Het zgn. kwartaaloverleg van september over de situatie rondom de coffeeshop in de Doelstraat verliep i.v.m. corona weer schriftelijk. We ontvingen desgevraagd 16 reacties van omwonenden. Deze reacties hebben we integraal voorgelegd aan de gemeente, de wijkagent en de eigenaar van de coffeeshop met het verzoek (binnen een bepaalde termijn) te reageren op die 16 reacties.

Van de wijkagent en de eigenaar van de coffeeshop ontvingen we geen enkele reactie op ons verzoek. Van de gemeente (de veiligheidsmanager) ontvingen we wel een reactie. Lees hier de vragen en de antwoorden.

Onze wijkraad zal binnenkort bezien of we als wijkraad met dit kwartaaloverleg door moeten gaan. Het gaat op trekken aan een dood paard lijken.

 

 

In september is er weer een driemaandelijks overleg over de situatie rondom de coffeeshop. I.v.m. corona gebeurt dat ook deze keer schriftelijk. De ontvangen 16 reacties van bewoners (dankjewel!) leggen we voor aan de politie, de gemeente en de eigenaar van de coffeeshop. We hopen deze keer op een reactie. Vorige keer bleef een reactie helaas uit. Herkansen dus. Als die reacties zijn ontvangen, lees je deze hier. We zijn benieuwd te horen bijvoorbeeld hoe het staat met de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Lees hier de ontvangen 16 reacties van wijkbewoners.

Ook dit jaar is er een zgn. kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (sommige bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in de regel stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur (turf je ook eens welke resultaten van die voornemens inmiddels gerealiseerd zijn?) en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. Ook staan we wederom stil bij de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op maandag 7 september. In verband met de coronamaatregelen vragen we je je reacties (vragen, klachten, meldingen, complimenten) schriftelijk aan ons door te geven via het onderstaande eenvoudige formulier. Wil je dat aub doen vóór vrijdag 4 september?

Wij leggen dan de ontvangen reacties van bewoners voor aan de gemeente en aan de eigenaar van de coffeeshop. De vorige keer kregen we van beiden helaas geen inhoudelijke reactie terug op de reacties van bewoners.

We hopen oprecht dat we niet in de fase terecht gaan komen dat we als bewoners aan een dood paard blijken te trekken. Dat doen we namelijk niet.

Gebruik deze herkansing dus..

Stuur je je reactie in uiterlijk zondag 6 december 2020?