Vanmiddag heeft de Raadscommissie Bestuur besloten de behandeling van het agendapunt ‘nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening’ (APV) uit te stellen. Uw wijkraad was aanwezig om in te spreken.

We waren geïnformeerd dat dit zou kunnen gebeuren en het gebeurde dus. Er is bij de commissieleden behoefte eerst een technische discussie met de portefeuillehouder, de burgemeester, in te lassen en daarna komt het agendapunt terug op de agenda van de commissie Bestuur. Wij zullen er ook dan weer bij aanwezig zijn. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte!

Eind 2016 heeft uw wijkraad ingesproken ten behoeve een aangepaste (“minder regels, minder handhaving”) Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Inmiddels heeft het college van B&W recent een voorstel aan de raad uitgebracht met betrekking tot die aangepaste APV.

Donderdag 18 mei spreekt de Raadscommissie Bestuur vanaf 17 uur (in het Stadhuis) over het concept-voorstel. Later zal het voorstel in de Raad worden besproken en mogelijk worden vastgesteld.

Onze inspraakreactie handelde over de openingstijden van de coffeeshop the Lounge in de Doelstraat. Onze inspraakreactie en de beoordeling van het college leest u hierna (citaat uit het raadsvoorstel).

___________

Inspraakreactie wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

De wijkraad vindt de mogelijkheid dat ook coffeeshops in het weekend tot 04:00 uur ’s nachts geopend zijn niet passend in een dicht verstedelijk centrumgebied. Hierdoor is er sprake van overlast. Door beperking van de openingstijden van coffeeshops kan volgens de wijkraad de overlast sterk worden verminderd.

Afweging naar aanleiding van de inspraakreactie

De overlast rond coffeeshops, ook in het centrum, is beperkt. Het college acht het huidige instrumentarium om overlast tegen te gaan voldoende. Daar waar sprake is van concrete overlast kan effectief worden opgetreden, onder andere door middel van het horecasanctiebeleid. In 2014 is ook in commissie bestuur over het terugbrengen van de openingstijden voor coffeeshops gesproken, naar aanleiding van de overlast bij The Lounge. Dit heeft toen niet tot aanpassing in de openingstijden geleid.

_______________

U leest hier dat het college de overlast m.b.t. the Lounge als ‘beperkt’ ervaart en dat er, evenals onze poging in 2014, géén wijziging gaat plaatsvinden van de huidige openingstijden. Er zijn volgens B&W voldoende middelen om overlast tegen te gaan.

De agenda en alle bijbehorende stukken van de Raadscommissie Bestuur van 18 mei a.s. kunt u hier lezen.

 

Afgelopen week vond het kwartaaloverleg tussen Coffeeshop The Lounge en omwonenden plaats.

De algemene indruk heerst dat het rustig is en dat de Lounge snel ingrijpt op het moment dat er overlast wordt ervaren. The Lounge heeft aangegeven extra aandacht voor overlast tijdens de nachtelijke uren te houden en nodigt mensen uit om binnen te komen lopen op het moment dat er iets is of om hier later over te bellen of mailen.

Bewoners van de Vijfhoek zijn van harte uitgenodigd om op 22 november om 14.00 uur naar het open vragenuurtje met hapjes en drankjes van The Lounge te komen (van 14.00 tot 15.00 uur).