Tijdens het laatstgehouden kwartaaloverleg spraken wij onder meer over de voorgenomen verhuizing van coffeeshop ‘the Lounge’.
Dat blijkt al een tijdje een complex proces te zijn, zowel voor de eigenaar van de coffeeshop als ook voor de gemeente. De gemeente ondersteunt dit zoek proces door, met behulp van een makelaar, mee te zoeken naar een andere, meer geschikte lokatie.

Mogelijk wil je ook meehelpen met het zoeken naar een andere lokatie?

De eigenaar heeft voor die nieuwe lokatie het volgende profiel: een pand in het centrum van tenminste 250m2 oppervlak aan een doorgaande route met parkeergelegenheid en dat pand dient in het bestemmingsplan een horecabestemming te hebben.

Je kunt je suggesties (waarvoor dank!) aan ons doorgeven.

(deze hulpvraag is afgestemd met de eigenaar van 'the Lounge')

Het college van B&W heeft dinsdag 15 oktober jl. besloten de raad binnenkort voor te stellen een drugsverbod in de stad op te nemen in de APV (algemene plaatselijke verordening).
Als de raad hier mee akkoord gaat, kan de burgemeester later bepaalde plaatsen in de stad aanwijzen waar dat drugsverbod daadwerkelijk van kracht zal zijn. In die fase is handhaving op dat drugsverbod van toepassing.

Lees hier het B&W besluit. We houden je op de hoogte van de voortgang dit bestuurlijk proces.

Maandagavond 23 september jl. was er weer een zgn. kwartaaloverleg over de coffeeshop the Lounge in de Doelstraat in het gebouw van de wijkraad. Een delegatie van wijkbewoners besprak met de gemeente en de (echtgenote van de) eigenaar van de coffeeshop onder meer hun ervaringen m.b.t. de ervaren overlast.

De kwestie van het melden van overlast kwam wederom aan de orde evenals de stand van zaken van de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop. Ook is er gesproken over de (on)mogelijkheden van een blowverbod in de wijk.

Van het kwartaaloverleg is een korte impressie gemaakt die je hierna kunt lezen. De volgende bijeenkomt zal plaatsvinden op maandag 2 december 2019.

Korte impressie (concept-versie) 23 september 2019:

190923 concept-impressie kw ov the Lounge