Maandagavond 2 december jl. was er weer een zgn. kwartaaloverleg over de (bezoekers van de) coffeeshop the Lounge in de Doelstraat in het gebouw van de wijkraad.

Een delegatie van wijkbewoners besprak met de gemeente, de eigenaar van de coffeeshop en de wijkraad onder meer hun ervaringen m.b.t. de ervaren overlast.

De stand van zaken van de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop kwam uitvoerig aan de orde. De eigenaar van de coffeeshop vertelde ons dat hij er bijna in was geslaagd met de coffeeshop op korte termijn te verhuizen.

Van het kwartaaloverleg is een korte impressie gemaakt die je hierna kunt lezen. De volgende bijeenkomt zal plaatsvinden op maandag 16 maart 2020.

De overige data van het kwartaaloverleg in 2020 zijn: 15 juni, 7 september en 7 december. Telkens op een maandag van 19-20 uur in het gebouw van de wijkraad.

Hierna een korte impressie (concept-versie) van het gesprek op 2 december 2019:

191202 concept-impressie kw ov the Lounge

Ook dit jaar is er weer een kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad telkens terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. Ook staan we stil bij de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op:

2 december van 19-20 uur in het gebouw van de wijkraad.

Op voorstel van de gemeente is afgesproken de delegatie van de bewoners klein te houden. Die delegatie is er.

Heb je een melding, een vraag of een suggestie: laat die aan ons horen via een mailtje en we staan er bij stil tijdens het overleg op 2 december.

 

Tijdens het laatstgehouden kwartaaloverleg spraken wij onder meer over de voorgenomen verhuizing van coffeeshop ‘the Lounge’.
Dat blijkt al een tijdje een complex proces te zijn, zowel voor de eigenaar van de coffeeshop als ook voor de gemeente. De gemeente ondersteunt dit zoek proces door, met behulp van een makelaar, mee te zoeken naar een andere, meer geschikte lokatie.

Mogelijk wil je ook meehelpen met het zoeken naar een andere lokatie?

De eigenaar heeft voor die nieuwe lokatie het volgende profiel: een pand in het centrum van tenminste 250m2 oppervlak aan een doorgaande route met parkeergelegenheid en dat pand dient in het bestemmingsplan een horecabestemming te hebben.

Je kunt je suggesties (waarvoor dank!) aan ons doorgeven.

(deze hulpvraag is afgestemd met de eigenaar van 'the Lounge')