaan. De Nieuwe Kerk was als vanouds gezellig aangekleed, de kerk goed gevuld en, niet onbelangrijk in deze tijd, lekker verwarmd. Het eten was prima verzorgd door “Eef en Lien”. Leny van Schaik zong als vanouds het lied “Komt vrienden van de Vijfhoek” en Pieter Mulder en Hannes en Christien namen de rest van de muzikale begeleiding voor hun rekening.

Kort nieuws

 • De parkeervakken op de Botermarkt zijn inmiddels verdwenen. Na de kerstvakantie volgen de werkzaamheden in de Barrevoetestraat en de Keizerstraat. Vragen hierover: bel of mail Sandra Zierikzee van aannemer Van Gelder. szierikzee@vangelder.com of 06 58849041. De uitbreiding van het autoluwe gebied is opnieuw enigszins vertraagd. Handhaven met camera’s is nieuw voor Haarlem, het kost extra tijd om uit te zoeken wie een ontheffing kan krijgen. De nieuwe datum die hiervoor genoemd is is 1 mei 2023. Lees verder >
 • Coffeeshop The Lounge heeft een nieuwe vergunning gekregen. Lees verder >. Dit heeft tot vragen geleid. Want in 2017 heeft de gemeente uitgesproken dat bij verplaatsing de gemeente de intentie heeft dat er geen nieuwe Coffeeshop in de Doelstraat wordt gevestigd. Ook werd daarbij toegezegd verkeersmaatregelen te nemen. Dit werd vastgelegd in een brief. Lees verder >. Verkeersmaatregelen zijn inmiddels genomen en krijgen begin 2023 bovendien een vervolg. De nieuwe vergunning betreft echter geen verplaatsing.
 • De wijkraad deed een voorstel voor een pilot met het “wrappen” van afvalcontainers op de Botermarkt met afbeeldingen die een relatie hebben met Haarlem (bijv. boekdrukkunst, Teylers Museum). De gemeente is niettemin van mening dat, met name de historische delen van de stad, het meest gediend zijn met zo een rustig mogelijk straatbeeld (grijs) i.p.v. een veelkleurige ratjetoe.
 • De gemeente ziet meer mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht Lees verder >. Een kaart geeft per huis aan waar de gemeente die kansen voor zonnepanelen ziet. Zie kaart.
 • In de winkelstraten worden flyers uitgedeeld om te wijzen op onveiligheid in donkere dagen. Ook wordt extra gelet op fietsverlichting. Tekstkarren vragen aandacht voor het melden van verdachte situaties.. Zie ook de websites: Donkere dagen offensief – Het CCV  en www.inbraakchecker.nl
 • Op het stationsplein is tot 29 december een fototentoonstelling die aandacht vraagt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • In het Verwey museum (Groot Heiligland) zijn o.a. tentoonstellingen te zien over Mari Andriessen, Kees Verwey en Erik Mattijssen.
 • Op de Botermarkt staat iedere even week van 16.00 – 18.30 uur de Recyclewagen. Bij de wagen is een recycletas verkrijgbaar waar je alle spullen in kunt doen om in te leveren.
 • Notulen van de vergadering van 10 oktober 2022
 • De wijkraad sponsorde de kerstpakkettenactie van Miriam Touw en Nicky Cordes. 360 Haarlemse minima krijgen  een kerstpakket door hun inzet. Lees meer over deze actie >
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon

Mirjam Touw bij de ALDI

Wethouders Floor Rodunner (PVDA) en Robbert Berkhout (Groenlinks) openden deze week de openbare fietsenstalling Hortusplein, achter de Jopenkerk. Er is hier ruimte voor 1000 fietsen en er zijn 45 oplaadpunten voor elektrische fietsen. Foto; Jur Engelchor.

De stalling is gratis en bewaakt. Daarnaast zijn er een aantal plekken voor grote fietsen, zoals fietsen met krat of bak. Mensen die minder goed ter been zijn kunnen hun fiets op de begane grond stallen. De openingstijden zijn:

 • Maandag, dinsdag en woensdag: 7.30-24.00 u
 • Donderdag: 7.30- 2.00 u
 • Vrijdag en zaterdag:7.30-5.00 u
 • Zondag: 11.00-2.00 u

Op Youtube staat een een mooie impressie van de nieuwe stalling. Klik hier >

De gemeente gaat binnenkort kijken naar het fietsparkeren in het gebied rondom de stalling. Dit hangt ook samen met de opening van de nieuwe fietsenstalling onder voormalig V&D.

