Burgemeester Jos Wienen komt a.s. maandagavond 22 januari in de Nieuwe Kerk een toelichting geven op zijn recente brief aan de leden van de raadscommissie Bestuur. We beginnen om 20:00 uur en de kerk is open vanaf 19:30 uur.
U bent van harte welkom!

In de brief van de burgemeester gaat het onder andere over vervroeging van de sluitingstijden van de coffeeshop in de Doelstraat, de overlast die sommige bezoekers van de coffeeshop in de omgeving veroorzaken en het treffen van verkeersmaatregelen op de korte en lange termijn rondom het Nieuwe Kerksplein. Ook zal de verplaatsing van de coffeeshop aan de orde komen.
Vanzelfsprekend is er alle ruimte om uw vragen te stellen aan de burgemeester.

De eigenaar van de coffeeshop heeft de gemeente schriftelijk laten weten dat hij met ingang van 1 januari 2018 de sluitingstijden zal vervroegen (in overeenstemming met hetgeen in de brief van de burgemeester vermeld staat), echter gedurende één jaar.

Deze vrijwillige vervroeging van de sluitingstijden vindt plaats binnen de openingstijden die in de vergunning staan vermeld. Dat wil zeggen dat in het geval de eigenaar (onverhoopt) een keer langer zou willen open blijven (binnen de tijden die in de vergunning staan) dat er dan geen handhaving zal kunnen plaatsvinden.

Tijdens de raadscommissie Bestuur van 11 en 18 januari jl. kwam de brief van de burgemeester ook al aan de orde. Samengevat gaven de raadsleden aan dat een coffeeshop op deze plek in de wijk niet thuishoort. Raadsbreed wil men dat het college van B&W actief de eigenaar ondersteunt bij het zoeken van een nieuwe locatie. Voorts is er in de commissie voldoende steun voor het treffen van verkeersmaatregelen op de korte termijn. Deze maatregelen hebben tot doel de verkeersoverlast van de bezoekers te beperken. Ook kwam aan de orde dat er (nog steeds) relatief weinig meldingen van overlast in de gemeentelijke systemen terug te vinden zijn.

De bijeenkomst in de Nieuwe Kerk op 22 januari is een afgesproken vervolg op de gespreksavond op 12 juli jl. Een impressie van die avond publiceerden we eerder.
We beginnen maandag 22 januari om 20 uur en uiterlijk om 21:30 uur beëindigen we de bijeenkomst. Vanaf 19:30 uur bent u welkom in de Nieuwe Kerk voor een kopje koffie of thee.

Vanzelfsprekend eindigen we ook deze avond met het maken van afspraken. We hopen, net als in juli, op een goede opkomst.

We willen ook deze avond goed voorbereiden. Daarom vragen we u zich even aan te melden. Hierna kunt u zich voor de bijeenkomst aanmelden.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in
Vul hier uw mailadres in.
Vult u hier in met hoeveel personen u komt?

Burgemeester Jos Wienen komt maandagavond 22 januari in de Nieuwe Kerk een toelichting geven op zijn recente brief aan de leden van de raadscommissie Bestuur. U bent van harte welkom!

In de brief van de burgemeester gaat het onder andere over vervroeging van de sluitingstijden van de coffeeshop in de Doelstraat, de overlast die sommige bezoekers van de coffeeshop in de omgeving veroorzaken en verkeersmaatregelen op de korte en lange termijn rondom het Nieuwe Kerksplein. Vanzelfsprekend is er alle ruimte om vragen te stellen aan de burgemeester.

De eigenaar van de coffeeshop heeft de gemeente schriftelijk laten weten dat hij per 1 januari 2018 de sluitingstijden zal vervroegen (in overeenstemming met hetgeen in de brief van de burgemeester vermeld staat), echter gedurende een jaar.

Deze bijeenkomst op 22 januari is een afgesproken vervolg op de gespreksavond op 12 juli jl. Een impressie van die avond publiceerden we eerder. We beginnen om 20:00 uur in de Nieuwe Kerk (inloop vanaf 19:30 uur). Uiterlijk om 21:30 uur beëindigen we de bijeenkomst.

We willen de avond, net als in juli, goed voorbereiden. Daarom vragen we u zich even aan te melden. U kunt zich voor deze avond aanmelden via het onderstaande formulier.

Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in
Vul hier uw mailadres in.
Vult u hier in met hoeveel personen u komt?

Vandaag 24 november heeft de burgemeester deze brief  verzonden aan de raadscommissie Bestuur.

De brief bevat een opsomming van maatregelen die tot doel hebben de overlast te verminderen die sommige bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat veroorzaken. De wijkraad gaat de genomen maatregelen bestuderen.

De burgemeester zal binnenkort de genomen maatregelen komen toelichten tijdens een bijeenkomst met wijkbewoners. Dit was immers de afspraak tijdens de bijeenkomst met wijkbewoners in de Nieuwe Kerk. We kunnen nu nog geen datum en locatie melden van deze bijeenkomst.

Ook zal de brief van de burgemeester tijdens een vergadering van de raadscommissie Bestuur aan de orde komen.

Wij houden u op de hoogte. U kunt uw reactie hier kwijt.