Afgelopen week vond het kwartaaloverleg tussen Coffeeshop The Lounge en omwonenden plaats.

De algemene indruk heerst dat het rustig is en dat de Lounge snel ingrijpt op het moment dat er overlast wordt ervaren. The Lounge heeft aangegeven extra aandacht voor overlast tijdens de nachtelijke uren te houden en nodigt mensen uit om binnen te komen lopen op het moment dat er iets is of om hier later over te bellen of mailen.

Bewoners van de Vijfhoek zijn van harte uitgenodigd om op 22 november om 14.00 uur naar het open vragenuurtje met hapjes en drankjes van The Lounge te komen (van 14.00 tot 15.00 uur).

De Wijkraad heeft meerdere malen klachten ontvangen omtrent overlast die veroorzaakt zou worden door gasten van de coffeeshop the Lounge. Ondanks het regelmatig overleg en inzet van de uitbater van de Lounge lijkt de overlast niet teruggedrongen te zijn. Opmerkelijk is ook dat de Wijkraadsleden regelmatig worden aangesproken door wijkbewoners die melding willen maken van overlast, maar dat deze meldingen niet of nauwelijks de Gemeente Haarlem of de Politie bereiken. Ook de uitbater van de coffeeshop vindt dit vervelend en heeft het telefoonnummer van de bedrijfsleider beschikbaar gesteld om te kunnen bellen bij het ondervinden van overlast van gasten van de coffeeshop. Het nummer staat vermeld op de achterzijde van het binnenblad of onder het tabblad “de Wijk “van deze website.

Afgelopen donderdag 18 september had de Gemeente Haarlem de discussie omtrent de sluitingstijden van de coffeeshops door heel Haarlem. De voorzitter van onze Wijkraad vond dit een uitgelezen moment om inspraak te krijgen en de klachten vanuit de wijk nogmaals kenbaar te maken aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Middels deze tekst, die aan alle raadsleden en het college van B&W is verstrekt, wil de Wijkraad de discussie omtrent de openingstijden openbreken.

Helaas heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat.  De Burgemeester  heeft het collegevoorstel in zijn geheel teruggetrokken en de ontheffingen blijven na 1 januari 2015 nog steeds van kracht.Het voorstel was sluitingstijden in het weekend terug te brengen  tot 01.00 uur ’s nachts en door de week 00.30 uur ten opzichte van het huidige beleid waarbij met ontheffing de openingstijd in het weekend kan worden opgetrokken tot 4.00 uur.