 

Foto; Jurriaan Hoefsmit, Gemeente Haarlem

Met de oplevering van de openbare fietsenstalling en 34 duurzame woningen, bedrijfsruimten en een vernieuwde openbare ruimte is het Raaksgebied klaar. Voor de wijk begon het in 1990 met vanuit de wijk aan de raad gepresenteerde ideeën onder de naam “Raaks Anders” Lees Verder >. Er kan teruggekeken worden op een heel geslaagd project, waar heel erg veel personen een bijdrage aan hebben geleverd. In Raaks III is veel aandacht besteed aan de duurzaamheidsaspecten en energiezuinigheid van de woningen. De woningen zijn gasloos en energieneutraal gebouwd. Energieopslag in de bodem zorgt voor zowel verwarming als koeling van de woningen.

Oekraïne

De gemeente heeft een speciale pagina over de Oekraïne over wat ze doet (o.a. opvang) en wat bewoners kunnen doen (opvangen vrijwilligerswerk, doneren). Er is een speciaal loket voor vragen. Lees verder>

Groen in de Wijk?

Foto: Jurriaan Hoefmit, gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft eenmalig 200.000 euro beschikbaar voor Haarlemmers met een groen idee voor de wijk, zoals een groenstrook. Haarlemmers kunnen een bijdrage ontvangen van maximaal € 3000 per initiatief. Lees verder> en hier.

Antwoorden van de gemeente n.a.v. vragen van de wijkraad

 • Flitsbezorgdiensten: Een gemeentelijke werkgroep denkt momenteel na over de flitsbezorgdiensten. Wat zijn de effecten en risico’s ervan op de stad, wil je deze diensten wel hebben en waar wel en waar niet. Welke mogelijkheden zijn er om het te reguleren en/of te verbieden? Hoe doen andere gemeenten het? Voor de werkgroep is de input van de wijkraden en de geluiden, die zij van hun bewoners opvangen, waardevol. Wat de gemeente graag wil horen is wat  bewoners ervaren van de flitsbezorgdiensten (zowel  voor- als nadelen). Wat vinden wijkbewoners van belang, als ergens een dergelijke bezorgdienst wordt/is gevestigd? Meningen/ideeën kunnen verstuurd worden aan mevrouw I.P. Hamer via het emailadres iphamer@haarlem.nl of aan de wijkraad.
 • Veel fietsers en voetgangers voelen zich toenemend onveilig op straat door hardrijdende fietsers. De gemeente werkt aan een “Beleidsplan Fiets”. Als onderdeel hiervan wordt gedacht aan fietsremmende maatregelen in bepaalde typen straten, het stimuleren van een doorgaande fietsroute, het instellen van fietsverboden en een fietsring om het kernwinkelgebied. Dit laatste om te voorkomen dat fietsers het kernwinkelgebied worden ingezogen.
 • Veiligheid 30 km Gedempte Oudegracht/Verwulft: De gemeente Haarlem gaat, met medewerking van de provincie (concessieverlener van het OV), een studie verrichten. Het resultaat wordt eind dit jaar verwacht. Extra stoplichten op het Verwulft ziet de gemeente niet zitten. Het kost veel geld (€ 150.000) en geeft volgens de gemeente schijnveiligheid. Het verder autoluw maken en 30 km op de Gedempte Oudegracht zijn wellicht betere oplossingen.
  Coffieshop “The Lounge”: Hoewel er bij de wijkraad momenteel geen klachten binnen komen, wordt er nog steeds actief gezocht naar een andere locatie.

Fotogalerie BHAMD: Simone Peerdeman en meer

Foto: Simone Peerdeman

Een foto-expositie over thuiskomen, thuis zijn en je thuis voelen op de plek, die je voor lief neemt. Een persoonlijke reis naar opnieuw verbinden vastgelegd.  De expositie wordt op zaterdag 19 maart om 12.00 uur geopend en is tot 30 mei 2022 te zien in pop-up galerie BHAMD, Grote Houtstraat 116.

Simone Peerdeman betrad, in haar woonplaats Zandvoort, nieuwe werelden. Het inzicht dat dit haar verschafte werkte inspirerend en zorgde ervoor dat zij zichzelf de volgende vragen stelde: ‘Hoe goed ken ik mijn woonplaats eigenlijk, hoe terecht is mijn blinde vlek?’ Dat was het vertrekpunt voor de serie ‘Fish Discover Water Last’. Vissen zijn zich niet bewust van water, zolang ze zich daarin bevinden. Haar werk verscheen o.a. in NRC, De Volkskrant, VPRO KOOS, Pf Magazine, LensCulture Best of Vol. 1, GUP Fresh Eyes 2019, GUP New Photography 2017 en was te zien op verschillende internationale fotofestivals. Lees verder op www.simonepeerdeman.com

In Museum Haarlem tot 25 maart: 200 jaar Kunst in Haarlem 
Het museum viert met Kunst Zij Ons Doel (KZOD) het jubileum van deze kunstenaarsvereniging met een enorme rijke geschiedenis. Te zien is de Haarlemse kunsttraditie van de negentiende eeuw tot aan vandaag de dag. .

