Recent tijdens een informatieavond over de verkeersmaatregelen op en rondom het Nieuwe Kerksplein en ook eerder (tijdens de gesprekken met de burgemeester over het gedrag van sommige bezoekers van de coffeeshop) kwam een probleem aan de orde. Het probleem handelt over de beperkte bereikbaarheid en inzetbaarheid van onze handhavers. De meldkamer van de handhavers is einde avond gesloten en men wordt als melder dan doorverwezen naar de politie. De politie is op dergelijke tijdstippen niet of nauwelijks bereikbaar laat staan inzetbaar. Over het algemeen zijn bewoners zeer te spreken over de lage drempel om handhavers te bereiken tijdens diensttijd.

Om daar verbetering in aan te bregen heeft u wijkraad, samen met de andere centrumwijkraden, de leden van de raad een voorstel gedaan in het centrum volgend jaar met een proef te starten om de handhavers 24×7 uur bereikbaar én inzetbaar te maken. De raad gaat immers volgende week over de begroting van de komende jaren spreken.

U leest de brief van de centrumwijkraden hierna. Wij houden u op de hoogte van de reacties van de fracties.

181103 24×7 handhaving

 

Al enige tijd vindt er ieder kwartaal een gesprek plaats met de gemeente (voorzitter), de eigenaren van de coffeeshop, de afdeling Handhaving, de wijkagent en natuurlijk met wijkbewoners die overlast ervaren van sommige bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat. Ook is uw wijkraad aanwezig.

Het eerstvolgende gesprek (zie ook onze aktiviteitenkalender) zal plaatsvinden op dinsdag 26 juni van 16-17 uur in het gebouw van de wijkraad aan het Nieuwe Kerksplein 17.

Dat gebouw heeft, zoals bekend, niet al te veel zitplaatsen. Als u voornemens bent, om a.s. dinsdag 16 uur te komen, zend ons dan aub even een berichtje. Indien nodig kunnen we dan tijdig elders onderdak regelen en houden we u daarvan op de hoogte.

U kunt bij verhindering uw wensen, klachten en suggesties via hetzelfde mailadres aan ons doorgeven. Uw privacy wordt daarbij altijd gerespecteerd.

Op dinsdag 27 maart is er weer een kwartaaloverleg (16-17 uur) over (bezoekers van) the Lounge in het gebouw van de wijkraad. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens het gesprek in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers.

U bent van harte welkom om aan te schuiven. Omdat we in het wijkgebouw niet veel ruimte hebben, vragen we u vriendelijk u even vooraf aan te melden met behulp van onderstaand strookje.

Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in
Vul hier uw mailadres in.
Vult u hier in met hoeveel personen u komt?