Maandagavond 16 maart jl. was er weer een zgn. kwartaaloverleg over de coffeeshop the Lounge in de Doelstraat in het gebouw van de wijkraad voorzien. Echter, in verband met de preventieve maatregelen ter voorkoming van besmetting met het COVID-19 virus, hebben we dit overleg ‘digitaal’ georganiseerd.  Wellicht mede daarom ontvingen we desgevraagd weinig berichten.

De eigenaar van de coffeeshop meldde dat er meerdere makelaars zijn ingeschakeld met een zoekopdracht voor een nieuw pand. Dit jaar heeft de eigenaar twee potentiële nieuwe locaties bezocht. Het zoekgebied voor een nieuwe locatie is nu primair op Schalkwijk gericht.

Van het (digitale) kwartaaloverleg is een korte impressie gemaakt die je hier kunt lezen. De volgende bijeenkomt zal plaatsvinden op maandag 15 juni 2020.

Wat te doen met klachten over ervaren overlast?

https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/overlast-en-meldingen/

Mocht je vragen hebben n.a.v. dit bericht, laat het ons weten via:info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

STAY SAFE!

 

Het kwartaaloverleg over de coffeeshop van a.s. maandagavond gaat niet door. We volgen de oproep van de regering om zoveel mogelijk thuis te werken als onze bijdrage de verspreiding van het covid-19 virus te beperken. Die richtlijn volgen we de komende weken voor alle activiteiten die door onze wijkraad worden geinitieerd.

Een verzoek

We vragen de politie, de gemeente, de eigenaar van de coffeeshop en de bewoners hun ervaring, mening, suggestie, melding, klacht i.r.t. de coffeeshop in de Doelstraat met ons te delen (via onderstaand formulier) zodat er een digitale momentopname ontstaat die we vervolgens weer (anoniem) met een ieder zullen delen.

We rekenen op je begrip.

Kwartaaloverleg coffeeshop maandag 16/03 DIGITAAL

Ook dit jaar is er weer een kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad telkens terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. Ook staan we stil bij de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op:

16 maart van 19-20 uur in het gebouw van de wijkraad.

Op voorstel van de gemeente is afgesproken de delegatie van de bewoners klein te houden. We horen graag van je of je wilt aanschuiven.

Heb je een melding, een vraag of een suggestie: laat die aan ons horen via het onderstaande formuliertje en we staan er bij stil tijdens het overleg op 16 maart.

Kwartaaloverleg coffeeshop maandag 16/03 DIGITAAL