In Museum Haarlem tot 10 april:  Jan van Borssum Buisman 
Van Borssum Buisman (1919 – 2012) was een echte Haarlemse beeldhouwer, tekenaar en de laatste ‘kasteleyn’ bij Teylers Museum. Zijn beelden kun je zo tegenkomen in Haarlem, bijvoorbeeld van Bilderdijk bij Grand Café Brinkmann of van Pieter Teyler van der Hulst in de Nauwe Appelaarsteeg.

In de Pletterij op 2 en 3 april 2022 amateurkunst, muziek, dans, dichtkunst

Interesse in meedoen met dit evenement? Lees dan verder op www.sec-hrlm.nl

 

Kort nieuws

 • Meedenken over de Jeu-de-Boulesbaan op het Wilsonsplein: op 18 maart om 15.30 uur komt de groep meedenkers bijeen op het plein. Aanmelden kan via   jeudeboules@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
 • Al genoteerd in de agenda? Zondagmiddag 8 Mei. In de Nieuwe Kerk (inloop 14.30 uur, 15.00 uur start) houden wij onze jaarvergadering, terwijl de gemeente haar plannen voor uitbreiding van het voetgangersgebied uiteen zal zetten. Het gaat daarbij om de Breestraat, Tuchthuisstraat, Drapenierstraat, Lange Bogaardstraat, Wester Bogaardstraat, Vlamingstraat, Lange Annastraat, Lange Raamstraat, Wolstraat (gedeeltelijk). Er komen geen “paaltjes” maar camera’s. Ook heeft dit invloed op de verkeerscirculatie in de andere straten. Wij willen deze middag afsluiten met oude filmbeelden van de wijk en muziek en een borrel. Het wordt weer heel gezellig.
 • Rijrichting Tuchthuistraat toch niet omgedraaid. Na overleg met de directe omwonenden van café van Gunsteren heeft de gemeente besloten de rijrichting toch niet om te draaien. Verwacht wordt dat instellen van het voetgangersgebied op dit punt afdoende is. Het besluit vervalt. Lees verder >
 • Er is gestart met de aanleg van de fietstraat Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat. Op de Botermarkt verdwijnen momenteel de parkeervakken.
 • Deze week overleed Ed van de Rest van het bekende bedrijf ELRES in de Keizerstraat op bijna 80-jarige leeftijd. Hij was in Haarlem en omgeving een begrip met alles voor een glimlach. Al jaren voor dat andere electronica- en witgoed bedrijf deze slogan voerde.
 • Actiegroep Buskruit inventariseerde standpunten politieke partijen over de  dubbeldekkerbussen en spreiding busroutes. Lees verder >
 • Het nieuwsbulletin van Spaarnelanden “Buitenlanden” heeft als thema “Een toekomstbestendige metropool”. Lees verder >.
 • Volgende wijkraadsvergadering 14 maart, 19.00 uur. Aanmelden of een onderwerp mailen kan via  info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl. Zelf wijkraadslid worden? Laat het ons weten.

Ga stemmen!

Hier gekomen met lezen? Dan ben je ongetwijfeld een betrokken stadsbewoner. Toch herinneren we aan dat er maar 1 keer per 4 jaar gestemd kan worden voor de gemeenteraad. De gemeente Haarlem is erg belangrijk voor ons als wijkraad. Dus ga vooral stemmen. Lees verder > 

Botermarkt: De parkeervakken gaan weg.

Het zgn. kwartaaloverleg van december over de situatie rondom de coffeeshop in de Doelstraat verliep i.v.m. corona weer schriftelijk. We ontvingen desgevraagd 12 reacties van omwonenden. Deze reacties hebben we integraal voorgelegd aan de gemeente, de wijkagent en de eigenaar van de coffeeshop met het verzoek (binnen een bepaalde termijn) te reageren op die bewonerreacties.

Van de eigenaar van de coffeeshop ontvingen we geen enkele reactie op ons verzoek. Van de gemeente (de veiligheidsmanager) en de wijkagent ontvingen we wel een reactie. Lees hier de opmerkingen van bewoners én de reactie van de politie en de gemeente.